OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Broj: 01-1813/17.
Vinkovci, 08. ožujka 2017. g.

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i članka 131. Zakona o radu („Narodne novine RH broj 93/14.) te članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („N.N“ RH broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 22/14., 154/14., 70/16), donosim

ODLUKU

PRIVREMENO SE OBUSTAVLJAJU sve daljnje radnje na provođenju postupka javnog natječaja za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme koji je raspisan pod Ur.broj: 01-898/17 od 06. veljače 2017. godine te se sve daljnje aktivnosti stavljaju u stanje mirovanja.

Navedeni natječajni postupak će se nastaviti donošenjem posebne odluke ravnatelja.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

Dostaviti:

 1. Ravnatelj, za evidenciju,
 2. Oglasna ploča ustanove,
 3. Pomoćnica za sestrinstvo, glavna sestra bolnice
 4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove,
 5. Pismohrana

21. sajam zdravlja

Vinkovci zdravi grad! Vinkovci zdravi grad!
21. Sajam zdravlja se održava u razdoblju od 21.-23.04.2017. godine.
Sve informacije o 21. Sajmu zdravlja možete pronaći na adresi
www.zdravi-grad.vinkovci.hr

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-898/2/17
Vinkovci, 06. ožujka 2017.

Na temelju članka 8. Zakona o radu (NN br. 93/2014), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 12 od 08. veljače 2017. godine ravnatelj na prijedlog Povjerenstava za provedbu javnog natječaja donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA prijavljenih na natječaj

I.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara izabrani su kandidati:

 1. Rukavina Ivona, P. Preradovića 16, Županja
 2. Pažin Marta, Kućište 26, Vođinci
 3. Raguž Stjepan, M. Marulića 3, Nuštar
 4. Mijakić Tamara, Gundulićeva 25, Antin
 5. Đukić Anamarija, Bana J. Jelačića 107, Vinkovci
 6. Vlaški Marko, Nova Brana 127, Mirkovci - Vinkovci
 7. Stojanović Antun, M. Stojanovića 174, Babina Greda
 8. Jakšić Maja, M. Gupca 74, Retkovci

II.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara izabrani su kandidati:

 1. Jurić Marija, Kralja Tomislava 17, Komletinci
 2. Vidosavljević Tena, P. Svačića 32, Cerić

III.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva izabran je kandidat:

 1. Filipović Ivana, S. Šulcera 16, Vinkovci

IV.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika radiološke tehnologije izabran je kandidat:

 1. Marković Mario, Makedonska 38, Vinkovci

V.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove primalje izabran je kandidat:

 1. Kurđipić Magdalena, Bošnjaci 150, Ivankovo

VI.

Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIII.

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora u roku od 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

Dostaviti:

 1. Prijavljeni kandidati
 2. Mrežna stranica i oglasna ploča OŽB Vinkovci
 3. Glavna sestra bolnice
 4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
 5. Pismohrana

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Vinkovci, 28. veljače 2017.

REZULTATI PISANE PROVJERE ZNANJA

Rezultati pisane provjere znanja održane u petak, 24. veljače 2017. godine za slijedeća radna mjesta:

prvostupnik / ca radiološke tehnologije - radni odnos na određeno vrijeme

RED. BR. PREZIME I IME BROJ BODOVA
1MARKOVIĆ MARIO24
2KASELJ ANDREA23
3PETER MARKO19

prvostupnik / ca sestrinstva - radni odnos na određeno vrijeme

RED. BR. PREZIME I IME BROJ BODOVA
1FILIPOVIĆ IVANA23
2JAKŠIĆ MAJA20
3IVANKO SANJA19
4KLISOVIĆ JOSIPA18
5BOŠNJAK MATEA17
6ANTOLOVIĆ MARIJA16
7ŽULJ PETRA13
8TEKLIĆ DOMINA12
9DAMJANKOVIĆ TEA10

medicinska sestra / tehničar - radni odnos na određeno / neodređeno vrijeme

RED. BR. PREZIME I IME BROJ BODOVA
1. RUKAVINA IVONA28
2. PAŽIN MARTA28
3. RAGUŽ STJEPAN28
4. MIJAKIĆ TAMARA27
5. ĐUKIĆ ANA MARIJA27
6. VLAŠKI MARKO27
7. STOJANOVIĆ ANTUN27
8. JURIĆ MARIJA26
9. JAKŠIĆ MAJA26
10. VIDOSAVLJEVIĆ TENA26
11. NESTOROVIĆ NATAŠA25
12. MATIJEVIĆ MAJA25
13. GAŠPIĆ GORAN25
14. FILIPOVIĆ IVANA25
15. FILKOVAC IVANA25
16. OPAČIĆ IVANA24
17. KLISOVIĆ JOSIPA24
18. ANTOLOVIĆ MARIJA24
19. KUNČEVIĆ AMIRA24
20. KULOVNJAK DIANA24
21. MARKIĆ KATARINA23
22. KNEŽEVIĆ JASENKA22
23. MUSIĆ ANA22
24. BRLEČIĆ LAURA22
25. HORVAT MARIJA22
26. PETRIČEVIĆ ANTONIJA21
27. KORICA LUKA21
28. NIKOLIĆ JELENA20
29. JOVKOVIĆ IVONA20
30. MIJIĆ MATEA20
31. SEGAT MARIJA20
32. MALEKINUŠIĆ RENATA20
33. KRALJEVIĆ MIRNA20
34. SIMON MARIJAN20
35. BAJTAL MIRJAM19
36. DUJIĆ IVA19
37. PERIŠA IVA19
38. PEZO IVA19
39. LOVRIĆ LEONELA19
40. ANDRIČEVIĆ MAGDALENA18
41. ŠIMUNOVIĆ KATARINA18
42. NOVOSELAC IVANA18
43. JOSIPOVIĆ ANA18
44. VIDAKOVIĆ FRANJO18
45. BAŠIĆ JERKO18
46. KATIČIĆ MAGDALENA18
47. JURKOVIĆ ANITA18
48. LEITMANN MIRELA17
49. BURGER JOSIPA17
50. KARAČIĆ HELENA17
51. MARTIĆ ADRIJANA17
52. KUJADIN KATARINA17
53. TUNIĆ MARTIN17
54. KOZINA IVANA17
55. MATIĆ TENA17
56. ŠOKČEVIĆ SILVIJA17
57. MOROVIČANIN MANDA16
58. DŽIJAN MONIKA16
59. TEKLIĆ DOMINA16
60. KRAJINA VEDRANA16
61. KIŠ TIHANA15
62. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA15
63. LOTAR MATEJ15
64. MARKOVIĆ VERONIKA15
65. BOGATIROV VLATKA15
66. GVOZDEN KREŠIMIR14
67. ANTOLOVIĆ LUCIJA14
68. DŽAJIĆ TEA14
69. VENCLER MARIJA13
70. ŠTIVIČEVIĆ HELENA13
71. BOŽIĆ SANEL13
72. BIČANIĆ MARIJA13
73. DOMITROVIĆ ŽANA13
74. JAKOVLJEVIĆ JOSIPA12
75. GAVRIĆ BOJANA12
76. BENIKOVIĆ ANTONIA12
77. CESAR NATALIJA12
78. MUTAVČIĆ MARIJANA11
79. CIGIĆ IVANA11
80. ŠIMIĆ IVA11
81. DUŽDAGIĆ MARTINA10
82. TOMIĆ TAJANAnije pristupila
83. ŽIVKOVIĆ PETRAnije pristupila
84. GRIGIĆ MARINAnije pristupila
85. TEŠANOVIĆ LEJLAnije pristupila
86. VRKIĆ ANTONIOnije pristupio
87. BURIĆ ANAMARIJAnije pristupila

primalja - radni odnos na određeno vrijeme

RED. BR.PREZIME I IMEBROJ BODOVA
1KURĐIPIĆ MAGDALENA25
2BLAŽEVIĆ ANA24

Napomena:
Pisana provjera znanja boduje se s ukupno 30 bodova za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, medicinska sestra/tehničar i primalja, a za radno mjesto prvostupnik/ca radiološke tehnologije s ukupno 25 bodova.

Obavještavamo kandidate prijavljene za radno mjesto medicinska sestra/tehničar, koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili do minimalno 26 bodova (prvih deset kandidata), da će intervju s članovima Povjerenstva biti održan u četvrtak, 02. ožujka 2017. godine u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Ostali kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar mogu podići svoju dokumentaciju do 30. travnja 2017. godine u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove OŽB Vinkovci, radnim danom od 10.00 do 12,00 sati.

Povjerenstva
za provedbu javnog natječaja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Ur. broj: 01-898/1/17
Vinkovci, 21. veljače 2017.

OBAVIJEST O TERMINIMA PISANE PROVJERE ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNOPRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 12 od 08. veljače 2017. godine za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, prvostupnik/ca radiološke tehnologije, medicinska sestra/tehničar, primalja.

Pisana provjera znanja za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR (određeno i neodređeno radno vrijeme) bit će održana u petak 24. veljače 2017. od 08.00 sati do 12.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema slijedećem rasporedu:

Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 08.00 sati:

 1. RUKAVINA IVONA
 2. TOMIĆ TAJANA
 3. MATIJEVIĆ MAJA
 4. ŽIVKOVIĆ PETRA
 5. MUTAVČIĆ MARIJANA
 6. ANDRIČEVIĆ MAGDALENA
 7. MIJAKIĆ TAMARA
 8. VENCLER MARIJA
 9. JAKOVLJEVIĆ JOSIPA
 10. NIKOLIĆ JELENA
 11. ŠIMUNOVIĆ KATARINA
 12. GVOZDEN KREŠIMIR
 13. NOVOSELAC IVANA
 14. ŠTIVIČEVIĆ HELENA
 15. PAŽIN MARTA
 16. NESTOROVIĆ NATAŠA
 17. BAJTAL MIRJAM
 18. OPAČIĆ IVANA
 19. LEITMANN MIRELA
 20. VIDOSAVLJEVIĆ TENA
 21. JOSIPOVIĆ ANA
 22. GAVRIĆ BOJANA

Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 09.00 sati:

 1. GAŠPIĆ GORAN
 2. BENIKOVIĆ ANTONIA
 3. MOROVIČANIN MANDA
 4. JOVKOVIĆ IVONA
 5. MARKIĆ KATARINA
 6. ĐUKIĆ ANA MARIJA
 7. BOŽIĆ SANEL
 8. BIČANIĆ MARIJA
 9. DŽIJAN MONIKA
 10. TEKLIĆ DOMINA
 11. BURGER JOSIPA
 12. KARAČIĆ HELENA
 13. DUJIĆ IVA
 14. KIŠ TIHANA
 15. VIDAKOVIĆ FRANJO
 16. PERIŠA IVA
 17. KNEŽEVIĆ JASENKA
 18. PETRIČEVIĆ ANTONIJA
 19. MIJIĆ MATEA
 20. MUSIĆ ANA
 21. CESAR NATALIJA
 22. CIGIĆ IVANA

Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 10.00 sati:

 1. PEZO IVA
 2. KLISOVIĆ JOSIPA
 3. MARTIĆ ADRIJANA
 4. KUJADIN KATARINA
 5. TUNIĆ MARTIN
 6. DOMITROVIĆ ŽANA
 7. VLAŠKI MARKO
 8. FILIPOVIĆ IVANA
 9. LOVRIĆ LEONELA
 10. SEGAT MARIJA
 11. STOJANOVIĆ ANTUN
 12. BAŠIĆ JERKO
 13. RAGUŽ STJEPAN
 14. GRIGIĆ MARINA
 15. MALEKINUŠIĆ RENATA
 16. JAKŠIĆ MAJA
 17. ANTOLOVIĆ MARIJA
 18. KATIČIĆ MAGDALENA
 19. KOZINA IVANA
 20. KORICA LUKA
 21. BRLEČIĆ LAURA
 22. KRALJEVIĆ MIRNA

Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 11.00 sati:

 1. ŠIMIĆ IVA
 2. JURKOVIĆ ANITA
 3. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA
 4. LOTAR MATEJ
 5. KUNČEVIĆ AMIRA
 6. MARKOVIĆ VERONIKA
 7. TEŠANOVIĆ LEJLA
 8. KULOVNJAK DIANA
 9. JURIĆ MARIJA
 10. MATIĆ TENA
 11. ANTOLOVIĆ LUCIJA
 12. DŽAJIĆ TEA
 13. FILKOVAC IVANA
 14. BOGATIROV VLATKA
 15. ŠOKČEVIĆ SILVIJA
 16. HORVAT MARIJA
 17. KRAJINA VEDRANA
 18. SIMON MARIJAN
 19. VRKIĆ ANTONIO
 20. DUŽDAGIĆ MARTINA
 21. BURIĆ ANAMARIJA

Literatura:
Prlić N. Zdravstvena njega– opća. Zagreb: Školska knjiga.
Broz Lj., Budisavljević M., Franković S. Zdravstvena njega 3 – njega internističkih bolesnika. Zagreb: Školska knjiga.
Malčić I., Ilić R. Pedijatrija sa zdravstvenom njegom djeteta. Zagreb: Školska knjiga.


Pisana provjera znanja za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA bit će održana u petak 24. veljače 2017. godine u 12.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.
Kandidati/prvostupnici sestrinstva koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. ANTOLOVIĆ MARIJA
 2. TEKLIĆ DOMINA
 3. KLISOVIĆ JOSIPA
 4. FILIPOVIĆ IVANA
 5. ŽULJ PETRA
 6. JAKŠIĆ MAJA
 7. IVANKO SANJA
 8. DAMJANOVIĆ TEA
 9. BOŠNJAK MATEA

Literatura:
Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Zagreb: MF Sveučilišta u Zagrebu.
Fučkar G. Sestrinske dijagnoze. Zageb: HUSE.
Prlić N. Zdravstvena njega– opća. Zagreb: Školska knjiga.
Broz Lj., Budisavljević M., Franković S. Zdravstvena njega 3 – njega internističkih bolesnika. Zagreb: Školska knjiga.
Gvožđak M., Tomljanović B. Temeljni hitni medicinski postupci. Zagreb: HKMS, Hrvatski zavod za hitnu medicinu; 2011.


Pisana provjera znanja iz područja radiološke tehnologije za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE bit će održana u petak 24. veljače 2017. godine u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Kandidati/prvostupnici radiološke tehnologije koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. MARKOVIĆ MARIO
 2. PETER MARKO
 3. KASELJ ANDREA

Pisana provjera znanja za radno mjesto PRIMALJA (m/ž) bit će održana u petak 24. veljače 2017. godine u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci. Kandidati/primalje koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. BLAŽEVIĆ ANA
 2. KURĐIPIĆ MAGDALENA

Literatura:
Pecigoš-Kljuković K. Zdravstvena njega trudnice, rodilje i babinjače. Zagreb: Školska knjiga.
Pecigoš-Kljuković K. Zdravstvena njega i liječenje trudnice, rodilje i babinjače. Zagreb: Školska knjiga.
Habek D. Porodništvo i ginekologija. Zagreb: Medicinska naklada.


Napomena:
Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenom testiranju u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

Kandidati čije su prijave odbačene (zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja) nisu pozvani na pisanu provjeru znanja.

Povjerenstva
za provedbu javnog natječaja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-898/17
Vinkovci, 06. veljače 2017.

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od dva mjeseca) raspisuje se natječaj za slijedeće radno mjesto:

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 8 izvršitelja Uvjet za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje za samostalan rad

Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj Uvjet za radno mjesto-VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 2 izvršitelja Uvjet za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje za samostalan rad
 3. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (m/ž) - 1 izvršitelj Uvjet za radno mjesto-VŠS, završen studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 4. PRIMALJA (m/ž) - 1 izvršitelj Uvjet za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za primalje, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno odsutne djelatnike.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod red. br. 2., 4., 5., a za radno mjesto medicinska sestra samo za one sa završenom četverogodišnjom školom)
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)-za radna mjesta pod red.br. 2.,4. i 5.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održati će se pismeno testiranje i intervju.

Obavijest o vremenu i mjestu pismenog testiranja i intervjua objavit će se na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete)-ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-775/17
U Vinkovcima, 01. veljače 2017. godine

Na temelju članka 21. Statuta , a u svezi nalaza Inspektorata rada Ministarsrtva rada i mirovinskog sustava, Područnog ureda Osijek, Ispostave u Vukovaru o obavljenom inspekcijskom nadzoru poslovanja ustanove u predmetu nadzora nad primjenom propisa o radu Klasa: 116-02/16-01/311, Ur. broj: 524-10-05-04/8-17-22 od 10. siječnja 2017. godine ravnatelj ustanove donosi

ODLUKU
o djelomičnom poništenju Natječaja

 1. Poništava se dio Natječaja za prijem djelatnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme Ur.broj: 01-4671/16 od 30. lipnja 2016. godine, objavljen u Narodnim novinama broj 61 od 06. srpnja 2016. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci i to pod rednim brojem 5. koji se odnosi na radno mjesto magistar inženjer računarstva (m/ž)-1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 2. Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

Dostaviti:

 1. Narodne novine
 2. Internetska stranica bolnice
 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje
 4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
 5. Pismohrana

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Vinkovci, 1. prosinca 2016.

Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na Oglas od 14. studenoga 2016. godine

A.) stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta:

 • magistar prava (2 izvršitelja)
 • magistar ekonomije ( 1 izvršitelj )
 • stručni prvostupnik ekonomije (2 izvršitelja)
 • magistar inženjer računarstva (1 izvršitelj)
 • stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite na radu (1 izvršitelj)
 • prvostupnik sestrinstva ( 36 izvršitelja )
 • prvostupnik fizioterapije ( 1 izvršitelj )
 • prvostupnik radiološke tehnologije ( 5 izvršitelja )
 • prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike ( 5 izvršitelja )
 • medicinska sestra/tehničar ( 3 izvršitelja )
 • primalja ( 1 izvršitelj )
 • zdravstveno-laboratorijski tehničar (6 izvršitelja)
 • farmaceutski tehničar (2 izvršitelja)
 • kuhar (4 izvršitelja)

Prema naputku Ministarstva zdravlja KLASA: 011-02/13-02/11, URBROJ: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

 • da prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
 • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja ( prosječna ocjena ), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
 • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

Za odabrane kandidate s rang liste uputit će se Zahtjevi za stručno osposobljavanje za rad u Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Vinkovci. Nakon što od Zavoda za zapošljavanje stignu u našu ustanovu Rješenja o ocjeni Zahtjeva za svakog pojedinog kandidata, isti će biti obaviješteni telefonskim putem o daljnjem postupku.

Rang lista u .docx obliku:

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-8502/16
Vinkovci, 09. studenoga 2016.

Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj raspisuje

OGLAS
A.) za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Opću županijsku bolnicu Vinkovci

za sljedeća zvanja

 1. Magistar prava-VSS, 2 izvršitelja
 2. Magistar ekonomije-VSS, 1 izvršitelj
 3. Magistar inženjer računarstva-VSS, 1 izvršitelj
 4. Stručni prvostupnik ekonomije-VŠS, 2 izvršitelja
 5. Stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite na radu-VŠS, 1 izvršitelj
 6. Magistra sestrinstva, diplomirana medicinska sestra/ tehničar- VSS, 10 izvršitelja
 7. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 36 izvršitelja
 8. Prvostupnik fizioterapije – VŠS, 1 izvršitelj
 9. Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 5 izvršitelja
 10. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 5 izvršitelja
 11. Medicinska sestra/medicinski tehničar-SSS, 3 izvršitelja
 12. Primalja-SSS, 1 izvršitelj
 13. Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 6 izvršitelja
 14. Farmaceutski tehničar – SSS, 2 izvršitelja
 15. Kuhar- SSS, 4 izvršitelja

B.) za prijem osoba za obavljanje pripravničkog staža u svojstvu pripravnika – volontera

 1. Medicinska sestra/medicinski tehničar -SSS, 2 izvršitelja

Uvjeti za prijem pod točkom A.) od 1 - 15:

 • na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana
 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

Uvjeti za prijem pod točkom B.) 1. :

 • nezaposlene osobe koje su završile četverogodišnju srednju medicinsku školu za zvanje medicinska sestra/tehničar ( bez obzira na datum završetka obrazovanja), a nisu odradile jednogodišnji pripravnički staž za zvanje medicinska sestra/tehničar putem volontiranja odnosno stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a nisu u mogućnosti zbog neispunjavanja traženih uvjeta odraditi pripravnički staž putem mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odnosno potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu
 • Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

  Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

  Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, 32 100 Vinkovci.

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-8532/2016.
Vinkovci, 10. studenoga 2016.

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja RH o Planu specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. godinu, Klasa: 131-01/16-01/97, Ur. broj: 534-04-1-2/2-16-5 od 13. lipnja 2016. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR
doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz:

 • opće interne medicine – 1 izvršitelj
 • opće kirurgije - 1 izvršitelj
 • hitne medicine - 9 izvršitelja
 • patologije i citologije - 1 izvršitelj
 • pedijatrije - 1 izvršitelj

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRISTUPNICI:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, stručnog zvanja doktor medicine
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16) i Pravilniku o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br. 83/15). Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:
  • presliku diplome o završenom medicinskom fakultetu
  • presliku odobrenja za samostalan rad
  • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
  • presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
  • presliku nagrada za vrijeme studija
  • presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
  • popis objavljenih radova i kopije radova
  • preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Opću županijsku bolnicu Vinkovci, s naznakom „Povjerenstvo za specijalizaciju iz – navesti granu specijalizacije“, Zvonarska 57, Vinkovci, u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno s danom 23. studenoga 2016. godine.

Pristupnici koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora bit će putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru pristupnika bit će donesena i javno objavljena u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-8236 /16
Vinkovci, 31 . listopada 2016.

Temeljem čl. 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 89/2016. od 05. listopada 2016. godine ravnatelj donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

I.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara (m/ž) primaju se kandidati:

 • Milobara Ruža, T. Ujevića 9, Rokovci
 • Crčić Zdenka, N. Š. Zrinskog 20, Jarmina
 • Jurišić Dario, B. Radića 93, Lipovac
 • Mesić Jelena, J. Kozarca 59, Nuštar
 • Marić Ivana, Kvarnerska 12, Vinkovci
 • Osrečki Marija, Lj. Posavskog 1 B, Vinkovci

II.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva (m/ž) primaju se kandidati:

 • Mesić Ana, J. Kozarca 59 a, Nuštar
 • Mijetić Kristina, J. Kozarca 43a, Slakovci

III.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika radiološke tehnologije (m/ž) prima se kandidat:

 • Štefanić Tomislav, Vijenac P. Gotovca 1, Zagreb

IV.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara (m/ž) primaju se kandidati:

 • Jovković Antonela, P. Preradovića 65, Vinkovci
 • Bičanić Marija, N. Tesle 18, Andrijaševci
 • Čaluković Elmir, M. Krleže 13, Gunja
 • Vencler Marija, M. Gupca 53, Vinkovci
 • Šimić Iva, Kolodvorska 24, Vrbanja

V.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove primalje (m/ž) prima se kandidat:

 • Radojčić Nataša, Oraški Put 11, Erdut
Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VII.

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

Dostaviti:

 1. Odabranim kandidatima
 2. Mrežna stranica i oglasna ploča OŽB Vinkovci
 3. Glavna sestra Bolnice
 4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
 5. Pismohrana

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Vinkovci, 31. listopada 2016.

Rezultati pisane provjere znanja održene u srijedu 26. listopada 2016.god.

Za radno mjesto medicinska sestra na neodređeno:

RD.BROJPREZIME I IMEBROJ BODOVA
1.MILOBARA RUŽA29
2. CRČIĆ ZDENKA29
3. JURIŠIĆ DARIO28
4. MESIĆ JELENA27
5. MARIĆ IVANA27
6. OSREČKI MARIJA27
7. JOVKOVIĆ ANTONELA26
8. BIČANIĆ MARIJA26
9. ČALUKOVIĆ ELMIR25
10. KUNČEVIĆ AMIRA24
11. VENCLER MARIJA24
12. MARKIĆ KATARINA23
13. ŠIMIĆ IVA23
14. NIKOLIĆ JELENA22
15. MIJETIĆ KRISTINA22
16. FILIPOVIĆ IVANA22
17. NESTOROVIĆ NATAŠA21
18. KRAJINA VEDRANA21
19. JAKŠIĆ MAJA21
20. ĐUKIĆ ANA MARIJA20
21. KRALJEVIĆ MIRNA20
22. MOROVIČANIN MANDA19
23. BURIĆ ANAMARIJA19
24. SALAK LILI19
25. KULOVLJAK DIANA19
26. PERIŠA IVA19
27. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA19
28. BOŠNJAK MATEA19
29. ŽIVKOVIĆ PETRA18
30. MESAROŠ ANA18
31. SIMIĆ SINIŠA18
32. SIMON MARIJAN18
33. GOGOLJAK MARINA18
34. KOZINA IVANA18
35. LOVRIĆ LEONELA17
36. ĐULABIĆ DOMAGOJ17
37. RAGUŽ STJEPAN17
38. IVANČIK NIKOLINA17
39. MARKOVIĆ VERONIKA17
40. TATOMIROVIĆ MARINA 17
41. POSAVČIĆ NIKOLINA 17
42. PAŽIN MARTA 16
43. VLAŠKI MARKO 16
44. ŠURAN MARIJA 16
45. GRIGIĆ MARINA 16
46. DUŽDAGIĆ MARTINA 16
47. SPAJIĆ BARBARA 16
48. KNEŽEVIĆ JASENKA 16
49. CIGIĆ IVANA 16
50. MIJAKIĆ TAMARA 15
51. VIDOSAVLJEVIĆ TENA 15
52. BOGATIROV VLATKA 15
53. MIJIĆ MATEA 15
54. JOVKOVIĆ IVONA 15
55. JURIĆ MARIJA 15
56. MALOŠEVAC MANDICA 15
57. BURGER JOSIPA 15
58. LOTAR MATEJ 15
59. ŠOKČEVIĆ SILVIJA 15
60. KOLIĆ IVANA 15
61. PEZO IVA 14
62. MARINKOVIĆ MARIJA 14
63. ŠTIVIČEVIĆ HELENA 14
64. DOMITROVIĆ ŽANA 14
65. ANDRIČEVIĆ MAGDALENA 13
66. NOVOSELAC IVANA 13
67. MUTAVČIĆ MARIJANA 13
68. SKOMINA DOLORES 13
69. MIHALJEVIĆ LARISA 13
70. DUJIĆ IVA 13
71. JURKOVIĆ ANITA 13
72. KUJADIN KATARINA 13
73. LUKIĆ IVONA 12
74. TUNIĆ MARTIN 12
75. LEITMANN MIRELA 12
76. UREMOVIĆ LEA 12
77. MATANOVIĆ IZABELA 12
78. KIŠ TIHANA 11
79. SPAJIĆ TOMISLAV 11
80. STOJANOVIĆ ANTUN 10
81. GVOZDEN KREŠIMIR 9
82. ČUHA VALENTINA nije pristupila
83. ANTOLOVIĆ LUCIJA nije pristupila
84. BLAŽEVIĆ MARIJA nije pristupila
85. ŽIVČIĆ IVONA nije pristupila
86. PREVIŠIĆ MARINA nije pristupila
87. NIKOLIĆ STJEPAN nije pristupio
88. OREŠKOVIĆ ELIZABET nije pristupila
89. KOŠKI AFRODITA nije pristupila

Za radno mjesto medicinska sestra na određeno:

RD.BROJPREZIME I IMEBROJ BODOVA
1. JOVKOVIĆ ANTONELA 26
2. BIČANIĆ MARIJA 26
3. ČALUKOVIĆ ELMIR 25
4. VENCLER MARIJA 24
5. ŠIMIĆ IVA 23
6. NIKOLIĆ JELENA 22
7. MIJETIĆ KRISTINA 22
8. FILIPOVIĆ IVANA 22
9. JAKŠIĆ MAJA 21
10. MOROVIČANIN MANDA 19
11. KULOVLJAK DIANA 19
12. PERIŠA IVA 19
13. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA 19
14. BOŠNJAK MATEA 19
15. ŽIVKOVIĆ PETRA 18
16. MESAROŠ ANA 18
17. SIMON MARIJAN 18
18. ĐULABIĆ DOMAGOJ 17
19. IVANČIK NIKOLINA 17
20. POSAVČIĆ NIKOLINA 17
21. GRIGIĆ MARINA 16
22. SPAJIĆ BARBARA 16
23. CIGIĆ IVANA 16
24. BOGATIROV VLATKA 15
25. JURIĆ MARIJA 15
26. BURGER JOSIPA 15
27. LOTAR MATEJ 15
28. ŠTIVIČEVIĆ HELENA 14
29. DOMITROVIĆ ŽANA 14
30. ANDRIČEVIĆ MAGDALENA 13
31. NOVOSELAC IVANA 13
32. MUTAVČIĆ MARIJANA 13
33. SKOMINA DOLORES 13
34. MIHALJEVIĆ LARISA 13
35. KUJADIN KATARINA 13
36. MATANOVIĆ IZABELA 12
37. KIŠ TIHANA 11
38. BLAŽEVIĆ MARIJA nije pristupila
39. ŽIVČIĆ IVONA nije pristupila
40. PREVIŠIĆ MARINA nije pristupila
41. NIKOLIĆ STJEPAN nije pristupio
42. OREŠKOVIĆ ELIZABET nije pristupila

Za radno mjesto prvostupnica sestrinstva na određeno:

RD.BROJPREZIME I IMEBROJ BODOVA
1. MESIĆ ANA 29
2. MIJETIĆ KRISTINA 26,5
3. BOŠNJAK MATEA 25,5
4. FILIPOVIĆ IVANA 22,5
5. JAKŠIĆ MAJA 21
6. DRAGUN MELISANDA 20,5
7. JEDVAJ VESNA nije pristupila

Za radno mjesto prvostupnik/ca radiološke tehnologije na određeno:

RD.BROJPREZIME I IMEBROJ BODOVA
1. ŠTEFANIĆ TOMISLAV 23
2. LUKIĆ ANA 22
3. BRNADA DENIS nije pristupio
4. LEVENTIĆ ANA nije pristupila

Za radno mjesto primalja na određeno:

RD.BROJPREZIME I IMEBROJ BODOVA
1. RADOJČIĆ NATAŠA 20
2. VUČKO MARIJANA 9

Rang lista u Excel tablici: Rang lista kandidata od 26.10.2016

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
V. D. RAVNATELJA
Ur. broj: 01-7145/4 /16
Vinkovci, 19. listopada 2016.

Na temelju čl. 9. st. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15), a sukladno redoslijedu kandidata iz čl. 6 st. 3. i čl. 8. navedenog Pravilnika, dana 19. listopada 2016. godine donosi se slijedeća

ODLUKA
o izboru specijalizanata u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci

I.

Kristina Vican, dr. med., s ukupnim brojem bodova 13,47 prima se na specijalizaciju iz gastroenterologije.

II.

Ivana Mišić, dr. med., s ukupnim brojem bodova 20,88 prima se na specijalizaciju iz nefrologije.

III.

Marija Prahin, dr. med., s ukupnim brojem bodova 12,44 prima se na specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije.

IV.

Tamara Červenjak, dr. med., s ukupnim brojem bodova 16,07 prima se na specijalizaciju iz psihijatrije.

V.

Bojan Puzić, dr. med., s ukupnim brojem bodova 21,32 prima se na specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije.

VI.

Andrea Šumanović, dr. med., s ukupnim brojem bodova 21,23 prima se na specijalizaciju iz patologije i citologije.

VII.

Maja Gašpar, dr. med., s ukupnim brojem bodova 20,77, Anamarija Baković, dr. med., s ukupnim brojem bodova 20,17, Branka Liška, dr. med., s ukupnim brojem bodova 18,01 i Marko Šalić, dr. med., s ukupnim brojem bodova 17,29 primaju se na specijalizaciju iz kliničke radiologije.

VIII.

Dora Varga, dr. med., s ukupnim brojem bodova 16,39 prima se na specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

Ova odluka će se objaviti na oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci i mrežnoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 19. listopada 2016. godine.

Uputa o pravu na prigovor: Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću zdravstvene ustanove u roku od 8 dana od dana objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na mrežnoj stranici zdravstvene ustanove.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Ur. broj: 01-7957/16
Vinkovci, 18. listopada 2016.

OBAVIJEST O TERMINIMA PISANE PROVJERE ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNOPRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 89 od 05. listopada 2016. godine za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, prvostupnik/ca radiološke tehnologije, medicinska sestra/tehničar, primalja.

Pisana provjera znanja za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (određeno i neodređeno radno vrijeme) bit će održana u srijedu 26. listopada 2016. od 09.00 sati do 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema slijedećem rasporedu:

Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 09.00 sati:

 1. ĐUKIĆ ANA MARIJA
 2. LOVRIĆ LEONELA
 3. NIKOLIĆ JELENA
 4. MIJIĆ MATEA
 5. BOGATIROV VLATKA
 6. JURIŠIĆ DARIO
 7. GVOZDEN KREŠIMIR
 8. OSREČKI MARIJA
 9. ČUHA VALENTINA
 10. MIJAKIĆ TAMARA
 11. ANDRIČEVIĆ MAGDALENA
 12. PEZO IVA
 13. BOŠNJAK MATEA
 14. LUKIĆ IVONA
 15. NOVOSELAC IVANA
 16. ANTOLOVIĆ LUCIJA
 17. MILOBARA RUŽA
 18. VIDOSAVLJEVIĆ TENA
 19. ČALUKOVIĆ ELMIR
 20. MUTAVČIĆ MARIJANA
 21. STOJANOVIĆ ANTUN
 22. TUNIĆ MARTIN

 23. Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 10.00 sati:

 24. MOROVIČANIN MANDA
 25. SELAK LILI
 26. SKOMINA DOLORES
 27. BLAŽEVIĆ MARIJA
 28. ŽIVČIĆ IVONA
 29. DUJIĆ IVA
 30. KOLIĆ IVANA
 31. JURKOVIĆ ANITA
 32. DOMITROVIĆ ŽANA
 33. ĐULABIĆ DOMAGOJ
 34. JOVKOVIĆ ANTONELA
 35. JOVKOVIĆ IVONA
 36. BURIĆ ANAMARIJA
 37. ŽIVKOVIĆ PETRA
 38. MESAROŠ ANA
 39. KUNČEVIĆ AMIRA
 40. KRALJEVIĆ MIRNA
 41. BIČANIĆ MARIJA
 42. RAGUŽ STJEPAN
 43. MIHALJEVIĆ LARISA
 44. ŠIMIĆ IVA
 45. MARKIĆ KATARINA
 46. MIJETIĆ KRISTINA

 47. Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 11.00 sati:

 48. GRIGIĆ MARINA
 49. JURIĆ MARIJA
 50. NESTOROVIĆ NATAŠA
 51. MALOŠEVAC MANDICA
 52. LEITMANN MIRELA
 53. SIMIĆ SINIŠA
 54. MESIĆ JELENA
 55. KULOVLJAK DIANA
 56. VLAŠKI MARKO
 57. DUŽDAGIĆ MARTINA
 58. ŠURAN MARIJA
 59. MARIĆ IVANA
 60. KIŠ TIHANA
 61. CIGIĆ IVANA
 62. KRAJINA VEDRANA
 63. IVANČIK NIKOLINA
 64. PAŽIN MARTA
 65. MATANOVIĆ IZABELA
 66. PREVIŠIĆ MARINA
 67. NIKOLIĆ STJEPAN
 68. KUJADIN KATARINA
 69. BURGER JOSIPA

 70. Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 12.00 sati:

 71. CRČIĆ ZDENKA
 72. FILIPOVIĆ IVANA
 73. JAKŠIĆ MAJA
 74. SPAJIĆ TOMISLAV
 75. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA
 76. OREŠKOVIĆ ELIZABET
 77. MARINKOVIĆ MARIJA
 78. KNEŽEVIĆ JASENKA
 79. SIMON MARIJAN
 80. PERIŠA IVA
 81. MARKOVIĆ VERONIKA
 82. KOŠKI AFRODITA
 83. POSAVČIĆ NIKOLINA
 84. VENCLER MARIJA
 85. ŠTIVIČEVIĆ HELENA
 86. ŠOKČEVIĆ SILVIJA
 87. SPAJIĆ BARBARA
 88. UREMOVIĆ LEA
 89. TATOMIROVIĆ MARINA
 90. GOGOLJAK MARINA
 91. KOZINA IVANA
 92. LOTAR MATEJ

Literatura:
Prlić, N. Zdravstvena njega– opća. Školska knjiga, Zagreb.
Broz, Lj., Budisavljević M., Franković, S. Zdravstvena njega 3 – njega internističkih bolesnika. Školska knjiga, Zagreb.
Prlić, N., Rogina, V., Muk, B. Zdravstvena njega 4 - zdravstvena njega kirurških,onkoloških i psihijatrijskih bolesnika. Školska knjiga, Zagreb.

Pisana provjera znanja za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA bit će održana u srijedu 26. listopada 2016. godine u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Kandidati/prvostupnici sestrinstva koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. BOŠNJAK MATEA
 2. MESIĆ ANA
 3. DRAGUN MELISANDA
 4. MIJETIĆ KRISTINA
 5. FILIPOVIĆ IVANA
 6. JAKŠIĆ MAJA
 7. JEDVAJ VESNA
Literatura:
Fučkar, G. Proces zdravstvene njege. MF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
Fučkar, G. Sestrinske dijagnoze. HUSE, Zagreb.
Prlić, N. Zdravstvena njega– opća. Školska knjiga, Zagreb.
Broz, Lj., Budisavljević M., Franković, S. Zdravstvena njega 3 – njega internističkih bolesnika. Školska knjiga, Zagreb. Prlić, N., Rogina, V., Muk, B. Zdravstvena njega 4 - zdravstvena njega kirurških, onkoloških i psihijatrijskih bolesnika. Školska knjiga, Zagreb.

Pisana provjera znanja iz područja radiološke tehnologije za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE bit će održana u srijedu 26. listopada 2016. godine u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Kandidati/prvostupnici radiološke tehnologije koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. ŠTEFANIĆ TOMISLAV
 2. BRNADA DENIS
 3. LUKIĆ ANA
 4. LEVENTIĆ ANA

Pisana provjera znanja za radno mjesto PRIMALJA (m/ž) bit će održana u srijedu 26. listopada 2016. godine u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.
Kandidati/primalje koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. VUČKO MARIJANA
 2. RADOJČIĆ NATAŠA
Literatura:
Pecigoš-Kljuković, K. Zdravstvena njega trudnice, rodilje i babinjače. Školska knjiga, Zagreb.
Pecigoš-Kljuković, K. Zdravstvena njega i liječenje trudnice, rodilje i babinjače. Školska knjiga, Zagreb
Habek, D. Porodništvo i ginekologija. Medicinska naklada, Zagreb.

Napomena:
Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenom testiranju u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

Kandidati čije su prijave odbačene (zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja) nisu pozvani na pisanu provjeru znanja.

Povjerenstva
za provedbu javnog natječaja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
V. D. RAVNATELJA
Ur. broj: 01-7458/16
U Vinkovcima 04. listopada 2016.

Na temelju članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i utvrđene liste prvenstva pripravnika temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 85 od 23. rujna 2016. godine v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci donosi

ODLUKU O IZBORU PRIPRAVNIKA

za koje će se provesti obavljanje pripravničkog staža

 1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 5 mjeseci radi osposobljavanja za samostalan rad (pripravništvo) u zanimanju: doktor medicine primaju se kandidati:
  • Đukić Eva, dr. med.
  • Čolaković Marija, dr. med.
  • Kordić Ivana, dr. med.
  • Grgić Vlatka, dr. med.
  • Sitaš Zvonimir, dr. med.
  • Kaluđer Ana, dr. med.
 2. Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 4. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Upravnom vijeću ustanove u roku od 15 dana od dana njenog primitka.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

Dostaviti:

 1. Odabrani kandidati
 2. Internet stranica OŽBVK
 3. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
 4. Zapisnik
 5. Pismohrana

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57
U Vinkovcima, 5. listopada 2016. godine

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 22. rujna 2016. do 01. listopada 2016. godine)
ZA PRIJEM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – DOKTOR MEDICINE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 ĐUKIĆ EVA dr. med. Matice hrvatske 4, 32100 Vinkovci 099/2846074 OŽBVK DA DA 06.07.2016. 6/2010 3,912 26.09.2016. 7225 DA -dijete smrtno stradalog hrv. branitelja
2 ČOLAKOVIĆ MARIJA dr. med. Sigetska 31, 32100 Vinkovci 098/9354131 OŽBVK NE DA 15.06.2016. 6/2010 4,544 26.09. 2016. 7201 DA -
3 KORDIĆ IVANA dr. med. V. Lisinskog 24, 32100 Vinkovci 098/9961870 OŽBVK NE DA 11.07.2016. 7/2009 3,895 26.09.2016. 7231 DA -
4 GRGIĆ VLATKA dr. med. Osječka 69, 31431 Čepin 099/2009437 OŽBVK NE DA 07.07.2016. 6/2010 4,035 27.09.2016. 7252 DA -
5 SITAŠ ZVONIMIR dr. med. Križnog puta 65, 32221 Nuštar 099/4020077 OŽBVK NE DA 15.07.2016. 7/2009 4,122 29.09.2016. 7309 DA -
6 KALUĐER ANA dr. med. Kneza Domagoja 96, 32272 Cerna 099/5955234 OŽBVK NE DA 30.06.2016. 6/2010 4,158 30.09.2016. 7362 DA -

Tablica u docx obliku: Tablica - dr. med. pripravnici natječaj 22.09.2016

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
V. D. RAVNATELJA
Ur. broj: 01-7447/16
U Vinkovcima, 04. listopada 2016.

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci v. d. ravnatelja raspisuje

NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od dva mjeseca) raspisuje se natječaj za slijedeće radno mjesto:

 • MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 6 izvršitelja
  Uvjet za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje za samostalan rad

Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 • PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 3 izvršitelja
  Uvjet za radno mjesto-VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 • MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 5 izvršitelja
  Uvjet za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje za samostalan rad
 • PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (m/ž) - 1 izvršitelj
  Uvjet za radno mjesto-VŠS, završen studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 • PRIMALJA (m/ž) - 1 izvršitelj
  Uvjet za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za primalje, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno odsutne djelatnike.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod red. br. 2., 4., 5., a za radno mjesto medicinska sestra samo za one sa završenom četverogodišnjom školom)
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)-za radna mjesta pod red.br. 2., 4. i 5.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održati će se pismeno testiranje i intervju.

Obavijest o vremenu i mjestu pismenog testiranja i intervjua objavit će se na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete)-ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7119/16
U Vinkovcima, 20. rujna 2016. godine

Sukladno članku 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i suglasnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Klasa: 131-01/16-01/94, Ur. broj: 338-01-22-16-119 od 31. kolovoza 2016. godine v. d. ravnatelja raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

radi provođenje pripravničkog staža za:

 • Doktora medicine- 13 izvršitelja
 • Magistra medicinske biokemije- 1 izvršitelja

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Životopis
 • Preslik domovnice
 • Preslik isprave o prebivalištu, odnosno boravištu
 • Preslik diplome odnosno potvrde o stečenoj stručnoj spremi
 • Preslik potvrde o dužini trajanja studiranja
 • Preslik prijepisa položenih ispita tijekom studija s prijepisom ocjena
 • Preslik prosjeka ocjena tijekom studija

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji će biti izabrani u obvezi su prilikom sklapanja ugovora o radu predočiti poslodavcu sve naprijed navedene dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o izboru.

U slučaju da kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju po osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, obvezan je priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, 32 100 Vinkovci s naznakom „za natječaj- pripravnički staž“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Opća županijska bolnica Vinkovci pridržava pravo djelomično ili u cijelosti , u svako doba poništiti ovaj natječaj.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7145/2016.
Vinkovci, 21. rujna 2016.

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja RH o Planu specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. godinu, Klasa: 131-01/16-01/97, Ur. broj: 534-04-1-2/2-16-5 od 13. lipnja 2016. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR
doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz:

 • opće interne medicine – 1 izvršitelj
 • gastroenterologije - 1 izvršitelj
 • nefrologije - 1 izvršitelj
 • endokrinologije i dijabetologije - 1 izvršitelj
 • psihijatrije - 1 izvršitelj
 • opće kirurgije - 1 izvršitelj
 • oftalmologije i optometrije - 1 izvršitelj
 • hitne medicine - 9 izvršitelja
 • patologije i citologije - 2 izvršitelja
 • pedijatrije - 1 izvršitelj
 • kliničke radiologije - 4 izvršitelja
 • anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine - 1 izvršitelj

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRISTUPNICI:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, stručnog zvanja doktor medicine
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16) i Pravilniku o mjerilima za prijem specijalizanata (NN br. 83/15). Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:
  • presliku diplome o završenom medicinskom fakultetu
  • presliku odobrenja za samostalan rad
  • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
  • presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
  • presliku nagrada za vrijeme studija
  • presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
  • popis objavljenih radova i kopije radova
  • preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Opću županijsku bolnicu Vinkovci, u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Povjerenstvo za specijalizaciju iz – navesti granu specijalizacije“, Zvonarska 57, Vinkovci, u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno s danom 03. listopada 2016. godine.

Pristupnici koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora bit će putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru pristupnika bit će donesena i javno objavljena u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57
U Vinkovcima, 20. rujna 2016. godine

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 08. rujna do 16 . rujna 2016. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR - VOLONTER

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 MUJAN NATALIJA med. sestra M. A. Reljkovića 78 32271 Rokovci 098/372167 OŽBVK NE DA 24.06. 2009. 4/2005. 2.69 09.09.2016. 6769/16 DA -
1 TEŠIĆ GORANA med. sestra Dunavska 87 Mirkovci 32100 Vinkovci 091/9084144 OŽBVK NE DA 17.06.1988. 4/1984. 2.69 16.09.2016. 7051/16 DA -

Tablica u docx obliku: Tablica kandidata za stručno ospos. - volontiranje rujan 2016

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKA UPRAVA
Ur. broj: 01-6687/16
U Vinkovcima, 06. rujna 2016. godine

Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci v. d. ravnatelja raspisuje

OGLAS
za prijem osoba za obavljanje pripravničkog staža u svojstvu pripravnika – volontera u Opću županijsku bolnicu Vinkovci
za slijedeće zvanje:

 1. Medicinska sestra/medicinski tehničar -SSS, 4 izvršitelja

Uvjeti za prijem pod točkom 1. :

 • nezaposlene osobe koje su završile četverogodišnju srednju medicinsku školu za zvanje medicinska sestra / tehničar ( bez obzira na datum završetka obrazovanja), a nisu odradile jednogodišnji pripravnički staž za zvanje medicinska sestra/tehničar putem volontiranja odnosno stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a nisu u mogućnosti zbog neispunjavanja traženih uvjeta odraditi pripravnički staž putem mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
 • Potrebna dokumentacija:

  • zamolba
  • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
  • domovnica
  • svjedodžbe (od I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

  Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

  Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

  Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci,Zvonarska 57, 32 100 Vinkovci (s naznakom „obavljanje pripravničkog staža – volontiranje“).

  Krunoslav Šporčić, dr. med.,
  v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKA UPRAVA
Ur. broj: 01- 5945 /16
Vinkovci, 29 . srpnja 2016.

Temeljem čl. 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 61/2016. od 06. srpnja 2016. godine v. d. ravnatelja donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

I.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove doktora medicine (m/ž) prima se kandidat:

 • Metzger Ana-Marija, Frankopanska 93 a, Osijek

II.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove magistra inženjera računarstva (m/ž) prima se kandidat:

 • Iličić Mario, M. Gupca 229, Posavski Podgajci

III.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike (m/ž) primaju se kandidati:

 • Mesić Katarina, J. Kozarca 59, Nuštar
 • Banović Maja, Dr. A. Starčevića 70, Vinkovci
 • Bakula Jasmina, Korčulanska 18, Đakovo

IV.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara (m/ž) primaju se kandidati:

 • Žderić Vanja, Zrinska 31, Nijemci
 • Knežević Hrvoje, Bana Jelačića 9, Nijemci
 • Gašpić Ivana, Gorjani 32, Ivankovo
 • Vasilj Suzana, Borinačka 127, Vinkovci

V.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva (m/ž) prima se kandidat:

 • Topić Martina, I. Mažuranića 52, Županja

VI.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika fizioterapije (m/ž) prima se kandidat:

 • Mihalić Mihaela, M. Gupca 9, Đakovo

VII.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara (m/ž) primaju se kandidati:

 • Krajina Vedrana, J. Kozarca 27, Slakovci
 • Šimunović Filip, S. Tomaševića 5, Stari Jankovci
 • Zagorc Dominik, A. Hebranga 12, Vinkovci
 • Raguž Stjepan, M. Marulića 3, Nuštar
 • Mijić Matea, Gradinci 63, Otok

VIII.

Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

X.

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
v. d. ravnatelja Opće županijske bolnice Vinkovci

Dostaviti:

 1. Odabranim kandidatima
 2. Mrežna stranica i oglasna ploča OŽB Vinkovci
 3. Glavna sestra Bolnice
 4. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
 5. Pismohrana

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Vinkovci, 27. srpnja 2016.

Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na Oglas od 08. srpnja 2016. godine

A.) stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta:

 • magistar ekonomije ( 1 izvršitelj )
 • stručni prvostupnik prava ( 1 izvršitelj )
 • prvostupnik sestrinstva ( 36 izvršitelja )
 • prvostupnik fizioterapije ( 8 izvršitelja )
 • prvostupnik radiološke tehnologije ( 5 izvršitelja )
 • prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike ( 5 izvršitelja )
 • medicinska sestra/tehničar ( 5 izvršitelja )
 • primalja ( 2 izvršitelja )
 • fizioterapeutski tehničar ( 1 izvršitelj )
 • farmaceutski tehničar (3 izvršitelja)
 • kuhar (9 izvršitelja)

B.) obavljanje pripravničkog staža u svojstvu pripravnika – volontera za radno mjesto:

 • medicinska sestra/tehničar (10 izvršitelja)

Prema naputku Ministarstva zdravlja KLASA: 011-02/13-02/11, URBROJ: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

 • da prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
 • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja ( prosječna ocjena ), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
 • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

Za odabrane kandidate s rang liste uputit će se Zahtjevi za stručno osposobljavanje za rad u Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Vinkovci. Nakon što od Zavoda za zapošljavanje stignu u našu ustanovu Rješenja o ocjeni Zahtjeva za svakog pojedinog kandidata, isti će biti obaviješteni telefonskim putem o daljnjem postupku.

Rang liste odabranih i neodabranih kandidata:
Rang lista za natječaj na mjesto bacc. sestrinstva
Rang lista za natječaj na mjesto medicinska sestra-tehničar - Volonter
Rang lista za natječaj na mjesto medicinska sestra-tehničar
Rang lista za natječaj na mjesto bacc. fizioterapije
Rang lista za natječaj na mjesto bacc. med.-lab. dijagnostike
Rang lista za natječaj na mjesto fizioterapeutski tehničar
Rang lista za natječaj na mjesto kuhara
Rang lista za natječaj na mjesto magistra ekonomije
Rang lista za natječaj na mjesto primalja
Rang lista za natječaj na mjesto prvostupnik radiološke tehnologije
Rang lista za natječaj na mjesto farmaceutskog tehničara
Rang lista za natječaj na mjesto stručni prvostupnik prava

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Vinkovci, 26. srpnja 2016.

REZULTATI PISANE PROVJERE ZNANJA

Rezultati pisane provjere znanja održane u petak 22. srpnja 2016. za slijedeća radna mjesta:

 • prvostupnik/ca sestrinstva - radni odnos na određeno vrijeme
RBPREZIME I IMEBROJ BODOVA
1. TOPIĆ MARTINA 24
2. MESIĆ ANA 22
3. MIJETIĆ KRISTINA nije pristupila

 • medicinska sestra/tehničar – radni odnos na određeno/ neodređeno vrijeme
RBPREZIME I IMEBROJ BODOVA
1.ŽDERIĆ VANJA29
2.KRAJINA VEDRANA29
3.ŠIMUNOVIĆ FILIP28
4.KNEŽEVIĆ HRVOJE28
5.GAŠPIĆ IVANA28
6.ZAGORC DOMINIK27
7.RAGUŽ STJEPAN27
8.MIJIĆ MATEA27
9.SVEĆNJAK (VASILJ) SUZANA27
10.LOVRIĆ LEONELA26
11.MILOBARA RUŽA26
12.KRESIĆ SANDRA25
13.MATIĆ MATEA24
14.FILKOVAC IVANA24
15.ĐUKIĆ ANA MARIJA23
16.KOPILAŠ INES23
17.MARKIĆ KATARINA23
18.KUNČEVIĆ AMIRA23
19.ŠURAN MARIJA23
20.MESIĆ ANA22
21.KRALJEVIĆ MIRNA22
22.MACURA TAMARA21
23.IVANČIK NIKOLINA20
24.DAMJANOVIĆ MARIJA20
25.JOVKOVIĆ IVONA19
26.STOJANOVIĆ ANTUN19
27.JURIŠIĆ DARIO19
28.ĐULABIĆ DOMAGOJ19
29.DRLJEPAN DARIJA19
30.MESIĆ JELENA19
31.RUKAVINA ANA19
32.VIDOSAVLJEVIĆ LUKA19
33.LUKIĆ IVONA18
34.BRDAR ANTONIO18
35.BOGATIROV VLATKA18
36.BURGER JOSIPA18
37.VIDOSAVLJEVIĆ TENA16
38.BIČANIĆ MARIJA16
39.MOROVČANIN MANDA16
40.PAŽIN MARTA16
41.JARIĆ STELLA15
42.ČALUKOVIĆ ELMIR15
43.MARKOVIĆ VERONIKA15
44.RAGUŽ ANTE14
45.VIDULIN MATEA14
46.ZUBKOVIĆ DEJAN14
47.MUTAVČIĆ MARIJANA13
48.SPAJIĆ TOMISLAV13
49.DUŽDAGIĆ MARTINA13
50.BRDAR JOSIP11
51.JURKOVIĆ ANITA9
52.VUKASOVIĆ NIKOLA9
53.VIDOŠ IVANA9
54.BURIĆ ANAMARIJAnije pristupila
55.GAVRIĆ BOJANAnije pristupila
56.GLIBUŠIĆ MATEJAnije pristupila
57.SALAK LILInije pristupila
58.ARTUKOVIĆ MONIKAnije pristupila
59.ŠTIVIČEVIĆ HELENAnije pristupila
60.MIJETIĆ KRISTINAnije pristupila
61.CRČIĆ ZDENKAnije pristupila

Napomena:
Pisana provjera znanja boduje se s ukupno 30 bodova.

Obavještavamo kandidate za radno mjesto medicinska sestra/tehničar, koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili do minimalno 27 bodova (prvih devet kandidata ), da će se intervju s članovima Povjerenstva održati u četvrtak 28. srpnja 2016. godine u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Ostali kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar mogu podići svoju dokumentaciju do 30. rujna 2016 . godine u Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove OŽB Vinkovci, radnim danom od 10.00 do 12.00 sati.

Povjerenstvo
za provedbu javnog natječaja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Ur. broj: 01-4671/1/16
Vinkovci, 19. srpnja 2016.

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNO PRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 61 od 06. srpnja 2016. godine za radna mjesta doktor medicine (m/ž), prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (m/ž), magistar inženjer računarstva(m/ž), prvostupnik fizioterapije (m/ž), prvostupnik sestrinstva (m/ž), medicinska sestra/tehničar.

 • usmeni razgovor/intervju za radno mjesto DOKTOR MEDICINE (m/ž) za potrebe Centra za hitnu medicinu – Objedinjenog hitnog bolničkog prijema održat će se u petak 22. srpnja 2016. godine u 13.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci

  1. METZGER ANA-MARIJA, dr. med.

 • usmeni razgovor/intervju za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (m/ž) održat će se u ponedjeljak 25. srpnja 2016. godine s početkom u 12.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci

  1. MESIĆ KATARINA
  2. BANOVIĆ MAJA
  3. BAKULA JASMINA
  4. PILOŠTA DAJANA
  5. ČAKALIĆ ANTONELA

 • usmeni razgovor/intervju za radno mjesto PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž) održat će se u petak 22. srpnja 2016. godine s početkom u 08.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci

  1. KOVAČEVIĆ IVANA
  2. MIHALIĆ MIHAELA
  3. ZUPKOVIĆ MARIJA

 • usmeni razgovor/intervju za radno mjesto MAGISTAR INŽENJER RAČUNARSTVA (m/ž) održat će se u petak 22. srpnja 2016. godine s početkom u 13.30 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci

  1. BOBIĆ IGOR
  2. ILIČIĆ MARIO
  3. KRPAN STJEPAN
  4. GRUBIŠIĆ IGOR
  5. ARSENOVIĆ MILICA

 • pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege te procesa zdravstvene njege za radno mjesto PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) bit će održana u petak 22. srpnja 2016. godine u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

 • Kandidati/prvostupnici sestrinstva koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

  1. TOPIĆ MARTINA
  2. MESIĆ ANA
  3. MIJETIĆ KRISTINA

 • pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR bit će održana u petak 22. srpnja 2016. godine od 10.00 sati do 12.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema slijedećem rasporedu:

 • Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 10.00 sati:

  1. ĐUKIĆ ANA MARIJA
  2. RAGUŽ ANTE
  3. VIDOSAVLJEVIĆ TENA
  4. ZAGORC DOMINIK
  5. MATIĆ MATEA
  6. MUTAVČIĆ MARIJANA
  7. JURKOVIĆ ANITA
  8. RAGUŽ STJEPAN
  9. BIČANIĆ MARIJA
  10. KOPILAŠ INES
  11. BURIĆ ANAMARIJA
  12. LOVRIĆ LEONELA
  13. KRAJINA VEDRANA
  14. SPAJIĆ TOMISLAV
  15. JOVKOVIĆ IVONA
  16. ŠIMUNOVIĆ FILIP
  17. LUKIĆ IVONA
  18. KNEŽEVIĆ HRVOJE
  19. GAVRIĆ BOJANA
  20. GLIBUŠIĆ MATEJA

  Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 11.00 sati:

  1. MARKIĆ KATARINA
  2. BRDAR ANTONIO
  3. BRDAR JOSIP
  4. IVANČIK NIKOLINA
  5. MILOBARA RUŽA
  6. JARIĆ STELLA
  7. SALAK LILI
  8. VUKASOVIĆ NIKOLA
  9. MOROVČANIN MANDA
  10. STOJANOVIĆ ANTUN
  11. JURIŠIĆ DARIO
  12. KRESIĆ SANDRA
  13. ĐULABIĆ DOMAGOJ
  14. ARTUKOVIĆ MONIKA
  15. ŽDERIĆ VANJA
  16. KUNČEVIĆ AMIRA
  17. VIDOŠ IVANA
  18. BOGATIROV VLATKA
  19. DRLJEPAN DARIJA
  20. GAŠPIĆ IVANA
  21. VIDULIN MATEA

  Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 12.00 sati:

  1. PAŽIN MARTA
  2. MIJIĆ MATEA
  3. MESIĆ JELENA
  4. MESIĆ ANA
  5. BURGER JOSIPA
  6. DAMJANOVIĆ MARIJA
  7. DUŽDAGIĆ MARTINA
  8. ZUBKOVIĆ DEJAN
  9. ŠTIVIČEVIĆ HELENA
  10. ČALUKOVIĆ ELMIR
  11. ŠURAN MARIJA
  12. KRALJEVIĆ MIRNA
  13. FILKOVAC IVANA
  14. RUKAVINA ANA
  15. MIJETIĆ KRISTINA
  16. MARKOVIĆ VERONIKA
  17. CRČIĆ ZDENKA
  18. MACURA TAMARA
  19. SVEĆNJAK SUZANA
  20. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA

Napomena: Za navedene kandidate koji ne pristupe provjeri znanja smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

Kandidati čije su prijave odbačene (zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja) nisu pozvani na provjeru znanja.

Povjerenstvo
za provedbu javnog natječaja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKA UPRAVA
Ur. broj: 01-1180/14/2016
Vinkovci, 21. ožujka 2016.

Objave rješenja Ministarstva zdravlja za provođenje spec. usavršavanja doktora medicine - uz ovlaštenja za pojedine specijalizacije

Temeljem članka 2. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN broj 100/11,133/11,54/12,49/13,139/14 i 116/15) v.d. sanacijskog upravitelja donosi LISTU MENTORA za provođenje programa specijalističkog usavršavanja u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci

Listu mentora za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine u OŽB Vinkovci možete preuzeti ovdje

v. d. ravnatelja:
Krunoslav Šporčić, dr. med.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
v.d. RAVNATELJA
Ur. broj: 01-3785/16
U Vinkovcima, 07. srpnja 2016. godine

Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci v.d. ravnatelja raspisuje

OGLAS
A.) za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Opću županijsku bolnicu Vinkovci
za slijedeća zvanja:

 1. Magistar prava-VSS, 2 izvršitelja
 2. Magistar ekonomije-VSS, 1 izvršitelj
 3. Magistar inženjer računarstva-VSS, 1 izvršitelj
 4. Stručni prvostupnik ekonomije-VŠS, 2 izvršitelja
 5. Stručni prvostupnik prava-VŠS, 1 izvršitelj
 6. Stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite na radu-VŠS, 1 izvršitelj
 7. Magistra sestrinstva, diplomirana medicinska sestra/ tehničar- VSS, 10 izvršitelja
 8. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 36 izvršitelja
 9. Prvostupnik fizioterapije – VŠS, 8 izvršitelja
 10. Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 5 izvršitelja
 11. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 5 izvršitelja
 12. Medicinska sestra/medicinski tehničar-SSS, 5 izvršitelja
 13. Primalja-SSS, 2 izvršitelja
 14. Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 6 izvršitelja
 15. Fizioterapeutski tehničar – SSS, 1 izvršitelj
 16. Farmaceutski tehničar – SSS, 3 izvršitelja
 17. Kuhar- SSS, 9 izvršitelja

B.) za prijem osoba za obavljanje pripravničkog staža u svojstvu pripravnika – volontera:

 1. Medicinska sestra/medicinski tehničar -SSS, 10 izvršitelja

Uvjeti za prijem pod točkom A.) od 1 - 17: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana:

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

Uvjeti za prijem pod točkom B.) 1. :

 • nezaposlene osobe koje su završile četverogodišnju srednju medicinsku školu za zvanje medicinska sestra/tehničar ( bez obzira na datum završetka obrazovanja), a nisu odradile jednogodišnji pripravnički staž za zvanje medicinska sestra/tehničar putem volontiranja odnosno stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a nisu u mogućnosti zbog neispunjavanja traženih uvjeta odraditi pripravnički staž putem mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnicu
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odnosno potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

Kandidati /kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci,Zvonarska 57, 32 100 Vinkovci.

v. d. ravnatelja:
Krunoslav Šporčić, dr. med.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
v.d. RAVNATELJA
Ur. broj: 01-4671/16
U Vinkovcima, 30. lipnja 2016. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci v. d. ravnatelja raspisuje

NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od 6 mjeseci za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2., mjesec dana za radno mjesto pod rednim brojem 3. i dva mjeseca za radno mjesto pod rednim brojem 4.) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. DOKTOR MEDICINE / DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA HITNE MEDICINE/SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE/SPECIJALISTA OPĆE KIRURGIJE/SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA za potrebe Centra za hitnu medicinu (m/ž)-4 izvršitelja
  - U v j e t za radno mjesto –VSS, završen medicinski fakultet, položen stručni ispit (odnosno specijalistički ispit iz hitne medicine/interne medicine/opće kirurgije/anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja) i važeće odobrenje za samostalan rad

 2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE (m/ž)-4 izvršitelja
  - U v j e t za radno mjesto- VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz radiologije i važećim odobrenjem za samostalan rad

 3. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (m/ž)-3 izvršitelja
  - U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

 4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-4 izvršitelja
  - U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje za samostalan rad

 5. MAGISTAR INŽENJER RAČUNARSTVA (m/ž)-1 izvršitelj
  - U v j e t za radno mjesto-VSS, završen Fakultet elektrotehnike i računarstva, radno iskustvo jedna godina

 6. Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 7. MAGISTAR LOGOPEDIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  - U v j e t za radno mjesto-VSS, završen Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet logopedskog smjera, radno iskustvo jedna godina

 8. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (m/ž)-1 izvršitelj
  - U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

 9. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž)-1 izvršitelj
  - U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

 10. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž)- 1 izvršitelj
  - U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij fizioterapije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci, važeći certifikat (licenca) za Dječjeg Vojta ili Bobath terapeuta

 11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-5 izvršitelja
  - U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje za samostalan rad

Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno odsutne djelatnike.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( za radna mjesta pod red. br. 1. (doktor medicine), 3., 7.,8.,9., a za radno mjesto medicinska sestra samo za one sa završenom četverogodišnjom školom) odn. uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za radna mjesta pod br. 1. (specijalist hitne medicine, interne medicine, opće kirurgije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine)i 2.
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)-za radna mjesta pod red.br. 3., 5. , 6., 7., 8. i 9.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održati će se intervju za radna mjesta pod red. br. 1., 2., 3., 5., 6., 7. i 9. odnosno pismeno testiranje za radna mjesta pod red. br. 4., 8. i 10.

Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete)-ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
v. d. ravnatelja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
v.d. RAVNATELJA
Ur.broj: 01-2579/2/16
U Vinkovcima, 20. svibnja 2016. godine

Na temelju članka 10., 12 i 14. Zakona o radu ( NN 93/2014 ), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ( veljača 2014. ), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci ( lipanj 2010. ) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 42/16. od 04. svibnja 2016. godine, v.d. ravnatelja donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

 1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove doktora medicine specijalista interne medicine do polovice punog radnog vremena, prima se kandidat:

  - JOSIP ĐURIJANČEK, dr.med.spec.interne medicine,
  Trg Republike 9, Županja.
 2. Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 4. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Upravnom vijeću ustanove u roku od 15 dana od dana njenog primitka.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
v. d. sanacijskog upravitelja

Dostaviti:

 1. Prijavljenim kandidatima
 2. Mrežna stranica i oglasna ploča OŽB Vinkovci
 3. Glavnoj sestri bolnice
 4. Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove
 5. Pismohrani

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-2579/1/2016.
U Vinkovcima, 27. travnja 2016.

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci v. d. sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Vinkovci raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme

za radno mjesto:

 1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE – korisnik mirovine koji ispunjava uvjete iz članka 99. stavka 2. točke 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN br. 157/13) (m/ž)
  - 2 izvršitelja na određeno vrijeme, do polovice punog radnog vremena

Ponudi treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku diplome odnosno potvrde o stečenoj stručnoj spremi
 • presliku odobrenja za samostalan rad (licencu)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički ispis staža iz HZMO
 • dokaz o statusu korisnika starosne mirovine

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola(čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

S kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju. Obavijest o vremenu i mjestu intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „Natječaj za _________, ne otvaraj.„ Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
v. d. sanacijskog upravitelja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Vinkovci, 25. travnja 2016.

OBAVIJEST O PROVOĐENJu SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA DOKTORA MEDICINE

OBJAVA RJEŠENJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ZA
PROVOĐENJE SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA DOKTORA MEDICINE
U OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI VINKOVCI

Ministar zdravlja Republike Hrvatske postupajući po zahtjevu Opće županijske bolnice Vinkovci, Vinkovci, Zvonarska 57, u predmetu izdavanja ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz dolje navedenih programa specijalističkog usavršavanja , temeljem članka 140. stavka 5. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 82/13, 159/13 i 22/14 i 154/14), članka 6. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14 i 116/15) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), a na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine donosi rješenje iz:

 • kardiologije

Popratni dopis
Rješenje kardiologija

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Ur. broj: 01-2048/4/16
Vinkovci, 20. travnja 2016.

Na temelju članka 8. Zakona o radu (NN br. 93/2014), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 27 od 25. ožujka 2016. godine v. d. sanacijskog upravitelja donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

I.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva izabran je kandidat:

 1. Filipović Ivana, S. Šulcera 16, Vinkovci

II.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre/tehničara izabrani su kandidati:

 1. Vlaški Marko, Nova Brana 128, Mirkovci - Vinkovci
 2. Žderić Vanja, Zrinska 31, Nijemci
 3. Filakovac Ivana, Vinkovačka 1f, Novi Jankovci
 4. Šimunović Filip, S. Tomaševića, Stari Jankovci

III.

Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V.

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora u roku od 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

Krunoslav Šporčić, dr. med.,
v. d. sanacijskog upravitelja

Dostaviti:

 1. Prijavljenim kandidatima
 2. Mrežna stranica i oglasna ploča OŽB Vinkovci
 3. Glavnoj sestri bolnice
 4. Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove
 5. Pismohrani

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKA UPRAVA
Ur. broj: 01-2048/3/16
Vinkovci, 13. travnja 2016.

DOPUNA OBAVIJESTI ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA NATJEČAJ

objavljen u Narodnim novinama br. 27 od 25. ožujka 2016. godine za radno mjesto medicinska sestra/tehničar.

Dopunjava se lista kandidata koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege u 11.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR kandidatom:

46. Bogatirov Vlatka

Napomena:
Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenom testiranju u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

Povjerenstvo
za provedbu javnog natječaja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKA UPRAVA
Ur. broj: 01-2048/2/16
Vinkovci, 08. travnja 2016.

DOPUNA OBAVIJESTI ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA NATJEČAJ

objavljen u Narodnim novinama br. 27 od 25. ožujka 2016. godine za radno mjesto medicinska sestra/tehničar.

Dopunjava se lista kandidata koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege u 11.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR kandidatom:

45. Vidosavljević Tena

Napomena:
Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenom testiranju u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

Povjerenstvo
za provedbu javnog natječaja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKA UPRAVA
Ur. broj: 01-2048/1/16
Vinkovci, 07. travnja 2016.

OBAVIJEST O TERMINIMA PISANE PROVJERE ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNOPRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 27 od 25. ožujka 2016. godine za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, medicinska sestra/tehničar.

Pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege te procesa zdravstvene njege za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA bit će održana u ponedjeljak 18. travnja 2016. godine u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.

Kandidati/prvostupnici sestrinstva koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. PERKOVIĆ TEUTA
 2. FILIPOVIĆ IVANA
 3. BOŠNJAK MATEA
 4. BORIČIĆ HERMINA
 5. ANTOLOVIĆ MARIJA

Pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR bit će održana u ponedjeljak 18. travnja 2016. od 10.00 sati do 12.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema slijedećem rasporedu:

Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 10.00 sati:

 1. Vidulin Mateja
 2. Matić Matea
 3. Delić Marijana
 4. Lukić Ivona
 5. Damjanović Marija
 6. Žderić Vanja
 7. Šimić Iva
 8. Koški Afrodita
 9. Čalić Marija
 10. Avrić Svjetlana
 11. Bičanić Marija
 12. Raguž Ante
 13. Bošnjak Mateja
 14. Markobašić Kristina
 15. Krajina Vedrana
 16. Markotić Dajana
 17. Tomić Tajana
 18. Marinković Marija
 19. Rajković Lea
 20. Burić Anamarija
 21. Šimunović Filip
 22. Džajić Tea

Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 11.00 sati:

 1. Zetović Marieta
 2. Orešković Elizabet
 3. Đurašević Mateja
 4. Musić Ana
 5. Previšić Marina
 6. Jurić Andrea
 7. Mijoković Zrinka
 8. Šokčević Silvija
 9. Vlaški Marko
 10. Raič Iva
 11. Kujadin Katarina
 12. Martinović Dino
 13. Vidosavljević Luka
 14. Kopilaš Ines
 15. Perić Andrijana
 16. Filakovac Ivana
 17. Kresić Sandra
 18. Cvjetković Marina
 19. Spajić Tomislav
 20. Morovičanin Manda
 21. Šarić Antonia
 22. Mijić Matea

Napomena:
Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenom testiranju u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

Kandidati čije su prijave odbačene (zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja) nisu pozvani na pisanu provjeru znanja.

Povjerenstvo
za provedbu javnog natječaja

20. sajam zdravlja

Vinkovci zdravi grad!
20. Sajam zdravlja se održava u razdoblju od 15.-17.04.2016. godine.
Sve informacije o 20. Sajmu zdravlja možete pronaći na adresi
www.zdravi-grad.vinkovci.hr

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKA UPRAVA
Ur. broj: 01-2048/16.
U Vinkovcima, 23. ožujka 2016.g.

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci v.d. sanacijskog upravitelja raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme

Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 4 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto- SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • e-knjižica za medicinske sestre sa četverogodišnjom školom i prvostupnike sestrinstva)

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održati će se pismeno testiranje.

Obavijest o vremenu i mjestu testiranja objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete ).

Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

v.d. sanacijskog upravitelja
Opće županijske bolnice Vinkovci
Krunoslav Šporčić, dr. med.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKA UPRAVA
Ur. broj: 01- 10945/2/15
Vinkovci, 07. ožujka 2016.

Na temelju čl. 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog Pravilnika, dana 07. ožujka 2016. godine donosi se slijedeća

O D L U K A
o izboru specijalizanata u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci

I.

Dario Begović, dr. med., s ukupnim brojem bodova 18,94 prima se na specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

II.

Željka Breškić, dr. med., s ukupnim brojem bodova 17,71 prima se na specijalizaciju iz kardiologije.

III.

Maja Antunović, dr. med., s ukupnim brojem bodova 17,25 prima se na specijalizaciju iz pulmologije.

IV.

Ivan Švagelj, dr. med., s ukupnim brojem bodova 18,15 i Martina Kajić, dr. med., s ukupnim brojem bodova 16,14 primaju se na specijalizaciju iz patologije.

V.

Maja Salaj, dr. med., s ukupnim brojem bodova 18,68 prima se na specijalizaciju iz psihijatrije.

Ova odluka će se objaviti na oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci i internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 08. ožujka 2016. godine.

Uputa o pravu na prigovor: Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću zdravstvene ustanove u roku od 8 dana od dana objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici zdravstvene ustanove.

v.d. sanacijskog upravitelja
Opće županijske bolnice Vinkovci
Krunoslav Šporčić, dr. med.

OBAVIJEST O OBUSTAVI POSTUPKA PO JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U RADNI ODNOS
NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME

Opća županijska bolnica Vinkovci obavještava kandidate da je, prema Naputku Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske KLASA: 100-01/16-02/03; URBROJ: 543-04-1-1/5-16-1 od 29. siječnja 2016. godine, dana 03. veljače 2016. godine donijela Odluku o obustavi postupka po javnom natječaju za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme URBROJ:01-10461/15. od 14. prosinca 2015. godine, objavljenog u Narodnim novinama broj: 135/15. od 16. prosinca 2015. godine te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( www.hzz.hr ) i Opće županijske bolnice Vinkovci ( www.obvk.hr ).

Svim kandidatima prijavljenima na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za rad u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci.

Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

Vinkovci, 03. veljače 2016. godine

OBJAVA RJEŠENJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ZA
PROVOĐENJE SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA DOKTORA MEDICINE
U OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI VINKOVCI

Ministar zdravlja Republike Hrvatske postupajući po zahtjevu Opće županijske bolnice Vinkovci, Vinkovci, Zvonarska 57, u predmetu izdavanja ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz dolje navedenih programa specijalističkog usavršavanja , temeljem članka 140. stavka 5. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 82/13, 159/13 i 22/14), članka 6. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), a na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine donosi rješenja iz:

 • Kliničke radiologije
 • Ginekologije i opstetricije
 • Anesteziologije,reanimatologije i intenzivne medicine
 • Neurologije
 • Infektologije
 • Fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Oftalmologije i optometrije
 • Opće kirurgije
 • Otorinolaringologije
 • Psihijatrije
 • Pedijatrije
 • Urologije
 • Ortopedije i traumatologije

Sva rješenja u pdf obliku možete preuzeti ovdje.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-10945/15
U Vinkovcima, 30. prosinca 2015. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o dopuni plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2015. godinu, klasa: 131-01/15-01/131, ur. broj: 534-04-1-2/2-15-3 od 18. svibnja 2015. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR
doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz:

 • anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine - 1 izvršitelj
 • hitne medicine - 8 izvršitelja
 • endokrinologije i dijabetologije - 1 izvršitelj
 • kardiologije - 1 izvršitelj
 • opće kirurgije - 1 izvršitelj
 • patologije - 2 izvršitelja
 • psihijatrije - 1 izvršitelj
 • pedijatrije - 1 izvršitelj
 • pulmologije - 1 izvršitelj
 • transfuzijske medicine - 1 izvršitelj

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRISTUPNICI:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja, stručnog zvanja doktor medicine,
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14 i 116/15) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br 83/15). Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:
 • preslik diplome o završenom medicinskom fakultetu,
 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
 • popis objavljenih radova i kopije radova,
 • preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslik dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Opću županijsku bolnicu Vinkovci, u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Povjerenstvo za specijalizaciju iz -navesti granu specijalizacije˝, Zvonarska 57, Vinkovci, u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 13. siječnja 2016. godine.

Pristupnici koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenja ponuda po natječaju.

Odluka o izboru pristupnika bit će donesena i javno objavljena u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj:01-10544/15
U Vinkovcima, 16. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 10., 11. i 14. Zakona o radu (N.N., br. 93/2014), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 118 od 28. listopada 2015. godine sanacijski upravitelj donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

 1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove spremačice primaju se kandidati:
  • Barbarić Marija, N.Š.Zrinskog 9, Vinkovci,
  • Kalac Ivana, M. Ivanića 74, Vinkovci,
  • Kalaica Kristina, A.Stepinca 102, Vinkovci,
  • Kelčić Mirela, J. Dalmatinca 3, Vinkovci,
  • Mandić Tatjana, Vidorska 8a, Mirkovci, Vinkovci,
  • Šajnović Marijana, Glagoljaška 59, Vinkovci,
  • Kobac Kata, Vidorska 33, Mirkovci, Vinkovci,
  • Soldo Željka, Čolićeva 45, Privlaka,
  • Kopić Kata, A.G.Matoša 20c, Vinkovci,
  • Minga Maja, Dalmatinska 32, Privlaka
 2. Imenovane se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 4. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Sanacijskom vijeću ustanove u roku od 15 dana od dana objave Odluke na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Internet stranica Opće županijske bolnice Vinkovci
 2. Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove
 3. Zapisnik
 4. Pismohrana

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-10461/15.
U Vinkovcima, 14. prosinca 2015. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (m/ž)-5 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz interne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad
 2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz radiologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 4. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST KLINIČKE CITOLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz kliničke citologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 5. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)- 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad
 6. VODITELJ ODSJEKA ZA PREHRANU I DIJETETIKU(m/ž)- 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen sveučilišni četverogodišnji studij prehrambene tehnologije ili sveučilišni diplomski studij prehrambenog inženjerstva, 3 godine radnog iskustva
 7. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 6 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 8. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (m/ž) - 2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij medicinsko – laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 9. PRVOSTUPNIK RADNE TERAPIJE (m/ž) - 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij radne terapije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 10. Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:
 11. MAGISTAR FARMACIJE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen farmaceutsko – biokemijski fakultet - za zanimanje magistar farmacije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

Radni odnos na određeno vrijeme ( za točku 10. ) zasniva se kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • presliku radne knjižice u svrhu dokazivanja ukupnog radnog iskustva i radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za razdoblje upisa do 30. lipnja 2013. godine
 • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - e-knjižica)

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4.,5. i 10., a za radna mjesta pod rednim brojevima 6., 7., 8., i 9. pismeno testiranje.

Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete ).

Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OBAVIJEST
o dodatnom testiranju
kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto spremačica
objavljenog u NN br.118/15. od 28.listopada 2015.godine

Nakon provedenog natječajnog postupka tj. pismenog testiranja za radno mjesto spremačica na neodređeno vrijeme nije izvršen odabir kandidata iz razloga što je dvanaest kandidata ostvarilo maksimalan broj bodova, a prima ih se deset. Da bi se izvršio odabir kandidata za radno mjesto spremačica provest će se dodatno testiranje za slijedeće kandidate koji su ostvarili maksimalan broj bodova:

 • Barbarić Marija, N.Š.Zrinskog 9, Vinkovci,
 • Kalac Ivana, M. Ivanića 74, Vinkovci,
 • Kalaica Kristina, A.Stepinca 102, Vinkovci,
 • Kelčić Mirela, J. Dalmatinca 3, Vinkovci,
 • Kobac Kata, Vidorska 33, Mirkovci, Vinkovci,
 • Kopić Kata, A.G.Matoša 20c, Vinkovci,
 • Mandić Tatjana,Vidorska 8a, Mirkovci, Vinkovci,
 • Minga Maja, Dalmatinska 32, Privlaka,
 • Popović Danijela, N.Brana 199, Vinkovci,
 • Soldo Željka, Čolićeva 45, Privlaka,
 • Šajnović Marijana, Glagoljaška 59, Vinkovci,
 • Šijačić Suzana, Trg J. Runjanina 12, Vinkovci

Za navedene kandidate provest će se dodatno pismeno testiranje iz područja osnove čišćenja i dezinfekcije, higijena u zdravstvenim ustanovama , zaštita na radu. Pismeno testiranje održat će se dana 11. prosinca 2015. godine (petak) u 11,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci. Na testiranje obvezno je ponijeti identifikacijsku ispravu. U protivnom kandidat neće moći pristupiti testiranju.

Obavještavaju se svi ostali kandidati koji su se prijavili na natječaj od 28.listopada 2015.godine, NN br.118/15., da mogu podići svoju dokumentaciju do kraja prosinca 2015.g. u Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove OŽB Vinkovci, radnim danom u vremenu od 8,00 sati do 10,00 sati.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj:01-10148/15
U Vinkovcima, 02. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 10., 11., 12. i 14. Zakona o radu (N.N., br. 93/2014), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 118 od 28. listopada 2015. godine sanacijski upravitelj donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre-tehničara primaju se kandidati:

 • Uzelac Martina, Kačićeva 84 A, Vinkovci
 • Džalto Matea, Kolodvorska 69, Cerna
 • Pavličić Katarina, A. G. Matoša 13/5, Tovarnik
 • Šarić Katica, Sakcinskog 22, Vinkovci
 • Vukasović Bojana, B. Jelačića 49, Cerić
 • Petrovečki Ivan, Kraljice mira 16, Vinkovci
 • Šušnjar Mihaela, V. Nazora 1, Ivankovo
 • Vrapčenjak Helena, Vinkovačka 5, St. Mikanovci
 • Novak Josip, S. Lončara 14, Vinkovci

2. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre-tehničara primaju se kandidati:

 • Lovrić Leonela, A. Starčevića 10 A, Tordinci
 • Vlaški Marko, Nova Brana 127, Mirkovci

3. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnik sestrinstva primaju se kandidati:

 • Karlušić Marija, A. Starčevića 66, Vinkovci
 • Stojanović Petar, B. Radića 27, Gradište

4. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnik radiološke tehnologije prima se kandidat:

 • Meštrović Tomislav, Petra Preradovića 17, Vinkovci

5. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnik fizioterapije primaju se kandidati:

 • Brkljačić Ivana, O. Kučara 3, Vinkovci
 • Kasić Nikolina, B. Radića 129, N. Mikanovci

6. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove zdravstveno-laboratorijski tehničar primaju se kandidati:

 • Hucek Edward,M. Pupeka 32, Virovitica
 • Filips Ivana,P. Svačića 71, Županja
 • Smolić Helena,Braće Radića 12 ,N. Mikanovci

7. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove farmaceutski tehničar prima se kandidat:

  Bilić Mirela,Ohridska 5, Vinkovci

8. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove administratora prima se kandidat:

 • Antukić Ružica, Ohridska 33, Vinkovci

9. Nakon provedenog natječajnog postupka tj. pismenog testiranja za radno mjesto spremačica na neodređeno vrijeme nije izvršen odabir kandidata iz razloga što je dvanaest kandidata ostvarilo maksimalan broj bodova, a prima ih se deset. Da bi se izvršio odabir kandidata za radno mjesto spremačica provest će se dodatno testiranje za slijedeće kandidate koji su ostvarili maksimalan broj bodova:

 • Barbarić Marija, N.Š.Zrinskog 9, Vinkovci,
 • Kalac Ivana, M. Ivanića 74, Vinkovci,
 • Kalaica Kristina, A.Stepinca 102, Vinkovci,
 • Kelčić Mirela, J. Dalmatinca 3, Vinkovci,
 • Kobac Kata, Vidorska 33, Mirkovci, Vinkovci,
 • Kopić Kata, A.G.Matoša 20c, Vinkovci,
 • Mandić Tatjana,Vidorska 8a, Mirkovci, Vinkovci,
 • Minga Maja, Dalmatinska 32, Privlaka,
 • Popović Danijela, N.Brana 199, Vinkovci,
 • Soldo Željka, Čolićeva 45, Privlaka
 • Šajnović Marijana, Glagoljaška 59, Vinkovci,
 • Šijačić Suzana, Trg J. Runjanina 12, Vinkovci

Za navedene kandidate provest će se dodatno pismeno testiranje iz područja osnove čišćenja i dezinfekcije, higijena u zdravstvenim ustanovama , zaštita na radu. Pismeno testiranje održat će se dana 11. prosinca 2015. godine (petak) u 11,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.Na testiranje obvezno je ponijeti identifikacijsku ispravu. U protivnom kandidat neće moći pristupiti testiranju.

10. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Sanacijskom vijeću ustanove u roku od 15 dana od dana objave Odluke na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Internet stranica Opće županijske bolnice Vinkovci
 2. Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove
 3. Zapisnik
 4. Pismohrana

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OBAVIJEST

o negativnoj ocjeni Zahtjeva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci ( KLASA:103-05/15-01/749,URBROJ:2188-15-04/1-15-02, od 13.studenog 2015.g.), a vezano uz Liste prvenstva za prijem kandidata na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (temeljem raspisanog Oglasa za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa URBROJ: 01-7729/15, od 05. listopada 2015.g.) za sljedeće kandidate:

 • medicinske sestre/tehničari:
  1. Mia Bičanić
  2. Dino Martinović
  3. Ivana Petrić
  4. Luka Vidosavljević
 • magistar inženjer agronomije:
  1. Zrinka Bošnjak
  2. Melita Svećnjak

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Vinkovci, 12. studenoga 2015.

OBAVIJEST O TERMINIMA PISANE PROVJERE ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNOPRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 118 od 28. listopada 2015. godine za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, prvostupnik/ca radiološke tehnologije, prvostupnik/ca fizioterapije, medicinska sestra/tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar (m/ž), farmaceutski tehničar (m/ž), administrator (m/ž), spremačica (m/ž)

1. Pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR bit će održana u četvrtak 19. studenoga 2015. u 09.00 sati u Restoranu Barun Trenk, H. D. Genschera 22 d (iza trgovačkog diskonta Boso)

Kandidati - medicinske sestre/tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri :

 1. MATIĆ MATEA
 2. RAGUŽ STJEPAN
 3. JURIĆ SABINA
 4. MARKOBAŠIĆ KRISTINA
 5. IŠTAKOVIĆ DANIJELA
 6. PETRIĆ IVANA
 7. BLAŽEVIĆ DARIJO
 8. LOVRIĆ LEONELA
 9. NOVAK JOSIP
 10. PAVIĆ LJUBICA
 11. ŽDERIĆ VANJA
 12. GLIBUŠIĆ SANDRA
 13. DŽINIĆ DIANA
 14. IVANŠIĆ JASMINA
 15. KARL DAVID
 16. PAVLIČIĆ KATARINA
 17. VRAPČENJAK HELENA
 18. DŽALTO MATEA
 19. MUTAVČIĆ MARIJANA
 20. MUSIĆ ANA
 21. KECUR SNJEŽANA
 22. LUKIĆ IVONA
 23. NESTOROVIĆ KATARINA
 24. STAŽIĆ SINKOVIĆ ANDREA
 25. RUPČIĆ DRAGO
 26. DAMJANOVIĆ MARIJA
 27. MESIĆ JELENA
 28. BARIĆ SANJA
 29. BURGER JOSIPA
 30. JOVKOVIĆ IVONA
 31. RAJKOVIĆ LEA
 32. OSREČKI MARIJA
 33. VASILJ SUZANA
 34. KRALJEVIĆ MIRNA
 35. VIDOSAVLJEVIĆ LUKA
 36. UZELAC MARTINA
 37. VUKASOVIĆ BOJANA
 38. METZ SUZANA
 39. KOŠKI AFRODITA
 40. ZETOVIĆ MARIJETA
 41. ŠARIĆ KATICA
 42. MILIĆ TENA
 43. GVOZDEN KREŠIMIR
 44. IVANČEVIĆ JOSIP
 45. MIRKOVIĆ MLADEN
 46. VLAŠKI MARKO
 47. CULI KRUNOSLAV
 48. KUNČEVIĆ AMIRA
 49. JOVANOVAC BLAŽENKA
 50. BIČANIĆ MARIJA
 51. KOŽUL IVONA
 52. IVANČIK NIKOLINA
 53. PUKLIN ANA
 54. ČOVIĆ ANAMARIJA
 55. KIŠ TIHANA
 56. BRDAR ANTONIO
 57. SMOLČIĆ IVANA
 58. JURIĆ ANDREA
 59. SUDAREVIĆ MONIKA
 60. KOLAREVIĆ MONIKA
 61. KOPILAŠ INES
 62. PAVLOVIĆ SANDRA
 63. DOMITROVIĆ ŽANA
 64. ŠUŠNJAR MIHAELA
 65. MIJIĆ MATEA
 66. ČAČIĆ ANA
 67. JURIŠIĆ DARIO
 68. STOJANOVIĆ ANTUN
 69. MAMIĆ SANELA
 70. MILETIĆ DARIO
 71. KRPAN ENA
 72. PETROVEČKI IVAN
 73. NOVAK JOSIP
 74. ČALUKOVIĆ ELMIR
 75. ŠOKČEVIĆ SILVIJA
 76. FILAKOVAC IVANA
 77. CERANČEVIĆ KRISTINA
 78. CVJETKOVIĆ MARINA
 79. MATIĆ IVANA
 80. PUZIĆ MATILDA
 81. NEMET GIZELA
 82. JAKŠIĆ JOSIPA
 83. GRAŠIĆ NATALIJA
 84. GUNJAČA SLAĐANA
 85. DRLJEPAN DARIJA
 86. MARTINOVIĆ DINO
 87. KRAJINA VEDRANA
 88. BADROV SUZANA
 89. BOJIĆ SLAVICA
 90. JURKOVIĆ ANITA
 91. ĐURETIĆ KATARINA
 92. SOLDO DARIA
 93. ZORBAS MARTINA
 94. KNEŽEVIĆ HRVOJE
 95. TILOVIĆ RENATA
 96. ŠARIĆ ANTONIA
 97. BRČINA FRANJO
 98. STRUNJE SANJA
 99. VIDOŠ IVANA
 100. VICIĆ LIDIJA
 101. KOVAČEVIĆ MAJA
 102. GRAOVAC DARIO
 103. SMETIŠKO MILAN
 104. ŠIMUNOVIĆ FILIP
 105. VRBAT ANA
 106. GLIBUŠIĆ MATEJA
 107. SIMIĆ SINIŠA

2. Pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA bit će održana u četvrtak 19. studenoga 2015. u 09.00 sati u Restoranu Barun Trenk, H. D. Genschera 22 d (iza trgovačkog diskonta Boso)

Kandidati - prvostupnici sestrinstva koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. ŠTRANGAR MAJA
 2. STOJANOVIĆ PETAR
 3. PERKOVIĆ TEUTA
 4. BEGOV DEJAN
 5. BORIČIĆ HERMINA
 6. PRODANOVIĆ DRAGANA
 7. MARIJANOVIĆ MARTINA
 8. PALKOVIĆ GABRIJELA
 9. UJLAKOŠ MAJA
 10. DUJAKOVIĆ TATJANA
 11. PILIPOVIĆ MARIN
 12. SLADIĆ RIMAC DARIA
 13. BESEK IVONA
 14. KARLUŠIĆ MARIJA

3. Pisana provjera znanja iz struke za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE bit će održana u četvrtak 19. studenoga 2015. u 09.00 sati u Restoranu Barun Trenk, H. D. Genschera 22 d (iza trgovačkog diskonta Boso)

Kandidati - prvostupnici fizioterapije koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. SUHIĆ NIKOLINA
 2. RONČEVIĆ JOSIPA
 3. JUNUŠIĆ MARIJA
 4. KRAJINA MARKO
 5. BRKIĆ MARTINA
 6. MATOŠ ALEKSANDAR
 7. RIMAC MARKO
 8. BRKLJAČIĆ IVANA
 9. ZUPKOVIĆ MARIJA
 10. KALINIĆ MARIO
 11. LAZIĆ NIKOLINA
 12. HODAK MARINA
 13. ZAVACKI INES
 14. KLAIĆ ANA
 15. BLAŽETIN INES
 16. ZELJKO PAULIĆ JOSIPA
 17. DELAŠ NIKOLINA
 18. BARBA ILIJA
 19. KASIĆ NIKOLINA
 20. STARC TENA
 21. TIKVIĆ SUZANA
 22. KRPAN IVAN
 23. RADMAN MATEJA
 24. ASTALOŠ ADRIANA
 25. KRAJAČIĆ IVANA
 26. ŠKRTIĆ OZREN
 27. SELAK ANDREA
 28. STOJANOVIĆ SANJA

4. Pisana provjera znanja iz područja informatike za radno mjesto ADMINISTRATOR (m/ž) bit će održana u četvrtak 19. studenoga 2015. u 09.00 sati u Restoranu Barun Trenk, H. D. Genschera 22 d (iza trgovačkog diskonta Boso)

Kandidati koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri :

 1. KORICA KATARINA
 2. BOŠNJAK DUBRAVKA
 3. ŽGELA MARIJA
 4. ARTUKOVIĆ ADRIJANA
 5. JAKŠIĆ MARIJANA
 6. KREŠIĆ MARIJANA
 7. ĐULABIĆ IVANA
 8. KIŠ MARIJA
 9. ČURIĆ DIJANA
 10. MATIJEVIĆ SLAVICA
 11. BAZINA LILIJA
 12. HERVOEVIĆ ĐURĐICA
 13. FILIPOV JASNAa
 14. MIKIĆ TANJA
 15. ŠAJNOVIĆ MARIJANA
 16. JUKIĆ OČEVČIĆ TIHANA
 17. LONČAR NEVENKA
 18. TOMUŠIĆ MARIJA
 19. MATOZAN VESNA
 20. MAJSTOROVIĆ VIKTOR
 21. HLAVAČEK BILJANA
 22. HORVATOVIĆ ANA
 23. ŠOKČEVIĆ SENKA
 24. STAŽIĆ FURY ANAMARIJA
 25. ANĐELIĆ VESNA
 26. CINDRIĆ REBECA
 27. LOZIĆ DARIA
 28. ANTUKIĆ RUŽICA
 29. PLETIKOSIĆ MATEA
 30. NOVAK DAVORKA
 31. JURIŠIĆ VERA
 32. MANDIĆ ĐURĐICA
 33. LOZANČIĆ DAVOR
 34. GRGUROVAC MARTINA
 35. MARKUTOVIĆ DANIJELA
 36. BEBEK DUBRAVKA
 37. DODIKOVIĆ TIJANA
 38. PERINAC VESNA
 39. ŠLEZAK MONIKA
 40. KLJUNIĆ LJUBICA
 41. KLJUNIĆ SLAVICA
 42. BELIĆ JAKOB
 43. BRAJKOVIĆ TAJANA
 44. FILIPOV STARINEC RUŽICA
 45. KLJUNIĆ ANDREA
 46. ŠUSTIĆ GABRIJELA
 47. MILIČEVIĆ DAMIR
 48. SUČIĆ BOŽANA
 49. MAJSTOROVIĆ SMILJA
 50. PAJVANČIĆ BOGDAN MARINELA
 51. ŠEDA FRANCISKA
 52. GARIĆ IVANA
 53. BILIĆ MIRELA
 54. JOSIPOVIĆ PRAVDA BILJANA
 55. OBRADOVIĆ GABRIJELA
 56. JURKOVIĆ MITROVIĆ KRISTINA
 57. KULJHAVY ANDREA
 58. SMONTARA DRAGANA
 59. BUDIĆ MIRA
 60. PRANJIĆ SERTIĆ SUNČANA
 61. VUKUŠIĆ STRUGAČEVAC DUNJA
 62. TURDA BRANIMIR
 63. MAJSTOROVIĆ DRAGANA
 64. ŽGELA MARGARETA
 65. KNEŽEVIĆ MATIJA
 66. ŠARAC DANIJELA

5. Pisana provjera znanja iz područja Osnove čišćenja i dezinfekcije, higijena u zdravstvenim ustanovama za radno mjesto SPREMAČICA (m/ž) bit će održana u četvrtak 19. studenoga 2015. u 11.00 sati u Restoranu Barun Trenk, H. D. Genschera 22 d (iza trgovačkog diskonta Boso)

Kandidati koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri :

 1. Galić Mirjana
 2. Korica Katarina
 3. Dragojević Jadranka
 4. Kalaica Kristina
 5. Štefec Branka
 6. Sabljak Ivana
 7. Lerner Vedrana
 8. Raič Slavica
 9. Andreić Suzana
 10. Bošnjak Dubravka
 11. Martić Nevenka
 12. Cindrić Rebeka
 13. Bošnjak Anita
 14. Bošković Božana
 15. Biberović Vesna
 16. Ilijević Anita
 17. Cerančević Josipa
 18. Paulić Marica
 19. Sever – Smrček Anita
 20. Puljić Sena
 21. Marijanović Đurđica
 22. Belić Tijana
 23. Lovreković Jelka
 24. Antunović Jelena
 25. Bićanić Mira
 26. Marković Sanja
 27. Štivičević Helena
 28. Farago Kristina
 29. Kobac Kata
 30. Grivac Željka
 31. Grivac Martina
 32. Čanadić Žaklina
 33. Pinjušić Ivanka
 34. Čuljak Ružica
 35. Jaružanin Vesna
 36. Maslač Dragica
 37. Žgela Marija
 38. Barbarić Marija
 39. Brčinović Irena
 40. Božić Ružica
 41. Šimunović Mirjana
 42. Županić Hedviga
 43. Štivić Lidija
 44. Špoljarić Anita
 45. Magaš Željka
 46. Bibković Irena
 47. Jakuš Nikolina
 48. Stupar Biljana
 49. Milušić Kata
 50. Plavšić Martina
 51. Kobe Anica
 52. Orešković Ivan
 53. Ždravac Milenka
 54. Blažević Nevenka
 55. Ćavar Vedrana
 56. Tomić Katica
 57. Radočaj Delfa
 58. Fabijan Gordana
 59. Petričić Ivana
 60. Gazić Ana
 61. Matičić Amalija
 62. Šajin Ivana
 63. Cindrić Dijana
 64. Mandić Tatjana
 65. Wolf Ljubica
 66. Sudar Slavica
 67. Grizelj Jadranka
 68. Farkaš Tatjana
 69. Gubina Marija
 70. Jurković Tihana
 71. Čaluković Zumreta
 72. Babić Marija
 73. Preradović Marina
 74. Kos Anica
 75. Jukić Snježana
 76. Glavaš Blaženka
 77. Glavurdić Sanja
 78. Krizmanić Anka
 79. Vuković Dubravka
 80. Petrinović Zorica
 81. Šijačić Suzana
 82. Mikulić Jadranka
 83. Klarić Željka
 84. Rimac Alma
 85. Petrovečki Marija
 86. Jonjić Nakić Anita
 87. Jonjić Mateja
 88. Paradžiković Suzana
 89. Klasnić Lidija
 90. Jambrec Katica
 91. Šajnović Marijana
 92. Delinger Antonija
 93. Slavić Ana
 94. Paulić Ana
 95. Kapoši Ivana
 96. Granić Mara
 97. Pavelka – Lucić Gordana
 98. Kavelj Andreja
 99. Kolarević Martina
 100. Kušić Ana
 101. Car Jaman Martina
 102. Sudar Zdenka
 103. Antol Mirela
 104. Bazina Lilija
 105. Mlinarević Renata
 106. Popović Danijela
 107. Josipović Ivka
 108. Škorić Antonija
 109. Grgić Milka
 110. Serenčeš Zvezdana
 111. Benković Zrinka
 112. Žuljević Heda
 113. Papac Marijana
 114. Blažević Nada
 115. Mesić Marija
 116. Matijević Slavica
 117. Kunčević Ana
 118. Matasić Marija
 119. Kataj Mirjana
 120. Pintarić Katarina
 121. Pintarić Antonija
 122. Poparić Danijela
 123. Begonja Mirela
 124. Vidović Ankica
 125. Anđelić Ana
 126. Dubravčević Jasna
 127. Knežević Katarina
 128. Pavičić Şnježana
 129. Blažević Andrea
 130. Bilić Ankica
 131. Malčić Katarina
 132. Magić Nada
 133. Ritinger Renata
 134. Purkić Željka
 135. Jovanić Sanja
 136. Jakšić Marijana
 137. Funčić Dalia
 138. Valentić Marica
 139. Čurić Ivana
 140. Tokić Dajana
 141. Nađ Marijana
 142. Vasić Ivan
 143. Džepina Maja
 144. Dakić Rozalija
 145. Anđelić Vesna
 146. Kolarević Irena
 147. Cindrić Slavica
 148. Tetković Anica
 149. Grgić Ivona
 150. Vrselja Žaklina
 151. Župarić Renata
 152. Pejanović Mladenka
 153. Višnjić Ružica
 154. Marić Marija
 155. Uzelac Marina
 156. Dežmić Marija
 157. Džanak Karmela
 158. Paušak Gordana
 159. Pantić Mirjana
 160. Neferanović Mihaela
 161. Matkovski Katica
 162. Jukić Kristina
 163. Rajković Ivana
 164. Lamešić Martina
 165. Puklin Ana
 166. Trbojević Andrea
 167. Kovačević Zdenka
 168. Vukojević Silvija
 169. Dolić Željka
 170. Kalac Ivana
 171. Puškarić Mirela
 172. Puljić Sanja
 173. Slovaković Dušanka
 174. Dakić Marija
 175. Alilović Ružica
 176. Sunara Gordana
 177. Toto Ljubica
 178. Jurišić Vera
 179. Kožul Josipa
 180. Bogović Ana Marija
 181. Maroš Irena
 182. Vujčić Ljiljana
 183. Šušnjara Ivana
 184. Maslać Mara
 185. Šalić Danijela
 186. Medić Mirjana
 187. Jerković Ljuba
 188. Anokić Aleksandra
 189. Huskić Jadranka
 190. Ištvanović Klaudija
 191. Glavurdić Sanja
 192. Bosančić Ivanka
 193. Alić Ljubica
 194. Šebalj Antonija
 195. Obajdin Blaženka
 196. Pratnemer Marina
 197. Soldo Željka
 198. Kasun Marija
 199. Čačić Ljuba
 200. Mijić Rozalija
 201. Marić Snježana
 202. Blašković Vesna
 203. Ćekić Mirjana
 204. Mračajac Biljana
 205. Tadić Višnja
 206. Klem Sanja
 207. Stjepanović Danijela
 208. Martinčević Silvija
 209. Runjaić Marija
 210. Tomušić Marija
 211. Topić Slavica
 212. Koncul Kristina
 213. Ižaković Božica
 214. Grgić Gordana
 215. Vengring Marija
 216. Peroković Anka
 217. Bunčić Anica
 218. Šarić Maja
 219. Vuković Anica
 220. Ferbežar Marica
 221. Jurić Marina
 222. Ižaković Ankica
 223. Jurić Evica
 224. Milanović –Škof Mirela
 225. Vaktarić Mihaela
 226. Mamić Marija
 227. Katalenić Kristina
 228. Cindrić Kristina
 229. Krijan Anita
 230. Banović Christina
 231. Tovilo Ivančica
 232. Tovilo Marija
 233. Blagojević Vesna
 234. Petričić Tatjana
 235. Miškić Gordana
 236. Lučić Zulumović Manda
 237. Maras Ivanka
 238. Vukoja Pavica
 239. Bašić Ana Marija
 240. Zlojić Svetlana
 241. Patačić Marija
 242. Škalic Toman Valentina
 243. Begić Mirela
 244. Nikolić Bosiljka
 245. Landeka Ružica
 246. Zetaković Snježana
 247. Ćosić Mirjana
 248. Kelčić Mirela
 249. Martinović Željka
 250. Zamečnik Mirjana
 251. Bujadinović Ana Marija
 252. Nikolić Zdenka
 253. Šer Ilinka
 254. Mecanović Sandra
 255. Goreta Katica
 256. Pajvančić Renata
 257. Bagarić Božana
 258. Martinović Danijela
 259. Perković Sanja
 260. Kelčić Božana
 261. Strinić Monika
 262. Čordašić Ivana
 263. Lučić Dubravka
 264. Jokić Vesna
 265. Udovičić Ljubica
 266. Petković Ljiljana
 267. Miloš Katica
 268. Mikić Kristina
 269. Parašilovac Ivana
 270. Tuček Adela
 271. Kljunić Andrea
 272. Radoš Anita
 273. Tordinac Anja
 274. Perić Štefica
 275. Crnković Sanja
 276. Sučić Božana
 277. Jozić Marina
 278. Varga Ilinka
 279. Bekavac Helena
 280. Pauk Marijana
 281. Budić Mira
 282. Kopić Kata
 283. Mudri Josipa
 284. Marić Vesna
 285. Raguž Anica
 286. Živković Natalija
 287. Komljen Marija
 288. Gluvaković Marica
 289. Dukarić Željka
 290. Vuk Ankica
 291. Svrta Mirjana
 292. Perković Anita
 293. Cenić Gordana
 294. Bilić Pavlinković Ivana
 295. Sivonjić Katarina
 296. Glibušić Ivona
 297. Poznanović Marijana
 298. Šoš Maksimović Anita
 299. Nadarević Ana Marija
 300. Vučina Mirjana
 301. Đaković Snježana
 302. Dodiković Svetlana
 303. Martinović Gorana
 304. Petrović Vesna
 305. Rubić Terezija
 306. Molnar Jasminka
 307. Tomić Ana
 308. Andraši-Kubiček Renata
 309. Katić Valentina
 310. Matković Lidija
 311. Guberac Romana
 312. Lovin Danijela
 313. Maslać Jadranka
 314. Plavšić Ana
 315. Krmpotić Gordana
 316. Žulić Doris
 317. Dujić Ivana
 318. Palackić Biljana
 319. Špar Sanja
 320. Mišić Nikolina
 321. Udovičić Marija
 322. Lampert Marija
 323. Jurić Željka
 324. Flanjak Manda
 325. Bačić Melita
 326. Jakopović Magdalena
 327. Bičanić Nedeljka
 328. Bilić Svjetlana
 329. Živković Ružica
 330. Kopričanec Nataša
 331. Teodorović Divna
 332. Ivanić Marija
 333. Kozina Marina
 334. Čengić Danijela
 335. Rodjaković Marica
 336. Hanžek Senka
 337. Miličević Matea
 338. Cazi Snježana
 339. Perković Ivana
 340. Soldo Stopić Lidija
 341. Strunje Blaženka
 342. Novoselac Katica
 343. Jurić Ines
 344. Kovačić Mirela
 345. Koturić Vinka
 346. Heđi Ivana
 347. Jurić Ksenija
 348. Vengring Anita
 349. Stipić Katica
 350. Varga Evica
 351. Gorić Renata
 352. Minga Maja
 353. Mareljić Anica
 354. Rezo Janja
 355. Senčić Ivana
 356. Alpeza Snježana
 357. Gotovac Ružica
 358. Pantelić Vidosava
 359. Popović Dubravka
 360. Jemrić Ana
 361. Milinović Marija
 362. Hajek Ljiljana
 363. Stanković Ivana
 364. Rupčić Branka
 365. Blažević Ivana-Svea
 366. Bičanić Anica
 367. Andabak Antonija
 368. Pranić Dražica
 369. Aničić Larisa
 370. Bićanić Valentina
 371. Klepić Katica
 372. Mirosavljević Nikolina
 373. Djukić-Lakić Slobodanka
 374. Vidaković Marina
 375. Perković Ana
 376. Starčević Mirjam
 377. Jurić Marija
 378. Komljen Mirela
 379. Štimac Sabina
 380. Ižaković Gordana
 381. Jerković Elvira
 382. Markobašić Anđelka
 383. Vengring Katica
 384. Martan Vesna
 385. Mustapić Vesna
 386. Tomić Ljuba
 387. Đerek Ana-Marija
 388. Korpar Mira
 389. Tešić Zora
 390. Subašić Grgić Evica
 391. Jakovac Anica
 392. Majstorović Dragana
 393. Lovrić Ika
 394. Delač –Ivanković Reza
 395. Lozić Tanja
 396. Sokol Ivana
 397. Jemrić Slavka
 398. Ivanšić Jelka

6. Pisana provjera znanja iz struke za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE bit će održana u petak 20. studenoga 2015. u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci

Kandidati - prvostupnici radiološke tehnologije koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. MEŠTROVIĆ TOMISLAV
 2. LUKIĆ ANA
 3. ĆUPIĆ DRAŽEN
 4. PETER MARKO
 5. VALENTIĆ MARKO
 6. GOLUBIČIĆ TOMISLAV

7. Pisana provjera znanja iz struke za radno mjesto ZDRAVSTVENO - LABORATORIJSKI TEHNIČAR (m/ž) bit će održana u petak 20. studenoga 2015. u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci

Kandidati – zdravstveno-laboratorijski tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. SMOLIĆ HELENA
 2. KOZIĆ IVANA
 3. DOMINKOVIĆ KRISTINA
 4. VINKOVIĆ MISLAV
 5. IŠASEGI JASMINKA
 6. HUCEK EDWARD
 7. MAČEK VESNA
 8. FILIPS IVANA
 9. KRIČKO MIRELA
 10. VRTARIĆ KATARINA
 11. BEDEKOVIĆ ANA
 12. LAZIĆ RUŽICA
 13. KOVAČ ALEKSANDRA

8. Pisana provjera znanja iz struke za radno mjesto FARMACEUTSKI TEHNIČAR (m/ž) bit će održana u petak 20. studenoga 2015. u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci

Kandidati – farmaceutski tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. MANOJLOVIĆ MIRJANA
 2. NOVAKOVIĆ SILVIJA
 3. MARJANOVIĆ LJILJANA
 4. BILIĆ MIRELA
 5. KNEŽEVIĆ ĐURĐICA
 6. MARIĆ IVANA
 7. MARELJIĆ ANA

Napomena:

Pozvani kandidati na pismenu provjeru znanja obvezni su ponijeti identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.

Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenoj provjeri znanja u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

Kandidati čije su prijave odbačene (zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja) nisu pozvani na pisanu provjeru znanja.

Lista kandidata u docx formatu:

Obavijest o testiranju kandidata - natječaj 28.10.15..docx

Povjerenstvo
za provedbu javnog natječaja

Dopuna rang lista odabranih i neodabranih kandidata za odabir kandidata prijavljenih na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 05. listopada 2015. godine za slijedeća radna mjesta:

 • mag. oec
  1. umjesto Paradžiković Ružice, koja se nalazi na 2. mjestu liste prvenstva, prima se Barić Filip, koji se nalazi na 3. mjestu liste.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-8397/2015.
U Vinkovcima, 26. listopada 2015.g.

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (m/ž)-5 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz interne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad
 2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE (m/ž)-1 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkom ispitom iz opće kirurgije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 4. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz radiologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 5. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)- 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad
 6. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 7. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (m/ž )-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-9 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto- SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 9. ZDRAVSTVENO – LABORATORIJSKI TEHNIČAR (m/ž)-3 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja medicinska škola –smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 10. ADMINISTRATOR (m/ž )-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola ( ekonomska, upravna ili gimnazija ), 1 godina radnog iskustva
 11. SPREMAČICA ( m/ž )- 10 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto- završena osnovna škola
 12. Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 13. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST TRANSFUZIOLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj - do polovice punog radnog vremena
  U v j e t za radno mjesto-VSS, doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz transfuziologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 14. MAGISTAR FARMACIJE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen farmaceutsko – biokemijski fakultet - za zanimanje magistar farmacije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad
 15. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij fizioterapije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 16. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad
 17. FARMACEUTSKI TEHNIČAR (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja medicinska škola –za zanimanje farmaceutski tehničar, položen stručni ispit, važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

Radni odnos na određeno vrijeme ( za točke 13., 14., 15. i 16. ) zasniva se kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi , a za radno mjesto spremačice svjedodžbu o završenom VIII. razredu osnovne škole ili svjedodžbu o završenoj srednjoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • presliku radne knjižice u svrhu dokazivanja ukupnog radnog iskustva i radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za razdoblje upisa do 30. lipnja 2013. godine
 • potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - e-knjižica)

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4.,5., 12. i 13., a za radna mjesta pod rednim brojevima 6., 7., 8.,9., 10., 11., 14., 15. i 16. pismeno testiranje.

Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete, a za radno mjesto“ medicinska sestra“ navesti da li se javljate na određeno ili neodređeno vrijeme ili oba )“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Dopuna rang liste odabranih i neodabranih kandidata za odabir kandidata prijavljenih na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 05. listopada 2015. godine.

OBAVIJEST

Vezano uz rang listu kandidata koji su se prijavili na javni natječaj (od 06.10. do 14.10.2015.) za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa/pripravnički staž za radno mjesto prvostupnik fizioterapije došlo je do promjene u listi prvenstva pripravnika koji se primaju na pripravnički staž u našu ustanovu.

Kandidatkinja Maja Ljevnaić koja je kao 3. uvrštena u listu prvenstva povukla je svoju prijavu, odnosno odustala od obavljanja pripravničkog staža u našoj ustanovi te se rang lista kandidata pomiče za jedno mjesto i kandidatkninja Kovačević Ana, koja se nalazi na 9. mjestu liste, uvrštava se u listu prvenstva pripravnika koji se primaju na pripravnički staž u našu ustanovu.

Dopuna rang liste odabranih i neodabranih kandidata za odabir kandidata prijavljenih na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 05. listopada 2015. godine za slijedeća radna mjesta:

 • bacc. fizioterapeuti:
  1. umjesto Stojanović Karmele, 1. mjesto na listi, prima se Rašić Mateo, 10.mjesto na listi
  2. umjesto Platz Marie, 8. mjesto na listi, prima se Kozina Magdalena, 11.mjesto na listi
 • primalja
  1. umjesto Savić Manuele, 1. mjesto na listi, prima se Kurđipić Magdalena, 3. mjesto na listi

Dopuna rang lista odabranih i neodabranih kandidata za odabir kandidata prijavljenih na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 05. listopada 2015. godine za slijedeća radna mjesta:

 • prvostupnik fizioterapije ( 8 izvršitelja ),
 • med. sestra/tehničar ( 45 izvršitelja ), primalja ( 2 izvršitelja )

Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 05. listopada 2015. godine za slijedeća radna mjesta:

 • magistar prava ( 2 izvršitelja ),
 • magistar ekonomije ( 2 izvršitelja ),
 • magistar inženjer agronomije ( 2 izvršitelja ),
 • stručni prvostupnik ekonomije ( 2 izvršitelja ),
 • stručni prvostupnik prava (2 izvršitelja ),
 • prvostupnik socijalnog rada ( 2 izvršitelja ),
 • prvostupnik sestrinstva ( 36 izvršitelja ),
 • prvostupnik radiološke tehnologije ( 5 izvršitelja ),
 • prvostupnik fizioterapije ( 8 izvršitelja ),
 • prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike ( 5 izvršitelja ),
 • med. sestra/tehničar ( 45 izvršitelja ), primalja ( 2 izvršitelja ),
 • zdravstveno-laboratorijski tehničar ( 6 izvršitelja ),
 • fizioterapeutski tehničar ( 1 izvršitelj )

Prema naputku Ministarstva zdravlja KLASA: 011-02/13-02/11,URBROJ: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

 • da prednost imaju kandidatikoji su ranije završili obrazovanje,
 • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja ( prosječna ocjena ), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
 • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-8242/15
U Vinkovcima, 20. listopada 2015. godine

Na temelju članaka 10., 11., 12. i 14. Zakona o radu (N.N., br. 93/2014), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 99 od 16. Rujna 2015. godine sanacijski upravitelj donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

 1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva prima se kandidat:
  • Pustak Tamara, Lj. Gaja 15, Vinkovci
 2. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre-tehničara primaju se kandidati:
  • Vrtarić Maša, H.V.Hrvatinića 54, Vinkovci
  • Pripužić Ivana, K.Š.Đalskog 18, Vinkovci
  • Prgić Tena, Novosadska 9, Retkovci
  • Kozić Branka, M.Gupca 264 a, Posavski Podgajci
  • Đaković Ana Marija, Nožice 111 a, Babina Greda
  • Rešić Jelena, B. Radića 33, Cerna
 3. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove primalje primaju se kandidati:
  • Zudič Magdalena, A.Starčevića 4, Vinkovci
  • Senjan Mirna, J.J.Strossmayera 24, Jarmina
 4. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre-tehničara primaju se kandidati:
  • Crčić Zdenka, N.Š. Zrinskoga, Jarmina
  • Đukić Ana Marija, Bana Jelačića 107, Vinkovci
  • Milobara Ruža, T. Ujevića 9, Rokovci
 5. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove voditelja odsjeka za zaštitu na radu prima se kandidat:
  • Cvrlje Ivica, A. Akšamovića 7, Vinkovci

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
 2. Izabranom kandidatu
 3. Glavnoj sestri bolnice
 4. Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-7729/15
U Vinkovcima, 05. listopada 2015. godine

Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

OGLAS
za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Opću županijsku bolnicu Vinkovci
za slijedeća zvanja:

 1. Magistar prava-VSS, 2 izvršitelja
 2. Magistar ekonomije-VSS, 2 izvršitelja
 3. Magistar inženjer agronomije-VSS, 2 izvršitelja
 4. Stručni prvostupnik ekonomije-VŠS, 2 izvršitelja
 5. Stručni prvostupnik prava-VŠS, 2 izvršitelja
 6. Sveučilišni prvostupnik socijalnog rada-VŠS, 2 izvršitelja
 7. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 36 izvršitelja
 8. Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 5 izvršitelja
 9. Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 8 izvršitelja
 10. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 5 izvršitelja
 11. Medicinska sestra/medicinski tehničar-SSS, 45 izvršitelja
 12. Primalja-SSS, 2 izvršitelja
 13. Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 6 izvršitelja
 14. Fizioterapeutski tehničar-SSS, 1 izvršitelj

U v j e t i : na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

P o t r e b n a d o k u m e n t a c i j a:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

Kandidati /kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

R o k z a p r e d a j u p r i j a v a: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI Vinkovci, 30. rujna 2015.

OBAVIJEST O TERMINIMA PISANE PROVJERE ZNANJA ZA KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNOPRAVNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 99 od 16. rujna 2015. godine za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, medicinska sestra/tehničar, primalja i voditelj Odsjeka zaštite na radu

Pisana provjera znanja iz područja zdravstvene njege - primaljstvo za radno mjesto PRIMALJA bit će održano u petak 09. listopada 2015. u 08.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.
Kandidati/primalje koje trebaju pristupiti pisanoj provjeri znanja:

 1. Zudić Magdalena
 2. Senjan Mirna
 3. Tubanjski Ines
 4. Ležaić Helena
 5. Garvanović Milašinović Katarina
 6. Roguljić Anita
 7. Mudri Karla

Pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA bit će održano u petak 09. listopada 2015. u 09.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci.
Kandidati/prvostupnici sestrinstva koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. Besek Ivona
 2. Marjanović Martina
 3. Stojanović Petar
 4. Prodanović Dragana
 5. Antolović Marija
 6. Stojanović Ines
 7. Pustak Tamara
 8. Palković Gabrijela

Pisana provjera znanja iz područja opće i specijalne zdravstvene njege za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR bit će održano u petak 09. listopada 2015. od 10.00 sati do 14.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema slijedećem rasporedu.
Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 10.00 sati:

 1. Lovrić Leonela
 2. Vrapčenjak Helena
 3. Pavličić Katarina
 4. Bičanić Marija
 5. Koški Afrodita
 6. Kozić Branka
 7. Prgić Tena
 8. Rajković Lea
 9. Matić Matea
 10. Pavlović Sandra
 11. Cvjetković Marina
 12. Bažević Darijo
 13. Džalto Matea
 14. Ivančik Nikolina
 15. Vlaški Marko
 16. Kožul Ivona
 17. Čačić Ana
 18. Markobašić Kristina
 19. Lukić Ivona
 20. Jurković Anita
 21. Kovačević Maja
 22. Graovac Dario
 23. Jurić Sabina
 24. Kiš Tihana
 25. Prajiz Terezija
 26. Zečević Jure
 27. Zečević Mija
 28. Gunjača Slađana
 29. Galić Katarina
 30. Ivančević Josip

 31. Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 11.00 sati:

 32. Sudarević Monika
 33. Drljepan Darija
 34. Mutavčić Marijana
 35. Rešić Jelena
 36. Šokčević Silvija
 37. Bičanić Mia
 38. Pripužić Ivana
 39. Glibušić Sandra
 40. Crčić Zdenka
 41. Soldo Daria
 42. Brdar Antonio
 43. Šušnjar Mihaela
 44. Vrtarić Maša
 45. Puklin Ana
 46. Milobara Ruža
 47. Raguž Stjepan
 48. Grašić Natalija
 49. Stanić Zoran
 50. Kolarević Monika
 51. Živković Ivana
 52. Čvangić Melani
 53. Šarić Katica
 54. Petričević Antonija
 55. Šitum Suzana
 56. Vukasović Bojana
 57. Metz Suzana
 58. Horvat Irena

 59. Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 12.00 sati:

 60. Kecur Snježana
 61. Vasilj Suzana
 62. Ištaković Danijela
 63. Krpan Ena
 64. Žderić Vanja
 65. Džinić Diana
 66. Burger Josipa
 67. Rupčić Drago
 68. Krajina Vedrana
 69. Vidaković Martina
 70. Čaluković Elmir
 71. Šarić Antonia
 72. Nikolić Danijela
 73. Prgomet Marina
 74. Radman Ana
 75. Vesić Cirila
 76. Orešković Elizabet
 77. Vragolović Bartol
 78. Karl David
 79. Đurašević Mateja
 80. Bogatirov Vlatka
 81. Jovković Ivona
 82. Vidoš Ivana
 83. Mužek Nikolina
 84. Filakovac Ivana

 85. Kandidati/medicinske sestre-tehničari koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri u 13.00 sati:

 86. Barić Sanja
 87. Čuljak Nikolina
 88. Smolčić Ivana
 89. Kopilaš Ines
 90. Gvozden Krešimir
 91. Spajić Tomislav
 92. Kvaka Ana
 93. Nikolić Dubravko
 94. Šeperac Filip
 95. Petrović Zoran
 96. Đuretić Katarina
 97. Đaković Ana-Marija
 98. Glibušić Mateja
 99. Jakšić Josipa
 100. Badrov Suzana
 101. Knežević Hrvoje
 102. Mujkić Filip
 103. Martinović Dino
 104. Matić Tena
 105. Petrić Ivana
 106. Novak Josip
 107. Đukić Ana Marija
 108. Markobašić Kristina
 109. Tutiš Karolina
 110. Mijakić Tamara

Pisana provjera znanja iz područja zaštite na radu za radno mjesto VODITELJ ODSJEKA ZAŠTITE NA RADU bit će održano u petak 09. listopada 2015. u 14.00 sati u prostorima uprave Opće županijske bolnice Vinkovci.
Kandidati koji trebaju pristupiti pisanoj provjeri:

 1. Dragičević Pavao
 2. Cvrlje Ivica
 3. Šargac Damir

Napomena:
Za navedene kandidate koji ne pristupe pismenom testiranju u navedenim terminima smatrat će se da su odustali, odnosno povukli prijavu na natječaj i neće biti uvršteni u daljnji postupak.

Kandidati čije su prijave odbačene(zbog neispunjavanja uvjeta iz natječaja)nisu pozvani na pisanu provjeru znanja.

Povjerenstvo
za provedbu javnog natječaja

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-7031/15
U Vinkovcima, 14. rujna 2015. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz interne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad
 3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE(m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkom ispitom iz radiologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 4. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad
 5. VODITELJ ODSJEKA ZA ZAŠTITU NA RADU (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Visoka škola za sigurnost na radu, položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva
 6. 6. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-6 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto- SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 8. 8. PRIMALJA (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja medicinska škola –primaljski smjer ili srednja škola za primalje, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-3 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske setre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 4., a za radna mjesta pod rednim brojevima 5., 6., 7., 8. i 9. pismeno testiranje iz struke.

Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete, a za radno mjesto“ medicinska sestra“ navesti da li se javljate na određeno ili neodređeno vrijeme ili oba)“.

Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-5937/1/2015.
Vinkovci, 25. kolovoza 2015. godine

Na temelju članka 9. Zakona o radu ( NN 93./14. ), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ( veljača 2014. godine ), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci ( travanj 2015. ) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 78 od 17. srpnja 2015. godine, sanacijski upravitelj donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na javni natječaj

 1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove doktora medicine specijaliste psihijatrije prima se kandidat:

  • Emilija Pereza – Radovčić , Antuna Bauera 42, Zagreb

 2. Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove radi dogovora o stupanju u radni odnos.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 4. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora Sanacijskom vijeću OŽB Vinkovci u roku od 15 dana od dana njezinog primitka.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.Dostaviti:

 1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
 2. Izabranom kandidatu,
 3. Sanacijskom upravitelju
 4. Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove
 5. Pismohrani

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-6491/2015.
Vinkovci, 25. kolovoza 2015. godine

Na temelju članka 9. Zakona o radu ( NN 93./14. ), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ( veljača 2014. godine ), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci ( travanj 2015. ) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 78 od 17. srpnja 2015. godine, sanacijski upravitelj donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na javni natječaj

 1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove doktora medicine za potrebe Centra za hitnu medicinu – Objedinjenog hitnog bolničkog prijema primaju se kandidati:

  • Tomislav Kokić, J. Palmotića 3, Zagreb
  • Branka Liška, N. Tordinca 22a, Vinkovci
  • Radmila Maneslavić, Avenija Većeslava Holjevca 27, Zagreb
  • Željka Breškić, Biševska 29, Osijek

 2. Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove radi dogovora o stupanju u radni odnos.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 4. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora Sanacijskom vijeću OŽB Vinkovci u roku od 15 dana od dana njezinog primitka.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.Dostaviti:

 1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
 2. Izabranom kandidatu,
 3. Sanacijskom upravitelju
 4. Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove
 5. Pismohrani

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-5885/1/2015.
Vinkovci, 25. kolovoza 2015. godine

Na temelju članka 9. Zakona o radu ( NN 93./14. ), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ( veljača 2014. godine ), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci ( travanj 2015. ) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 78 od 17. srpnja 2015. godine, sanacijski upravitelj donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na javni natječaj

 1. Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove doktora medicine specijaliste opće kirurgije prima se kandidat:

  • Mario Begović, Zagrebačka 32, Vinkovci

 2. Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove radi dogovora o stupanju u radni odnos.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 4. Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora Sanacijskom vijeću OŽB Vinkovci u roku od 15 dana od dana njezinog primitka.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.Dostaviti:

 1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
 2. Izabranom kandidatu,
 3. Sanacijskom upravitelju
 4. Odjelu za opće, pravne i kadrovske poslove
 5. Pismohrani

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Ur.broj: 01- 6221/2015.
U Vinkovcima, 11. kolovoza 2015. godine

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA RAZGOVORA / INTERVJUA KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIMA NA JAVNI NATJEČAJ

objavljen u Narodnim novinama br.78 od 17. srpnja 2015. godine za radna mjesta doktora medicine, doktora medicine specijaliste psihijatrije i doktora medicine specijaliste opće kirurgije

 • usmeni razgovor / intervju za radno mjesto DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTE PSIHIJATRIJE održat će se u četvrtak 20. kolovoza 2015. godine s početkom u 13.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima
 • usmeni razgovor / intervju za radno mjesto DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTE OPĆE KIRURGIJE održat će se u četvrtak 20. kolovoza 2015. godine s početkom u 10.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima
 • usmeni razgovor / intervju za radno mjesto DOKTORA MEDICINE za potrebe Centra za hitnu medicinu – Objedinjenog hitnog bolničkog prijema održat će se u četvrtak 20. kolovoza 2015. godine u terminima od 11.00 do 12.00 sati i od 12. 00 do 13.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Ur.broj: 01- 6221/2015.
U Vinkovcima, 11. kolovoza 2015. godine

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA JAVNI NATJEČAJ
objavljen u Narodnim novinama br.78 od 17. srpnja 2015. godine za radna mjesta doktora medicine, doktora medicine specijaliste psihijatrije i doktora medicine specijaliste opće kirurgije

 • usmeni razgovor / intervju za radno mjesto DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTE PSIHIJATRIJE održat će se u četvrtak 13. kolovoza 2015. godine s početkom u 09.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima
 • usmeni razgovor / intervju za radno mjesto DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTE OPĆE KIRURGIJE održat će se u četvrtak 13. kolovoza 2015. godine s početkom u 10.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima
 • usmeni razgovor / intervju za radno mjesto DOKTORA MEDICINE za potrebe Centra za hitnu medicinu – Objedinjenog hitnog bolničkog prijema održat će se u četvrtak 13. kolovoza 2015. godine u terminima od 11.00 do 12.00 sati i od 12. 00 do 13.00 sati u prostoru Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-5596/15
U Vinkovcima, 15. srpnja 2015. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (m/ž) -1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad
 2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST UROLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz urologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz ginekologije i opstetricije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 4. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 5. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST TRANSFUZIOLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz transfuziologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 6. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz interne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad
 7. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PATOLOŠKE ANATOMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz patološke anatomije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 8. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST RADIOLOGIJE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz radiologije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 9. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE (m/ž)- 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz opće kirurgije i važećim odobrenjem za samostalan rad
 10. DOKTOR MEDICINE (m/ž)- 4 izvršitelja za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijama
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen medicinski fakultet, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad
 11. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod r. br. 10. i 11. odnosno o položenom specijalističkom ispitu za radna mjesta od 1.-9.
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju.

Obavijest o vremenu i mjestu intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete).

Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR INŽENJER RAČUNARSTVA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 ILIČIĆ MARIO Mag.ing.comp. Matije Gupca 229,Posavski Podgajci 098/903-5726 OŽBVK NE DA 02.07.2012. 5/2007. 3.47 19.03.2015. DA -
2 BENČIĆ MARIO Mag.ing.comp. Franje Kuhača 25, 31000 Osijek 098/909-4260 OŽBVK NE DA 24.09.2014. 4/2010. 3.79 19.03.2015. NE -

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK MEDICINSKO – LABARATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 MATUŠINSKI NATAŠA Bacc.med-lab. dijagnostike Stjepana Supanca 25, 32100 Vukovar 092/327-4040 OŽBVK NE DA 25.06. 2014. 3/2011. 2.69 17.03. 2015. DA -

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MENADŽER U ZDRAVSTVU

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 PAPIĆ IVANA Bacc.oec. Žankovac 11,32100 Vinkovci 098/646-642 OŽBVK NE DA 16.09. 2013. 4/2009. 3.21 20.03.2015. NE Nema traženu kvalifikaciju
2 MENALO NIKICA Bacc.oec. J.J.Strossmayera 290, 32275 Bošnjaci 032/845-404 OŽBVK NE DA 09.09. 2014. 3/2011. 3.32 19.03.2015. NE Nema traženu kvalifikaciju

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 ŠIMUNOVIĆ ANAMARIJA Fizioterapeutski tehničar Vl.Nazora 71,32221 Marinci 092/183-3769 OŽBVK NE DA 08.06. 2011. 4/2007. 4.25 13.03. 2015. DA -
2 BIČANIĆ BOŽIDAR Fizioterapeutski tehničar Faličevci 166, 32251 Privlaka 098/913-5349 OŽBVK NE DA 15.06. 2012. 4/2008. 4.50 23.03.2015. NE -
3 ČEPO ŽELJANA Fizioterapeutski tehničar Kolodvorska 10, 32283 Vođinci 091/525-7295 OŽBVK NE DA 13.06. 2013. 4/2009. 4.25 18.03.2015. NE -
4 NOVIĆ RENATA Fizioterapeutski tehničar B.Radića 30,32241 St.Jankovci 095/583-0372 OŽBVK NE DA 13.06. 2013. 4/2009. 3.86 16.03.2015. NE -
5 KLARIĆ MATEJ Fizioterapeutski tehničar Ul.Đure Tiljka 21a, 44250 Petrinja 098/917-2778 OŽBVK NE DA 17.06. 2013. 4/2009. 3.25 19.03.2015. NE -
6 ŠTRBO STJEPAN Fizioterapeutski tehničar M.Ivanića 89a, 32100 Vinkovci 098/188-3161 OŽBVK NE DA 30.08. 2013. 4/2009. 3.00 18.03.2015. NE -
7 DUGONJIĆ MARIO Fizioterapeutski tehničar J.Brunšmida 9,32100 Vinkovci 099/687-8536 OŽBVK NE DA 30.08. 2013. 4/2009. 2.75 18.03.2015. NE -
8 PERAK ANAMARIJA Fizioterapeutski tehničar Lj.gaja 4, Prkovci 098/918-5425 OŽBVK NE DA 13.06. 2014. 4/2009. 3.50 17.03. 2015. NE -
9 KATARINA BRUNO Fizioterapeutski tehničar Prolazna 16,32100 Vinkovci 095/582-9020 OŽBVK NE DA 13.06. 2014. 4/2009. 3.25 23.03.2015. NE -
10 TRBUK ANAMARIJA Fizioterapeutski tehničar J.J.Strossmayera 95,32283 Vođinci 099/314-6663 OŽBVK NE DA 13.06. 2014. 4/2010. 3.25 20.03.2015. NE -
11 BIKIĆ ANITA Fizioterapeutski tehničar J.J.Strossmayera 2223, 32274 Štitar 098/189-1656 OŽBVK NE DA 13.06. 2014. 4/2010. 3.25 18.03.2015. NE -
12 MATUŠ DANIJEL Fizioterapeutski tehničar Židovska ulica 10, 32236 Ilok 099/502-1486 OŽBVK NE NE 09.09. 2014. ?? 2.00 19.03. 2015. NE Prekval.za fizot. teh.

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 DILBER BOŽANA Prvostupnik radiološke tehnologije Nikole Tesle 18a, 31400 Đakovo 097/690-0013 OŽBVK DA DA 26.03. 2014. 4/2010. 3.07 20.03.2015. DA Dijete smrtno stradalog Hrvatskog branitelja
2 DELIĆ RENATA Prvostupnik radiološke tehnologije Vladimira Nazora 89, 32276 Babina greda 095/902-4260 OŽBVK NE DA 13.11. 2014. 3/2011. 3.98 20.03.2015. NE -

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR

20.03.2015. 20.03.2015.
RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 VINKOVIĆ ANA medicinska sestra /tehničar J.J.Strossmayera 270, 32275 Bošnjaci 095/397-6682 OŽBVK NE DA 20.06.2013. 4/2009. 3 DA -
2 JEMRIĆ MARIJANA gimnazija Ban Ivan Mažuranić 31,32276 Babina greda 095/822-90-57 OŽBVK NE DA 28.06.2007. 4/2003. 4.25 NE -

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1KUKIĆ KSENIJAbacc.physio. Dr. Franje Tuđmana 26, 32243 Orolik098/190-5160OŽBVKNE DA 08.07.2011. 4/2007. 3.87 19.03.2015. DA -
2LEKOMATEAbacc.physio. B.Radića 10, 32221 Nuštar 099/416-8905 OŽBVK NE DA 05.11.2013.3/2010. 3.84 19.03.2015. NE -
3NEMET DAVOR bacc.physio. J.J.Strossmayera 1, Stipanovci, 31433 Podgorač 091/796-6365OŽBVKNE DA 04.11. 2013. 4/2009. 3.26 19.03.2015 NE -
4 LJEVNAIĆ MAJA bacc.physio. Slavka Jankovića 12, 32100 Vinkovci 099/570-3704OŽBVK NE DA 20.03. 2014. 4/2010. 4.29 18.03.2015. NE -
5 BABIĆ SARA bacc.physio. Paška 67, 31000 Osijek 095/818-6020 OŽBVK NE DA 15.04. 2014. 4/2010. 4.13 18.03.2015. NE -
6 NEMETH TIHANA bacc.physio. Kolodvorska 43, 31216 Antunovac 099/769-6719OŽBVK NE DA 24.04. 2014. 5/2009. 3.52 18.03.2015. NE -
7 CVIJANOVIĆ BILJANA bacc.physio. Ive Andrića 21, 32227 Borovo 099/733-9959OŽBVK NE DA 30.04. 2014. 4/2010. 3.71 19.03.2015. NE -
8 NIKOLIĆ MIRJANA bacc.physio. Bosanska 48, 32010 Vukovar 098/913-4920OŽBVK NE DA 12.05. 2014. 5/2009. 3.45 18.03.2015 NE -
9 DOMBAJ JELENA bacc.physio. Županijska 110/13 32000 Vukovar 097/641-4869OŽBVK NE DA 30.06. 2014. 4/2010. 3.39 23.03.2015. NE -
10 LISJAK LAURA bacc.physio. Marka Kovača 10, Strahoninec, 40000 Đakovo 097/712-4629OŽBVK NE NE 25.09. 2014. 3/2011. 4.11 19.03.2015 NE -
11 VRANČIĆ MARIZELA bacc.physio. Kralja Tomislava 21/b 32249 Tovarnik 099/833-6427OŽBVK NE DA 25.09. 2014. 3/2011. 4.10 19.03.2015. NE -
12 KOMNENOV DAJANA bacc.physio. Nikole Demonje 62, 32211 Đakovo 099/403-8565OŽBVK NE DA 10.11. 2014. 4/2010. 3.29 20.03.2015. NE -
13 LOZIĆ NIKOLA bacc.physio. Slavija 3, 32100 Vinkovci 099/821-1667 OŽBVK NE DA 13.11. 2014. 4/2010. 3.36 20.03.2015. NE -
14 RAVLIĆ TOMISLAVbacc.physio. A.K. Miošića 16, 31431 Čepin 098/962-4220 OŽBVK NE DA 23.01.2015. 4/2011. 3.81 17.03. 2015. NE -

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 13. ožujak do 21. ožujak 2015. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 ZOVKO NIKOLINA bacc.med.techn. Crkveno 5, Nuštar 097/764-5594 OŽBVK NE DA 25.09.2014. 3/2011. 3.66 13.03. 2015. DA -
2 DUVNJAK JENNY bacc.med.techn. P.Preradovića 43, Slakovci 098/940-3358 OŽBVK NE DA 14.10.2014. 3 /2011. 3.64 16.03. 2015. DA -
3 GRBAVAC ANA bacc.med.techn. N.Š.Zrinskog 22, 31215 Ernestinovo 099/672-4171 OŽBVK NE DA 14.10.2014. 4/2010. 3.40 20.03. 2015. DA -
4 JAKŠIĆ MAJA bacc.med.techn. Matije Gupca 74, Retkovci 095/844-6669 OŽBVK NE DA 20.10.2014. 3/2011. 3.47 16.03. 2015 DA -
5 OPAČIĆ IVANA bacc.med.techn. LJ.Gaja 45, Cerna 099/506-8210 OŽBVK NE DA 28.10. 2014. 3/2011. 3.61 17.03.2015. DA -
6 TOPIĆ MARTINA bacc.med.techn. I.Mažuranića 52, 32270 Županja 095/524-9809 OŽBVK NE DA 19.01. 2015. 4/2011. 3.87 16.03. 2015. DA -

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-2334/1/15.
Vinkovci, 13. travnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kardiologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

 • Ivana Lukić, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Ivana Lukić,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-2334/1/15. od 13. travnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 13. travnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 13. travnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-2286/1/15.
Vinkovci, 07. travnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

 • Marko Šalić, dr. med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Marko Šalić,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-2286/1/15. od 07. travnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 08. travnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 08. travnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-2246/1/15.
Vinkovci, 07. travnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz transfuzijske medicine za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se:

 • Nikolina Tarbuk Brkić, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Nikolina Tarbuk Brkić,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-2246/1/15. od 07. travnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 08. travnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 08. travnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur.broj: 01-2112/15.
U Vinkovcima, 12. ožujka 2015. godine

Temeljem Pravilnika o dopunama Pravilnika mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

OGLAS
za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Opću
županijsku bolnicu Vinkovci za slijedeća zvanja:

 • Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
 • Magistar logopedije-VSS, 1 pripravnik
 • Magistar inženjer računarstva-VSS, 1 pripravnik
 • Menadžer u zdravstvu-VŠS, 1 izvršitelj
 • Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 30 izvršitelja
 • Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 4 izvršitelja
 • Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 1 izvršitelj
 • Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 5 izvršitelja
 • Medicinska sestra/medicinski tehničar-SSS, 18 izvršitelja
 • Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 2 izvršitelja
 • Fizioterapeutski tehničar-SSS, 1 izvršitelj

Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižice
 • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

Kandidati /kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-1048/15.
Vinkovci, 06. ožujka 2015. g.

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2014. godinu, klasa:131-01/14-01/155, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-14-2, od dana 28. ožujka 2014. godine i dopuna Plana specijalizacija za 2014. godinu, klasa: 131-01/14-01/155, ur.broj: 534-07-1-2-1/2-14-3, od 10. studenog 2014.godine. objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE (S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM CITOPATOLOGIJE)
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE(S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM HISTOPATOLOGIJE)
 • SEDAM (7) SPECIJALIZANATA/ICU IZ HITNE MEDICINE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ KARDIOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PSIHIJATRIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednog stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ( NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
 • popis objavljenih radova,
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili presliku radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom «Natječaj - i naznaka specijalizacije» na adresu : OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dana 18. ožujka 2015. godine. Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju. Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-774/15.
Vinkovci, 28. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata i izjave Lovorke Barbir od 26. siječnja 2015. godine Ur. broj: 637/15. o odustajanju od dodijeljene specijalizacije iz urologije po Odluci o izboru specijalizanta Ur. broj: 01-532/1/15. od 21. siječnja 2015. godine, za specijalizante iz urologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

 • Natko Zjakić, dr. med. i
 • Ivana Haller, dr. med.

II.

Imenovani doktori medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorima medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o izboru specijalizanta Ur. broj: 01-532/1/15. od 21. siječnja 2015. godine.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Natko Zjakić,
 2. Pristupnik Ivana Haller,
 3. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 4. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 5. Dosje,
 6. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-774/15. od 28. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 28. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 28. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-761/15.
Vinkovci, 27. siječnja 2015. godine

Temeljem čl. 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci dana 27. siječnja 2015. godine donosi

O D L U K U

 1. Stavlja se van snage Odluka sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Vinkovci o izboru kandidata za obavljanje poslova liječnika specijalizanta iz kardiologije od dana 21. siječnja 2015. godine broj:01-491/15 kojom je Tijana Pandurović dr.med. izabrana za specijalizaciju iz kardiologije.
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Temeljem Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata („Narodne novine“ 154/08) i provedenog natječaja sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci donio je dana 21. siječnja 2015. godine pod brojem 01-491/15 Odluku o izboru Tijane Pandurović, dr.med. za specijalizaciju iz kardiologije. Tijana Pandurović dr.med. je dana 26. siječnja 2015. godine broj: 01-692/15 podnijela izjavu kojom odustaje od obavljanja specijalizacije iz kardiologije te je odlučeno kao u izreci.

Dostaviti:

 1. Tijana Pandurović, dr.med.
 2. Članovi Povjerenstva za izbor specijalizanata iz kardiologije, svima
 3. Oglasna ploča i Internet stranica Bolnice
 4. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-770/1/15.
Vinkovci, 28. siječnja 2015. godine

Temeljem čl. 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci dana 28. siječnja 2015. godine donosi

O D L U K U

 1. Stavlja se van snage Odluka sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Vinkovci o izboru kandidata za obavljanje poslova liječnika specijalizanta iz transfuzijske medicine od dana 21. siječnja 2015. godine broj: 01-532/5/15 kojom je Anja Radin, dr.med. izabrana za specijalizaciju iz transfuzijske medicine.
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Temeljem Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata („Narodne novine“ 154/08) i provedenog natječaja sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci donio je dana 21. siječnja 2015. godine pod brojem 01-532/5/15 Odluku o izboru Anje Radin, dr.med. za specijalizaciju iz transfuzijske medicine. Anja Radin, dr.med. je dana 27. siječnja 2015. godine broj: 770/15 podnijela izjavu kojom odustaje od obavljanja specijalizacije iz transfuzijske medicine te je odlučeno kao u izreci.

Dostaviti:

 1. Anja Radin, dr.med.
 2. Članovi Povjerenstva za izbor specijalizanata iz transfuzijske medicine, svima
 3. Oglasna ploča i Internet stranica Bolnice
 4. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-493/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

 • Josipa Bošnjak, dr. med. i
 • Dejana Lučić, dr. med.

II.

Imenovane doktorice medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktoricama medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Josipa Bošnjak,
 2. Pristupnik Dejana Lučić,
 3. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 4. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 5. Dosje,
 6. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-493/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-492/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz hematologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

 • Mija Pezić, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Mija Pezić,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-492/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-528/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz dječje kirurgije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

 • Ivančica Golubović, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Ivančica Golubović,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-528/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-529/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz abdominalne kirurgije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

 • Andrea Kresić, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Andrea Kresić,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-529/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-530/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kliničke radiologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

 • Zvonimir Rašić, dr. med.

II.

Imenovani doktori medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Zvonimir Rašić,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-530/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-532/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz neurologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

 • Andrea Šumanović, dr. med. i
 • Natalija Pandža, dr. med.

II.

Imenovane doktorice medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktoricama medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Andrea Šumanović,
 2. Pristupnik Natalija Pandža,
 3. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 4. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 5. Dosje,
 6. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-532/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-532/2/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz ortopedije i traumatologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

 • Slaven Simon, dr. med.
 • Dejana Krnjeta, dr. med. i
 • Petar Pavlović, dr. med.

II.

Imenovani doktori medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorima medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Slaven Simon,
 2. Pristupnik Dejana Krnjeta,
 3. Pristupnik Petar Pavlović,
 4. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 5. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 6. Dosje,
 7. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-532/2/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-532/3/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz oftalmologije i optometrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se

 • Hrvoje Sliepčević, dr. med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Hrvoje Sliepčević
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-530/3/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-532/4/15.
Vinkovci, 21. siječnja 2015. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz infektologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se

 • Ivana Jovanovac, dr. med.
 • Zdravka Adamović, dr. med.

II.

Imenovane doktorice medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktoricama medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Ivana Jovanovac
 2. Pristupnik Zdravka Adamović,
 3. Ministarstvo zdravlja RH uz
  prijedlog za odobrenje specijalizacije
 4. Služba za pravne, kadrovske i opce
  poslove,
 5. Dosje,
 6. Pismohrana

Sanacijski upravitelj

Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-532/4/15. od 21. siječnja 2015. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2015. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-96/15
U Vinkovcima, 7. siječnja 2015. godine

Na temelju članka 8. Zakona o radu (N.N., br. 93/2074), članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (veljača 2014. godine), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 127. Od 29. listopada 2014. godine sanacijski upravitelj donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

I.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove medicinske sestre – tehničara primaju se kandidati:

 • Sandra Abramac, Gajeva 1, Otok
 • Paula Huber, K. Kotromanića 4, Vinkovci
 • Andrea Gavran, A. Šenoe 26, Vinkovci
 • Matej Stanković, V.Nazora 87, Stari Mikanovci
 • Nino Kostev, Hrvatskih kraljeva 44, Vinkovci
 • Ana Ćurić, Potočka 33, Stari Mikanovci
 • Martina Pastulović, Đakovačka 31 A, Stari Mikanovci
 • Blaženka Čačić, Trg Josipa Runjanina 11, Vinkovci
 • Željka Kisegi, Dalmatinska 41, Vinkovci

II.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove medicinske sestre-tehničara primaju se kandidati:

 • Stjepan Raguž, M.Krleže 66, Vukovar
 • Kristina Cerančević, J.S.Reljkovića 12, Ivankovo

III.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva primaju se kandidati

 • Matija Radičev, Ohridska 14, Vinkovci
 • Mario Totić, V.Cerna 55, Cerna
 • Martina Pavičić, Duga 13, Vinkovci
 • Ivana Kalaica, Bošnjaci 180, Ivankovo
 • Krunoslav Smolić, B.Radića 12, Novi Mikanovci
 • Marko Crnković, J.Kozarca 416, Ivankovo

IV.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na poslove primalja prima se kandidat:

 • Marija Crčić, A.Mihanovića 51, Jarmina

V.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto prvostupnika fizioterapije-dječji vojta terapeut prima se kandidat:

 • Martina Jozić, Istrev 89, Drenovci

VI.

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto magistar farmacije prima se kandidat:

 • Kristina Đurinović Lončarić, Gornjodravska obala 85, Osijek

VII.

Imenovani se obvezuju odmah po primitku Odluke javiti u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IX.

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Sanacijskom vijeću ustanove u roku od 15 dana od dana njenog primitka.

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
 2. Izabranom kandidatu,
 3. Glavnoj sestri bolnice
 4. Službi za pravne, kadrovske i opće poslove,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Vinkovci, 08. prosinca 2014.

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ
objavljen u Narodnim novinama br. 127 od 29. listopada 2014. godine za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva, medicinska sestra/tehničar, primalja

 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA bit će održano u ponedjeljak 15. prosinca 2014. u 13.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • pismeno testiranje za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR bit će održano u ponedjeljak 15. prosinca 2014. od 9.00 sati do 12.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, a prema pisanim pozivima upućenim kandidatima
 • razgovor/intervju za radno mjesto PRIMALJA bit će održano u utorak 16. prosinca 2014. od 10.00 sati u prostoru uprave Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur.broj: 01-9990/14.
U Vinkovcima, 05. prosinca 2014.godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2014. godinu, klasa:131-01/14-01/155, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-14-2, od dana 28. ožujka 2014. godine i dopuna Plana specijalizacija za 2014. godinu, klasa: 131-01/14-01/155, ur.broj: 534-07-1-2-1/2-14-3, od 10. studenog 2014.godine. objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE ( S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM CITOPATOLOGIJE)
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE ( S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM HISTOPATOLOGIJE)
 • SEDAM (7) SPECIJALIZANATA/ICU IZ HITNE MEDICINE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICA IZ NEUROLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ KARDIOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ HEMATOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PSIHIJATRIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ABDOMINALNE KIRURGIJE
 • TRI (3) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ DJEČJE KIRURGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ UROLOGIJE
 • TRI (3) SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednog stranog jezika
te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ( NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda

 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
 • popis objavljenih radova,
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom «Natječaj- i naznaka specijalizacije» na adresu : OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 17. prosinca 2014. godine. Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju. Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
U Vinkovcima, 05. prosinca 2014. godine

Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 27. listopada 2014. godine za slijedeća radna mjesta:

 • magistar logopedije (1 izvršitelj), magistar inženjer računarstva (1 izvršitelj), magistar prava (2 izvršitelja), magistar ekonomije (2 izvršitelja), stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite (1 izvršitelj), menadžer u zdravstvu (1 izvršitelj), prvostupnik sestrinstva ( 33 izvršitelja), prvostupnik fizioterapije (3 izvršitelja), prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (5 izvršitelja), medicinska sestra/tehničar (30 izvršitelja), primalja (2 izvršitelja), zdravstveno-laboratorijski tehničar (6 izvršitelja), fizioterapeutski tehničar (2 izvršitelja)
 • za radno mjesto magistar medicinske biokemije i prvostupnik radiološke tehnologije nije bilo prijavljenih kandidata

Prema naputku Ministarstva zdravlja Klasa: 011-02/13-02/11, Ur. broj: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • da prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
 • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
 • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

Zahtjevi za stručno osposobljavanje za rad za odabrane kandidate proslijeđeni su u Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci radi daljnjeg postupka, a kandidati čiji zahtjevi budu pozitivno ocijenjeni od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje telefonskim putem obavijestit će se o datumu početka staža.

Kandidati koji nisu odabrani prema priloženim tablicama mogu podignuti svoju natječajnu dokumentaciju u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove do kraja prosinca 2014. godine u vremenu od 8,00 do 10,00 sati.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR EKONOMIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1IMREKTOMISLAVMAG.OEC.J. Matasovića 44Vinkovci095/9040-659
091/393-5577
OŽBVKNEDA30.09.2011.5/2006.4,1728.10.2014.DA-
2.ŽIVKOVIĆMAGDALENAMAG.OEC.Tri ruže 25, Andrijaševci092/230-2433OŽBVKNEDA04.03.2014.3/2011.3.0930.10.2014.NEodustala
3PERVANMAJAMAG.OEC.Žrtava fašizma 33, Ivankovo098/9613-537OŽBVKNEDA14.07.2014.5/2009.4.2703.11.2014.DA-
4DUJMIĆSTJEPANMAG.OEC.Ferde Šišića 27, Vinkovci098/130-8797OŽBVKNEDA16.07.2014.5/2009.4.7703.11.2014.NE-
5MALINOVIĆSVJETLANAMAG.OEC.Mitrovićeva 97,Bobota098/667-514OŽBVKNEDA11.11.2014.5/2009.4.6303.11.2014.NE-
6VRLJIĆMARIJAMAG.OEC.Josipa Kozarca 29, Šiškovci098/137-0938OŽBVKNEDA09.09.2014.//28.10.2014.NEnepotp. dokum.
7BOŽANOVIĆZVONIMIRMAG.OEC.M.A.Reljkovića 125 A, D. N. Selo099/851-6000OŽBVKNEDA30.09.2014.//03.11.2014.NEnepotp. dokum.

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR PRAVA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1MATIJEVIĆGORANMAG.IUR.Ante Starčevića 15, Vinkovci098/618-563OŽBVKNEDA19.12.2012.8/2004.2.9331.10.2014.DA-
2.KOMARČIĆGORDANAMAG.IUR.J.J.Strossmayera 292, Vođinci098/977-2899OŽBVKNEDA12.09.2014././03.11.2014.DAodustala
3KORDIĆSTJEPANMAG.IUR.V.Nazora 5, Stari Mikanovci099/810-3234OŽBVKNEDA22.09.2014.//03.11.2014.NEnepotp. dokum.
4HOBBOŽANAMAG.IUR.Brčanska 3/1 Vinkovci098/951-2384OŽBVKNEDA02.10.2014.5/2009./30.10.2014.NE-
5BAZINA ANIKIĆIVANAMAG.IUR.J.Dalmatinca 5, (stan 18), Vinkovci099/6737-284OŽBVKNEDA09.07.2007.8/1999.2.5503.11.2014.NEodrađen priprav.staž

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR LOGOPEDIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1ŠUŠAKLUCIJAMAG. LOGOPEDI. B. Mažuranić 39, Vinkovci098/349-254OŽBVKNEDA11.09.2014.5/2009.4,6431.10.2014.NEodustala

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – STRUČNI SPECIJALIST INŽENJER SIGURNOSTI I ZAŠTITE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1ŠUŠAKLUCIJAStruč.spec. ing.sec.Ohridska 4, Vinkovci098/604-472OŽBVKNEDA22.07.2011.5/2009.3,0030.10.2014.DA-
2ĐOGIĆMATILDAStruč.spec. ing.sec.Gornji Popovac 34, Slunj091/600-6518OŽBVKNEDA10.07.2014.2/20123,2829.10.2014.NE-
3LUČANJOSIPAInženjer sigurnostiMatice Hrvatske 4, Vinkovci098/1899-837OŽBVKDADA29.03.2014./2,0003.11.2014.NEViša stručna sprema

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1MIKULIĆŠERLIbacc.med.techn.V.Nazora 48, Andrijaševci098/859-4186OŽBVKNEDA14.04.2014.4/2010.4.1731.10.2014.DA-
2ZOVKONIKOLINAbacc.med.techn.Crkveno 5, Nuštar097/764-5594OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.3.6628.10.2014.DA-
3MIJETIĆKRISTINAbacc.med.techn.J. Kozarca 43 A, Slakovci095/501-7446OŽBVKNEDA26.09.2014.3/2011.4.0928.10.2014.DA-
4BOŠNJAKMATEJAbacc.med.techn.P.Preradovića 148, Slakovci097/631-6674OŽBVKNEDA26.09.2014.3/2011.3.528.10.2014.DA-
5DUVNJAKJENNYbacc.med.techn.P.Preradovića 43, Slakovci098/940-3358OŽBVKNEDA14.10.2014.3/2011.3.6428.10.2014.DA-
6JAKŠIĆMAJAbacc.med.techn.Matije Gupca 74, Retkovci095/844-6669OŽBVKNEDA20.10.2014.3/2011.3.4728.10.2014.DA-
7OPAČIĆIVANAbacc.med.techn.Ljudevita Gaja 45, Cerna099/506-8210OŽBVKNEDA28.10.2014.3/2011.3.6131.10.2014.DA-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1ZIMONJAUNAbacc.physio.Njivice 3, Vukovar098/915-6632OŽBVKNEDA04.05.2011.9/2002.7.3530.10.2014.DA-
2KUKIĆKSENIJAbacc.physio.Dr.F.Tuđmana 26, Orolik098/190-5160OŽBVKNEDA08.07.2011.4/2007.3.8731.10.2014.DA-
3STRUNJERUŽICAbacc.physio.Čolićeva 109 A, Privlaka098/194-5731OŽBVKNEDA20.09.2013.3/2010.3.9530.10.2014.DA-
4GRBANOVIĆJOSIPbacc.physio.B.Radića 49, Lipovac098/188-9404OŽBVKNEDA27.09.2013.3/2010.4.1603.11.2014NE-
5GELOANAbacc.physio.Bosutska obala 19, Nijemci098/965-3642OŽBVKNEDA27.09.2013.3/2010.3.9331.10.2014.NE-
6ŽILIĆIVANbacc.physio.Hr.ratnih veterana 8, Darda099/278-1400OŽBVKNEDA30.09.2013.4/2009.4.0903.11.2014.NE-
7HRENOVACMARTINAbacc.physio.M.Gupca 42, Bošnjaci099/859-9291OŽBVKNEDA04.11.2013.3/2010.3.4503.11.2014NE-
8LEKOMATEAbacc.physio.B. Radića 10, Nuštar099/416-8905OŽBVKNEDA05.11.2013.3/2010.3.8329.10.2014.NE-
9MARTINOVIĆMARIObacc.physio.Branimirova ulica 68 A, Slavonski Brod091/253-3599OŽBVKNEDA05.11. 2013.4/2010.3.7430.10.2014.NE-
10LJEVNAIĆMAJAbacc.physio.Slavka Jankovića 12, Vinkovci099/570-3704OŽBVKNEDA20.03.2014.4/2010.4.2929.10.2014.NE-
11NIKOLIĆMIRJANAbacc.physio.Bosanska 48, Vukovar098/913-4920OŽBVKNEDA12.05.2014.5/2009.3.4529.10.2014.NE-
12BABIĆSARAbacc.physio.Paška 67, Osijek095/818-6020OŽBVKNEDA15.04.2014.4/2010.4.1203.11.2014NE-
13POTIHAKATARINAbacc.physio.Školska 66, Vinkovci099/401-3994OŽBVKNEDA30.04.2014.4/2010.3.7403.11.2014NE-
14CVIJANOVIĆBILJANAbacc.physio.Ive Andrića 21, Borovo099/733-9959OŽBVKNEDA30.04.2014.4/2010.3.7130.10.2014.NE-
15JAREDIĆHRVOJEbacc.physio.Oprisavci099/851-3504OŽBVKNEDA28.05.2014.4/2010.3.8031.10.2014.NE-
16DOMBAJJELENAbacc.physio.Županjska 111/3, Vinkovci097/756-7682OŽBVKNEDA30.06.2014.4/2010.3.3803.11.2014NE-
17SRŠIĆANJAbacc.physio.Ante Starčevića 27, Bizovac098/193-1808OŽBVKNEDA22.09.2014.3/2011.4.2930.10.2014.NE-
18MARGETAINESbacc.physio.Ul.Zrinskih 59, N.Gradiška091/918-2417OŽBVKNEDA22.09.2014.3/2011.3.8703.11.2014.NE-
19VRANČIĆMARIZELAbacc.physio.K. Tomislava 21 B, Tovarnik099/833-6427OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.4.0931.10.2014.NE-
20GALOVIĆSTJEPANbacc.physio.V.Nazora 15, Županja095/509-3373OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.4.0031.10.2014.NE-
21FILIPOVIĆINESbacc.physio.Školska 71, Štitar098/952-3234OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.3.9631.10.2014NE-
22CRNKOVIĆMARTINAbacc.physio.Kralja Zvonimira 10, Cerna098/922-8379OŽBVKNEDA25.09.2014.4/2010.3.3731.10.2014.NE-
23ĐANIĆVLATKAbacc.physio.A .G. Matoš 44, Čepindanic.vlatka@gmail.comOŽBVKNEDA29.09.2014.3/2011.4.0629.10.2014.NE-
24BARBARIĆROBERTbacc.physio.Glavna 143 E, Đurđanci098/854-0632OŽBVKNEDA29.09.2014.Nema podatka3.1631.10.2014.NE-
25JANKOVIĆMARKObacc.physio.Šetalište B. Radića 7,Slavonski Brod097/655-2301OŽBVKNEDA30.09.2014.3/2011.3.6131.10.2014.NE-
26TUŠEKVEDRANbacc.physio.Borinačka 29, Jarmina097/647-5605OŽBVKNEDA30.09.2014.3/2011.3.3530.10.2014.NE-
27GLAVAŠJOSIPAbacc.physio.Slavonska 4, Osijek099/721-5040OŽBVKNEDA06.10.2014.3/2011./31.10.2014.NENedostaje prosjek ocjena

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1IŠTAKOVIĆMARTINAmedicinska sestra /tehničarJ.J.Strossmayera 6, Retkovci097/799-3430OŽBVKNEDA24.06.2008.4/2004.5.0003.11.2014.DA-
2KRIŽANACANJAmedicinska sestra /tehničarDr.Franje Tuđmana 19, Stari Jankovci099/670-9702OŽBVKNEDA24.06.2008.4/2004.4.2531.10.2014.DA-
3NEDOKLANANAmedicinska sestra /tehničarS.Kopača 5, Cerić095/394-9970OŽBVKNEDA15.06.2012.4/2008.3.0003.11.2014.DA-
4BALIĆLORENAmedicinska sestra /tehničarJ.S. Reljkovića 2, Ivankovo099/678-6165OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.5028.10.2014.DA-
5KOBAŠMIHAELAmedicinska sestra /tehničarŽeljeznička 54, Vinkovci091/592-2476OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.2529.10.2014.DA-
6UREMOVIĆLEAmedicinska sestra /tehničarJ.Kosora 27, Vinkovci091/755-6613OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.2529.10.2014.DA-
7DELIĆMARIJANAmedicinska sestra /tehničarM.Gupca 62, Andrijaševci098/951-1544OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.2503.11.2014.DA-
8MARTIĆADRIJANAmedicinska sestra /tehničarA.G.Matoša 22, Stari Jankovci099/745-1049.OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0028.10.2014.DA-
9SPAJIĆBARBARAmedicinska sestra /tehničarB.Jelačića 156, Vinkovci092/194-3848OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0028.10.2014.DA-
10ŠKRGETNIKOLINAmedicinska sestra /tehničarPotočka 4B, Stari Mikanovci098/927-8281OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0028.10.2014.DA-
11ZAGORCDOMINIKmedicinska sestra /tehničarA.Hebranga 12, Vinkovci098/966-4977OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0028.10.2014.DA-
12KOLAKOVIĆMATEAmedicinska sestra /tehničarJoze Ivakića 32, Vinkovci098/9867-038OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.0003.11.2014.DA-
13KRISTANAmedicinska sestra /tehničarBana Jelačića 118,097/637-1888OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.2.5028.10.2014.DA
14VINKOVIĆANAmedicinska sestra /tehničarJ.J.Strossmayera 270, Bošnjaci095/397-6682OŽBVKNEDA20.06.2013.4/2009.3.0031.10.2014.DA-
15VIDOSAVLJEVIĆTENAmedicinska sestra /tehničarP. Svačića 32, Cerić099/837-4889OŽBVKNEDA25.02.2014.6/2008.2.0031.10.2014.DA-
16ZADKOVIĆKRISTINAmedicinska sestra /tehničarB.Radića 38, Strizivojna031/831-037OŽBVKNEDA16.06.2014.5/2009.3.2503.11.2014.DA-
17REDLOLJAmedicinska sestra /tehničarB.J.Jelačića 30, Petrovci098/166-3639OŽBVKNEDA25.05.2006.4/2002.5.0003.11.2014.NEOdrađen pripr.staž
18RONČEVIĆJOSIPAmedicinska sestra /tehničarI.B.Mažuranića 14, Vinkovci098/447-171OŽBVKNEDA27.06.2006.4/2002.4.2529.10.2014.NEOdrađen pripr. staž

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRIMALJA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1MESARIĆELENAprimaljaBeljska 9, Petlovac097/701-0778OŽBVKNEDA17.06.2014.4/2009.3.5003.11.2014.DA-
2DOLIBAŠIĆMATEAprimaljaViktora Kovačića 12, Slavonski Brod091/8830-980OŽBVKNEDA16.06.2014.4/2010.3.5030.10.2014.DA-
3BARIĆANTONELAprimaljaSajmmište 3, Donji Andrijevci099/659-5567OŽBVKNEDA16.06.2014.5/2009.3.2503.11.2014.NE-
4MILKOVIĆISABELLAprimaljaJ.Mencina 7, Petrinja095/862-4562OŽBVKNEDA18.06.2014.4/2010.3.2529.10.2014.NE-
5BEŠLIĆKATARINAprimaljaZagrebačka 112, Slavonski Brod097/604-3907OŽBVKNEDA27.08.2014.4/2010.3.2531.10.2014.NE-
6VIDIĆKATARINAprimaljaGornja bebrina 99, Rušćica099/373-3511OŽBVKNEDA27.08.2014.4/2010.3.0031.10.2014.NE-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – ZDRAVSTVENO-LABARATORIJSKI TEHNIČAR

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1LUCIĆKATARINAZdrav.lab.teh.J.J.Strossmayera 5B, Vukovar098/872-398OŽBVKNEDA17.06.2013.4/2009.2.7530.10.2014.DA-
2ŽIVKOVIĆSLAĐANAZdrav.lab.teh.Ruđera Boškovića 26, Poganovci097/603-9116OŽBVKNEDA16.06.2014.4/2010.3.5.29.10.2014.DA-
3PERAKMONIKAZdrav.lab.teh.Osječka 221, Vuka091/738-9170OŽBVKNEDA16.06.2014.4/2010.3.2530.10.2014.DA-
4MIJIĆDENISZdrav.lab.teh.Frankopanska 21b, Osijek095/5734-082OŽBVKNEDA16.06.2014.4/2010.3.25.31.10.2014.DA-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1ZULUMOVIĆJOSIPAFizioterapeutski tehničarVl.Gortana 68/1, Vinkovci098/170-2338OŽBVKNEDA27.6.2007.4/2003.4.0030.10.2014.DA-
2ŠIMUNOVIĆANAMARIJAFizioterapeutski tehničarVladimira Nazora 71,32 221 Marinci092/183-3769OŽBVKNEDA08.06.2011.4/2007.4.5028.10.2014.DA-
3MAJKSNERANAMARIJAFizioterapeutski tehničarSlavka Jankovića 19, Vinkovci097/796-1282OŽBVKNEDA15.06.2012.4/2008.4.2529.10.2014.NE-
4OSMANOVIĆKRISTINAFizioterapeutski tehničarZelena 30, Vinkovci091/781-0576OŽBVKNEDA15.06.2012.4/2008.4.2503.11.2014.NE-
5VUČKOVIĆLJILJANAFizioterapeutski tehničarV.Nazora 15, Tompojevci099/338-8400OŽBVKNEDA01.10.2012.1/2011.3.4003.11.2014.NEPrekval.za fizot. teh.
6JOZANOVIĆMAJAFizioterapeutski tehničarM.Gupca 9, Privlaka098/902-7197OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.4.0031.10.2014.NE-
7NOVIĆRENATAFizioterapeutski tehničarB.Radića 30, St.Jankovci095/583-0372OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.7530.10.2014.NE-
8PLIVELIĆVALENTINAFizioterapeutski tehničarK.Tomislava, Apševci098/163-0997OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.3.7503.11.2014.NE-
9MENDEŠMARKOFizioterapeutski tehničarSensjkih Uskoka 45, Vinkovci095/591-4716OŽBVKNEDA13.06.2013.4/2009.2.2531.10.2014.NE-
10LAZARJOSIPFizioterapeutski tehničarM.Marulića 14, Darda098/175-6377OŽBVKNEDA17.06.2013.4/2009.4.0003.11.2014.NE-
11SALAIANJAFizioterapeutski tehničarBeljska 30, Petlovac099/871-5627OŽBVKNEDA17.06.2013.4/2009.3.5003.11.2014.NE-
12DUGONJIĆMARIOFizioterapeutski tehničarJosipa Brunšmida 9, Vinkovci099/687-8536OŽBVKNEDA30.08.2013.4/2009.2.7530.10.2014NE-
13ŠIMUNIĆVANJAFizioterapeutski tehničarBlok V.Nazora 13, Vinkovci098/478-445OŽBVKNEDA23.09.2013.1/2012.4.3028.10. 2014.NEPrekval.za fizot. teh.
14MAJERJOSIPAFizioterapeutski tehničarNikole Tesle 46A, Andrijaševci098/955-4730OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.4.0029.10.2014.NE-
15VUJČIĆANTONIAFizioterapeutski tehničarV.Nazora 13, Ivankovo032/377-030OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3,7530.10.2014.NE
16PERAKANAMARIJAFizioterapeutski tehničarLJ.Gaja 4, Prkovci098/918-5425OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3,5028.10.2014.NE-
17TRBUKANAMARIJAFizioterapeutski tehničarJ .J.Strossmayera 95, Vođinciatrbuk@gmail.comOŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3.5029.10.2014.NE-
18GRADAČEKANAMARIJAFizioterapeutski tehničarVinkovačka 27, Jarmina099/516-9918OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3.5031.10.2014.NE-
19METEŠEMAFizioterapeutski tehničarV.Cerna 2A, Cerna098/136-5632OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3.5031.10.2014.NE-
20PAUSTOVIĆLUKAFizioterapeutski tehničarM. Ivanića 39, Vinkovci095/591-3645OŽBVKNEDA13.06.2014.4/2010.3.0031.10.2014.NE-
21ŠIMEKROMANAFizioterapeutski tehničarGudovac 177, Gudovacromanasimek1@gmail.comOŽBVKNEDA18.06.2014.4/2010.4.5003.11.2014.NE-
22ŽALACIVANAFizioterapeutski tehničarNikolićeva 11, Strizivojna095/826-2000OŽBVKNEDA27.08.2014.4/2010.3.0028.10.2014.NE-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – KUHAR

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1BEŠKARAŽELJKOkuharH.Kraljeva 76b, Vinkovci098/977-4392OŽBVKNEDA19.06.2002.2/2000.3.0030.10.2014.DAPrekval. za kuhara
2VUJIČIĆZORANkuharB. Radičevića 75A, Vinkovci098/842-703OŽBVKNEDA31.01.2012.2/2010./03.11.2014.DAPrekval.za kuh.
3PULJIĆMATEAkuharKneza Domagoja 72, Cerna098/944-9896OŽBVKNEDA19.06.2012.3/2009./03.11.2014.DA-
4ILIJEVIĆANITAkuharI.K. Sakcinskog 45, Vinkovci091/358-7118OŽBVKNEDA29.06.2012.3/2009.4.3230.10.2014.DA-
5ŠPEHARANAkuharGorjani 163, Ivankovo099/514-6586OŽBVKNEDA20.06.2013.3/2010.3.0030.10.2014.NE-
6ADŽIĆKLAUDIJAkuharStjepana Radića 8, Tordinci099/745-1412OŽBVKNEDA21.06.2013.3/2010.3.0030.10.2014.NE-
7STANIĆDIMITRIJEkuharJocićeva 37, Pačetin095/197-5114OŽBVKNEDA13.06.2014.3/2011.3.6629.10.2014.NE-
8BALAŠKOVIĆJOSIPkuharGorjani 23, Ivankovo095/829-5100OŽBVKNEDA16.06.2014.3/2011.4.0030.10.2014.NE-
9HOBSANJAkuharJ.Ivakića 4A, Rokovci097/618-0183OŽBVKNEDA16.06.2014.3/2011.3.3329.10.2014.NE-
10MARTINOVIĆMARTINAkuharBraće Radića 9, Orolik098/915-6823OŽBVKNEDA16.06.2014.3/2011.3.0031.10.2014.NE-
11NAĐANTONIOkuharI.G.Kovačića 5, Orolik099/788-3596OŽBVKNEDA16.06.2014.3/2011.2.3331.10.2014.NENema traženu kvalifikaciju
13BOŠNJAKBOJANAkuharKolodvorska 32, Ostrovo099/515-8089OŽBVK/////31.10.2014.NENedostaje dokumentacija kojom potvrđuje kvalifikaciju
14GLJIVAMAGDALENAPomoćni kuhar i slastičarF.Tuđmana 66, Orolik091/325-0600OŽBVKNEDA19.06.2012.3/2009.4.0030.10.2014.NENema traženu kvalifikaciju
15ANTOLMIRELAfrizerDžanića Karle 4, Vinkovci095/538-2264OŽBVKNEDA///30.10.2014.NENema traženu kvalifikaciju

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MENADŽER U ZDRAVSTVU

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1MALINOVIĆSVIJETLANAMag.oec.Mitrovićeva 97, Bobota098/667-514OŽBVKNEDA11.09.2014.5/2009.4.6303.11.2014.NENema traženu kvalifikaciju
2LAUŠEVIĆMAJAMag.oec.Vijenac Petrove gore 3, Osijek095/825-3983OŽBVKNEDA29.09.2014.5/2009.4.5403.11.2014.NENema traženu kvalifikaciju

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK MEDICINSKO – LABARATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1ŠKARICAANABacc.med-lab.dijagnostikeDon Ivane Škarice 1, Kostanje095/508-5833OŽBVKNEDA09.09.2014.3/2011.4.3703.11.2014.NEodustala
2TOMAŠMATEABacc.med-lab.dijagnostikePut vezike 14, Krilo Jesenice095/512-1205OŽBVKNEDA25.09.2014.3/2011.4.0003.11.2014.NEodustala

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 27. listopad do 03. studenog 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR INŽENJER RAČUNARSTVA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1ILIČIĆMARIOMag.ing.comp.Matije Gupca 229,Posavski Podgajci098/903-5726OŽBVKNEDA02.07.2012.5/2007.3.4703.11.2014.DA-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-8540/14
U Vinkovcima, 27. listopada 2014. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (m/ž) -2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad

 2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST UROLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz urologije i važećim odobrenjem za samostalan rad

 3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz ginekologije i opstetricije i važećim odobrenjem za samostalan rad

 4. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-3 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad

 5. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST TRANSFUZIOLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz transfuziologije i važećim odobrenjem za samostalan rad

 6. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz interne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad

 7. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PATOLOŠKE ANATOMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz patološke anatomije i važećim odobrenjem za samostalan rad

 8. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

 9. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž)-6 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

 10. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE-DJEČJI VOJTA TERAPEUT (m/ž)- 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij fizioterapije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, važeći certifikat (licenca) za Dječjeg Vojta terapeuta

 11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-9 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

 1. MAGISTAR FARMACIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij farmacije, položen stručni ispit

 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

 3. PRIMALJA (m/ž) – 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja medicinska škola-primaljski smjer, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad

Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta za koja je uvjet VSS, a za radna mjesta kod kojih je uvjet VŠS i SSS održat će se pismeno testiranje iz informatike i struke. Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete i obvezno navesti da li je na određeno ili neodređeno vrijeme ili na oba kod radnog mjesta medicinska sestra)“.

Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKi UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-8485/14
U Vinkovcima, 24. listopada 2014. godine

Temeljem Pravilnika o dopunama Pravilnika mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 124/13) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

OGLAS
za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Opću županijsku bolnicu Vinkovci za slijedeća zvanja:

 1. Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
 2. Magistar logopedije-VSS, 1 pripravnik
 3. Magistar inženjer računarstva-VSS, 1 pripravnik
 4. Magistar prava-VSS, 2 izvršitelja
 5. Magistar ekonomije-VSS, 2 izvršitelja
 6. Stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite-VSS, 1 izvršitelj
 7. Menadžer u zdravstvu-VŠS, 1 izvršitelj
 8. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 33 izvršitelja
 9. Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 4 izvršitelja
 10. Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 3 izvršitelja
 11. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 5 izvršitelja
 12. Medicinska sestra/medicinski tehničar-SSS, 30 izvršitelja
 13. Primalja-SSS, 2 izvršitelja
 14. Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 6 izvršitelja
 15. Fizioterapeutski tehničar-SSS, 2 izvršitelja
 16. Kuhar-SSS, 4 izvršitelja

Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižice
 • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

Kandidati /kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA
objavljenog 09. svibnja 2014. godine u Narodnim novinama br. 57.

Nakon provedenog natječajnog postupka u radni odnos primaju se kandidati:

Na određeno vrijeme na poslove doktor medicine (2 izvršitelja):

 • ANDREA KRESIĆ, dr. med.
 • IVANČICA GOLUBOVIĆ, dr. med.

Na neodređeno vrijeme na poslove doktor medicine specijalist psihijatrije (1 izvršitelj):

 • MAJA PAJTLER, dr. med., spec. psih.

Na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnik sestrinstva (1 izvršitelj):

 • NINO PEHAR, bacc. med. techn.

Na određeno vrijeme na poslove prvostupnik sestrinstva (1 izvršitelj):

 • KRUNOSLAV SMOLIĆ, bacc. med. techn.

Na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj):

 • ANDREA MARIN, bacc. lab. diagn.

Na određeno vrijeme na poslove prvostupnik fizioterapije (1 izvršitelj):

 • MARTINA JOZIĆ, bacc. physioth.

Na neodređeno vrijeme na poslove prvostupnik radiološke tehnologije (1 izvršitelj):

 • MARIJA ŠEBALJ, bacc. radiol. techn.

Na neodređeno vrijeme na poslove medicinska sestra-tehničar (4 izvršitelja):

 • MARIJA NOVALIĆ
 • OLIVERA ŠIBALIĆ
 • ANDREA VUICA
 • SANJA BEGOVIĆ

Na određeno vrijeme na poslove medicinska sestra-tehničar (4 izvršitelja):

 • BLAŽENKA ČAČIĆ
 • ANDREA GAVRAN
 • EDITA JARIĆ
 • SUZANA KUZIĆ

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ

objavljen u Narodnim novinama br. 57 od 09. svibnja 2014. godine za radna mjesta prvostupnik fizioterapije, prvostupnik radiološke tehnologije, prvostupnik sestrinstva i prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike da će se

 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. u 9,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. u 10,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. godine u 11,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • razgovor/intervju za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE održati u ponedjeljak 09. lipnja u 12,30 u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OBJAVLJENOG 09. svibnja 2014. godine

u Narodnim novinama br 57 za radno mjesto doktor medicine i doktor medicine specijalist psihijatrije.

Na radno mjesto doktor medicine (2 izvršitelja) primljeni su kandidati: ANDREA KRESIĆ iz Vinkovaca i IVANČICA GOLUBOVIĆ iz Vinkovaca.

Na radno mjesto doktor medicine specijalist psihijatrije primljena ja dr. med.MAJA PAJTLER,spec.psih.

Za radno mjesto doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, doktor medicine specijalist urologije, doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije, magistar logopedije i magistar medicinske biokemije nema primljenih kandidata.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ

objavljen u Narodnim novinama br. 57 od 09. svibnja 2014. godine za radna mjesta prvostupnik fizioterapije, prvostupnik radiološke tehnologije, prvostupnik sestrinstva i prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike da će se

 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. u 9,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. u 10,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • pismeno testiranje za radno mjesto PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE održati u ponedjeljak 09. lipnja 2014. godine u 11,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci
 • razgovor/intervju za radno mjesto PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE održati u ponedjeljak 09. lipnja u 12,30 u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OBAVIJEST

Vezano uz rang listu kandidata koji su se prijavili na javni natječaj (od 23.04. do 02.05.2014.) za prijem na pripravnički staž za radno mjesto prvostupnik fizioterapije došlo je do promjene u listi prvenstva pripravnika koji se primaju na pripravnički staž u našu ustanovu.

Kandidat Krolo Goran koji je kao 5. uvršten u listu prvenstva povukao je svoju prijavu, odnosno odustao od obavljanja pripravničkog staža u našoj ustanovi. Umjesto njega na 5. mjesto uvršten je kandidat Brkić Martina, a na 6. mjestu liste sada se nalazi kandidat Junušić Marija.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

OBAVIJEST

I.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama br 57 od 09. svibnja 2014. godine za radno mjesto doktor medicine na određeno vrijeme da će se intervju s članovima Povjerenstva održati u ponedjeljak 02. lipnja 2014. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci.

II.

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama br 57 od 09. svibnja 2014. godine za radna mjesta doktor medicine specijalist urologije i doktor medicine specijalist psihijatrije da će se intervju s članovima Povjerenstva održati u utorak 03. lipnja 2014. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

III.

U svezi oglasa za stručno osposobljavanje za rad koji je Opća županijska bolnica Vinkovci raspisala 23. travnja 2014. godine, obavještavamo kandidate koji nakon zaključenja oglasa nisu uvršteni u listu prvenstva kandidata da svoju natječajnu dokumentaciju mogu podići u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci (kontakt osobe: gđa Jela Šijačić i gđa Marina Artuković).

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-4394/14
U Vinkovcima, 22. svibnja 2014. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i obavijesti Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2014. godinu, klasa: 131-01/14-01/155, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-14-2, od dana 28. ožujka 2014. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE (S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM CITOPATOLOGIJE)
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE (S AKREDITACIJSKIM PODRUČJEM HISTOPATOLOGIJE)
 • SEDAM (7) SPECIJALIZANATA/ICU IZ HITNE MEDICINE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
 • popis objavljenih radova,
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 04. lipnja 2014. godine.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
U Vinkovcima, 22. svibnja 2014. godine

Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 23. travnja 2014. godine za slijedeća radna mjesta:

 • Magistar medicinske biokemije (1 izvršitelj), magistar psihologije (1 izvršitelj), magistar inženjer računarstva (1 izvršitelj), prvostupnik sestrinstva (24 izvršitelja), prvostupnik radiološke tehnologije (4 izvršitelja), prvostupnik fizioterapije (6 izvršitelja), prvostupnik radne terapije (1 izvršitelj), medicinska sestra-tehničar (15 izvršitelja)
 • Za radno mjesto magistar logopedije i primalja nije bilo prijavljenih kandidata

Prema naputku Ministarstva zdravlja Klasa: 011-02/13-02/11, Ur. broj: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

 • da prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
 • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
 • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1MARJANOVIĆMARTINABacc.med.techn.OŽBVKNEDA23.9.13.3/2010.3,80525.04.2014.DA-
2.BESEKIVONABacc.med.techn.OŽBVKNEDA16.10.13.3/2010.3,56125.04.2014.DA-
3FILIPOVIĆIVANABacc.med.techn.OŽBVKNEDA05.11.13./20103,46325.04.2014.DA-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK RADNE TERAPIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.BARIĆMATEJABacc.therap.occup.OŽBVKNEDA24.9.133/2010.3,65930.04.2014.DA-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.PETOJEVIĆDUŠANBacc.radiol.techn.OŽBVKNEDA17.7.13.3/2010.3,59528.04.2014.DA-
2.GOLUBIČIĆTOMISLAVBacc.radiol.techn.OŽBVKNEDA22.10.13.3/2010.3,58124.04.2014.DA-
3DAVIDOVIĆNEVENBacc.radiol.techn.OŽBVKNEDA28.11.13.4/2009.3,27930.04.2014.DA-
4.KNEZOVIĆ MATEDipl.ing.el.OŽBVKNEDA30.6.09.11/19982,4325.04.2014NEnema str. kvalif., položen str. ispit iz cest. prometa

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.KRPANIVANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA11.10.11.3/2008.4,25828.04.2014.DA-
2.BOŠKOVIĆSTEFANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA15.03.12.4/2008.4,21902.5.2014.DA-
3.KRALJEVIĆTIHANABacc.Physioth.OŽBVKNEDA03.05.12.2/2010.7,7525.04.2014DA-
4.KURTEŠMONIKABacc.Physioth.OŽBVKNEDA02.07.12.4/2008.3,93525.04.2014.DA-
5KROLO GORANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.10.12.3/2009.4,32328.04.2014.DA-
6.BRKIĆMARTINABacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.10.12.3/2009.4,00028.04.2014.DA-
7JANUŠIĆMARIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA16.10.12.3/2009.4,16125.04.2014NE-
8.BEKANTONIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA16.10.12.3/2009.3,74202.5.2014.NE-
9.BOŽIČKOVIĆBORISBacc.Physioth.OŽBVKNEDA20.11.12.3/2009.4,35525.04.2014NE-
10.BLAŽEVIĆFILIPBacc.Physioth.OŽBVKNEDA29.01.13.4/2009.4,16229.04.2014.NE-
11.JOZIĆMIRANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA01.02.13.4/2009.3,48429.04.2014.NE-
12ČULJAKMATEABacc.Physioth.OŽBVKNEDA07.02.13.4/2009.3,77428.04.2014.NE-
13.SESARJOSIPBacc.Physioth.OŽBVKNEDA22.04.13.4/2009.3,45228.04.2014.NE-
14.GALIĆIDABacc.Physioth.OŽBVKNEDA14.05.13.6/2007.3,23529.04.2014.NE-
15.LOVAKOVIĆZLATKOBacc.Physioth.OŽBVKNEDA10.09.13.4/2009.3,80630.04.2014.NE-
16.MANDURIĆDOMAGOJBacc.Physioth.OŽBVKNEDA12.09.13.4/2009.3,58128.04.2014.NE-
17.STRUNJERUŽICABacc.Physioth.OŽBVKNEDA20.09.13.3/2010.3,95729.04.2014.NE-
18.VINCETIĆLUCIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA25.09.13.4/2009.4,55329.04.2014.NE-
19.BATRACIVANBacc.Physioth.OŽBVKNE DA26.09.13.4/2009.3,16130.04.2014.NE-
20.MAŽARKREŠIMIRBacc.Physioth.OŽBVKNEDA26.09.13.4/2009.3,12929.04.2014.NE-
21.LUKIĆVANJABacc.Physioth.OŽBVKDA26.09.13.3/2010.4,00030.04.2014.NE-
22.GRBANOVIĆ JOSIPBacc.Physioth.OŽBVKNEDA27.09.13.3/2010.4,16129.04.2014.NE-
23.GELOANABacc.Physioth.OŽBVKNEDA27.09.13.3/2010.3,93525.04.2014NE-
24.OSREČKIANDREABacc.Physioth.OŽBVKNEDA30.09.13.3/20103,48425.04.2014.NE-
25.BARIĆANTONIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.3/2010.4,06530.04.2014.NE-
26.MIJIĆMAGDALENABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.3/2010.3,72430.04.2014.NE-
27.TKALČECDAVIDBacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.3/2010.3,65629.04.2014.NE-
28.HRENOVACMARTINABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.3/2010.3,45224.04.2014.NE-
29.BABIĆMATEJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.4/2009.3,41928.04.2014.NE-
30.AMSDARIABacc.Physioth.OŽBVKNEDA04.11.13.4/2009.3,12928.04.2014.NE-
31.KRAJINAMARKOBacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,87524.04.2014NE-
32.LEKOMATEABacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,83928.04.2014.NE-
33.MAJERDALMATINOBacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,77429.04.2014.NE-
34.TIKVIĆSUZANABacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,71029.04.2014.NE-
35.MAMUZIĆKRISTIJANBacc.Physioth.OŽBVKNEDA05.11.13.3/2010.3,29028.04.2014.NE-
36.PETRIČEVIĆSILVIJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA18.03.14.4/2010.3,67729.04.2014.NE-
37.MACURADEJANABacc.Physioth.OŽBVKNE DA18.03.14.4/2010.3,81328.04.2014.NE-
38.DOBRIJEVIĆALJOŠABacc.Physioth.OŽBVKNEDA18.03.14.6/2008.3,41925.04.2014NE-
39.LJEVNAIĆMAJABacc.Physioth.OŽBVKNEDA20.03.14.4/2010.4,29029.04.2014.NE-

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1.ŠURANMARIJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA04.9.03.4/1999.3,2529.04.2014.DA-
2.BAREŠIĆMAJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA24.6.09.4/2005.5,0029.04.2014.DA-
3.ŽDERIĆVANJAMED.SESTRAOŽBVKNE DA24.6.09.4/2005.3,7528.04.2014.DA-
4.KNEŽEVIĆHRVOJEMED.SESTRAOŽBVKNE DA11.6.10.4/2006.3,0028.04.2014.DA-
5.MESIĆ ANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA8.6.11.4/2007.25.04.2014.DA-
6.KRPAN ENAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.2,2525.04.2014DA-
7.NESTOROVIĆKATARINAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.2,2528.04.2014.DA-
8.STAŽIĆ SINKOVIĆANDREAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.2,2525.04.2014.DA-
9.GRBAVACANTONIJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.2,0029.04.2014.DA-
10.JURIĆANDREAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,7528.04.2014.DA-
11.BARIĆSANJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,5025.04.2014.DA-
12.CESARANDREAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,5025.04.2014DA-
13.LOVRIĆLEONELAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,5024.04.2014DA-
14.OZDANOVAC ANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,2525.04.2014DAVODI SE U EVID. NEZAP. OD 27. 06.2013
15.JUKIĆ ROHAČEKDIJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,2530.04.2014.DAVODI SE U EVID. NEZAP. OD 09. 01.2014
16.TOMIĆTAJANAMED. SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,0024.04.2014.NE-
17.BALIĆLORENAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,5028.04.2014.NE-
18.DELIĆMARIJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.472009.3,2528.04.2014.NE-
19.DRAGAŠŽANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2530.04.2014.NE-
20.GAZIĆANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2525.04.2014.NE-
21.KOBAŠMIHAELAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2525.04.2014.NE-
22KUJADINKATARINAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2524.04.2014NE-
23.ZOVKOMATEAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,2528.04.2014.NE-
24.BAKOŠMATEJMED.TEHNIČAROŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0028.04.2014.NE-
25.BALOGSTJEPANMED.TEHNIČAROŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0025.04.2014.NE-
26.KOLAKOVIĆMATEAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0028.04.2014.NE-
27MARTIĆADRIJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0024.04.2014NE-
28.RAIČIVAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0028.04.2014.NE-
29SORČIKMIRJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0024.04.2014NE-
30.SPAJIĆBARBARAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0025.04.2014.NE-
31ŠKRGETNIKOLINAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0024.04.2014NE-
32.ZAGORCDOMINIKMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.3,0025.04.2014.NE-
33.GRAOVACDARIOMED.TEHNIČAROŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7525.04.2014.NE-
34GVOZDENIVAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7524.04.2014NE-
35.MARASANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7530.04.2014.NE-
36.ŠIMIĆIVAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7528.04.2014.NE-
37.SAMBOLEKSANDRAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,7502.5.2014.NE-
38.KRIST ANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.2,5025.04.2014.NE-
39.NIKOLIĆDEJANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA17.6.13.4/2009.3,0025.04.2014.NE-
40.VINKOVIĆANAMED.SESTRAOŽBVKNEDA20.6.13.4/2009.3,0029.04.2014.NE-
41.BILOBRKNIKOLINAMED.SESTRAOŽBVKNEDA27.8.13.4/2009.3,0029.04.2014.NE-
42.VIDOSAVLJEVIĆTENAMED.SESTRAOŽBVKNEDA25.2.14.5/2008.2,0024.04.2014NE-
43.MARKOVIĆVERONIKAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.25.04.2014NENema svjed.I,II,III i IV razred
44.TRAJERMAJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA26.6.99.4/1995.3,7528.04.2014.NEPOLOŽ. STRUČNI ZA PRAVNIKA
45.RONČEVIĆJOSIPAMED.SESTRAOŽBVKNEDA27.6.06.4/2002.4,2525.04.2014NEPOLOŽ.STR. ISPIT ZA FIZ. TEHN.
46MATOŠALEKSANDARMED.SESTRAOŽBVKNEDA27.5.02.4/1998.5,0024.04.2014NEODRAĐEN PR. STAŽ ZA VIŠ.FIZIOT.
47.KOZARACANDREJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA15.6.12.4/2008.3,5029.04.2014NEPORODILJ. DOPUST
48.VIDULINMATEJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,2528.04.2014.NEPORODILJ. DOPUST
49.TRAJERMAJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA26.6.99.4/1995.3,7528.04.2014.NEPOLOŽ. STRUČNI ZA PRAVNIKA
49.ĐURAŠEVIĆMATEJAMED.SESTRAOŽBVKNEDA13.6.13.4/2009.4,2528.04.2014.NEODUSTALA OD STAŽA

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR PSIHOLOGIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 KRALJEVIĆ TEA MAG.PSYCH. -- OŽBVK NE DA 10.09.13. 5/2008. 4,8 29.04.14. DA -

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 MIJAKIĆ MARIJA Dipl.ing.med.biok. -- OŽBVK NE DA 10.10.13. 11/2002. 3,65 25.04.14. DA -
2 ANDRIN KRISTINA Mag.chem. -- OŽBVK NE DA 7/2005. 1/2011. 4,0 29.04.2014. NE -

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
VINKOVCI, ZVONARSKA 57

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 23. travnja do 02. svibnja 2014. godine)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ – MAGISTAR INŽENJER RAČUNARSTVA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Adresa Telefon Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 ILIČIĆ MARIO MAG.ING.COMP. -- OŽBVK NE DA 02.7.12. 5/207 3,471 02.05.14. DA -
2 BOBIĆ IGOR MAG.ING.COMP. -- OŽBVK NE DA 07.10.13. 7/2006 3,789 29.04.14. NE -
3 BOŽIĆ MARKO MAG.INFORMAT. -- OŽBVK NE DA 16.10.12. 6/2006 2,95 29.04.14 NE NEMA TRAŽENU KVALIF.
4 BENJAK DANIJEL MAG.ING.EL. -- OŽBVK NE DA 27.9.13. 6/2007 4,579 30.04.14 NE NEMA TRAŽENU KVALIF.
5 KNEZOVIĆ MATE DIPL.ING.EL. -- OŽBVK NE DA 30.6.09. 11/1998 2,43 29.04.14. NE NEMA TRAŽENU KVALIF.
6 NOVALIĆ MISLAV ING.COMP. -- OŽBVK NE DA 06.6.07. - - 29.04.14. NE NEMA TRAŽENU KVALIF.
7 VUKOV ALEKSANDAR ING.EL. -- OŽBVK NE DA 20.3.14. 10/2004 6,86 30.04.14. NE NEMA TRAŽENU KVALIF.

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

O B A V I J E S T

o izmjenama u tekstovima natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (Ur. broj: 01-3761/14 od 06. svibnja 2014.) i određeno vrijeme (Ur. broj: 01-3760/14 od 06. svibnja 2014. godine)u pogledu testiranja kandidata više i srednje stručne spreme. Testiranje za višu i srednju stručnu spremu održat će se iz informatike i struke (izbacuje se testiranje iz engleskog jezika).

Slijedom navedenoga u tekstu natječaja za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme mijenja se rečenica koja se odnosi na testiranje kandidata i izmijenjena glasi:

„ Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod red.br. 1.,2.,3.,4. i 5., a za radna mjesta pod red. br. 6., 7., 8. i 9. pismeno testiranje iz informatike i struke.“

U tekstu natječaja za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme mijenja se rečenica koja se odnosi na testiranje kandidata i izmijenjena glasi:

„Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod red.br. 1. i 2., a za radna mjesta pod red. br. 3., 4. i 5. pismeno testiranje iz informatike i struke.“

Oba natječaja objavit će se u Narodnim novinama broj 57 od 09. svibnja 2014. godine .

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-3761/14
U Vinkovcima, 06. svibnja 2014. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto

 1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE (m/ž)- 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i važećim odobrenjem za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST UROLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz urologije i važećim odobrenjem za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE (m/ž)-2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz ginekologije i opstetricije i važećim odobrenjem za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 4. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz psihijatrije i važećim odobrenjem za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 5. MAGISTAR MEDICINSKE BIOKEMIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen studij medicinske biokemije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 6. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 7. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE(m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 8. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-4 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto- SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3.,4. i 5., a za radna mjesta pod rednim brojem 6., 7. , 8. i 9. pismeno testiranje iz informatike, engleskog jezika i struke.

Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete)“.

Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-3760/14
U Vinkovcima, 06. svibnja 2014. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto

 1. DOKTOR MEDICINE (m/ž)- 2 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 2. MAGISTAR LOGOPEDIJE (m/ž)- 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto-VSS, završen diplomski sveučilišni studij Logopedija, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
 3. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 4. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž)-1 izvršitelj
  U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij fizioterapije, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
 5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž)-4 izvršitelja
  U v j e t za radno mjesto- SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit i važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike.
Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju-za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2., a za radna mjesta pod rednim brojem 3., 4. i 5. pismeno testiranje iz informatike, engleskog jezika i struke.

Obavijest o vremenu i mjestu testiranja i intervjua objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete)“.

Rok za podnošenje prijava je deset dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-3340/14
U Vinkovcima, 22. travnja 2014. godine

Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

OGLAS
za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Opću županijsku bolnicu Vinkovci
za slijedeća zvanja:

 • Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
 • Magistar logopedije-VSS, 1 pripravnik
 • Magistar psihologije-VSS, 1 pripravnik
 • Magistar inženjer računarstva-VSS, 1 pripravnik
 • Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 24 pripravnika
 • Prvostupnik radiološke tehnologije-VŠS, 4 pripravnika
 • Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 6 pripravnika
 • Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 3 pripravnika
 • Prvostupnik radne terapije-VŠS, 1 pripravnik
 • Zdravstveno-laboratorijski tehničar-SSS, 4 pripravnika
 • Medicinska sestra (tehničar)-SSS, 15 izvršitelja
 • Primalja-SSS, 1 izvršitelj

Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižice
 • preslika evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-616/1/14
U Vinkovcima, 27. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 10. Zakona o radu (N.N., br. 149/09), članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (listopad 2011.), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 148 od 11. prosinca 2013. godine sanacijski upravitelj donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

I.

Nakon provedenog natječajnog postupka , u radni odnos na određeno vrijeme na poslove administratora prima se kandidat:

 • Vesna Matozan, J. Lovretića 42a, Vinkovci
Na poslove spremačice, u radni odnos na određeno vrijeme prima se kandidat:
 • Kristina Kalaica , A. Stepinca 102, Vinkovci

II.

Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
 2. Izabranom kandidatu,
 3. Glavnoj sestri bolnice
 4. Službi za pravne, kadrovske i opće poslove,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-616/14
U Vinkovcima, 22. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 10. Zakona o radu (N.N., br. 149/09), članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (listopad 2011.), članka 5. Pravilnika o radu Opće županijske bolnice Vinkovci (lipanj 2010.) i natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 148 od 11. prosinca 2013. godine sanacijski upravitelj donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

I.

Nakon provedenog natječajnog postupka , u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika sestrinstva primaju se slijedeći kandidati:

 • Melisanda Dragun , Zvonarska 46, iz Vinkovaca
 • Matija Radičev, Ohridska 14, iz Vinkovaca

Na poslove medicinske sestre/tehničara, u radni odnos na određeno vrijeme primaju se slijedeći kandidati:

 • Mihaela Šušnjar,V. Nazora 1, Ivankovo
 • Matea Džalto,Kolodvorska 69, Cerna
 • Josipa Jakšić ,K. Petra Krešimira 12B, Otok
 • Helena Vrapčenjak,Vinkovačka 5, Stari Mikanovci
 • Ivana Kalaica, Bošnjaci 180, Ivankovo
 • Mario Totić, Velika Cerna 55, Cerna

Na poslove prvostupnika fizioterapije, u radni odnos na određeno vrijeme prima se:

 • Ivana Brkljačić, Otona Kučere 3, Vinkovci

Na poslove farmaceutskog tehničara, u radni odnos na određeno vrijeme prima se:

 • Ivana Levaković, Eugena Kvaternika 95, Retkovci

Na poslove prvostupnika¸medicinsko-laboratorijske dijagnostike, u radni odnos na određeno vrijeme prima se:

 • Mario Balta, Vinogorska 56, Slavonski brod

II.

Imenovani se obvezuje odmah po primitku Odluke javiti u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove radi dogovora o stupanju na rad.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima prijavljenim na natječaj
 2. Izabranom kandidatu,
 3. Glavnoj sestri bolnice
 4. Službi za pravne, kadrovske I opće poslove,
 5. Pismohrana

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-548/14.
Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kliničke radiologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Valerija Mišetić, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Valerija Mišetić,
 2. Pristupnik TijanaPandurović,
 3. Pristupnik Tihana Galić,
 4. Pristupnik Dunja Klepo,
 5. Pristupnik Zvonimir Rašić,
 6. Pristupnik Stjepan Kelčić,
 7. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 8. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
 9. Dosje,
 10. Pismohrana.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-548/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-547/14.
Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz neurologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se
Mihaela Matić Jelić, dr. med.
Tihana Galić, dr. med.

II.

Imenovane doktorice medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktoricama medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Mihaela Matić Jelić,
 2. Pristupnik Tihana Galić,
 3. Pristupnik Stjepan Kelčić,
 4. Pristupnik Tijana Pandurović,
 5. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 6. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
 7. Dosje,
 8. Pismohrana.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-547/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-546/14.
Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Ivan Marojević, dr. med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Ivan Marojević,
 2. Pristupnik Maja Čosić,
 3. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
 5. Dosje,
 6. Pismohrana.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-546/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-545/14.
Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz psihijatrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Vinka Lesandrić, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Vinka Lesandrić,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-545/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-544/14.
Vinkovci, 21. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, sanacijski upravitelj donosi slijedeću

O D L U K U O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda prvostupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Sanja Stojanović, dr. med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće Županijske bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Sanacijskom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

 1. Pristupnik Sanja Stojanović,
 2. Ministarstvo zdravlja RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
 4. Dosje,
 5. Pismohrana.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-544/14. od 21. siječnja 2014. godine javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2014. godine.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
U Vinkovcima, 21. siječnja 2014. godine

OBAVIJEST

Na temelju javnog natječaja objavljenog u „ Narodnim novinama“ broj 148/13 od 11. prosinca 2013. godine, obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da će se pismeno testiranje iz informatike za radno mjesto administrator održati u četvrtak 23. siječnja 2014. godine u 9,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto spremačica održat će se intervju (razgovor) u četvrtak 23. siječnja 2014. godine u 11,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
U Vinkovcima, 13. siječnja 2014. godine

OBAVIJEST

Na temelju javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 148/13 od 11. prosinca 2013. godine, obavještavamo kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da će se pismeno testiranje za radna mjesta medicinska sestra /tehničar i prvostupnik sestrinstva održati u četvrtak 16. siječnja 2014. godine u 11,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Za radno mjesto prvostupnik fizioterapije održati će se pismeno testiranje u četvrtak 16. siječnja 2014. godine u 9,00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Testiranje će se provesti u okviru znanja, vještina i kompetencija za navedena radna mjesta.

Za radno mjesto farmaceutski tehničar održat će se intervju (razgovor) sa članovima Povjerenstva u utorak, 14. siječnja 2014. godine u 10,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike održat će se intervju (razgovor) sa članovima Povjerenstva u utorak, 14. siječnja u 11,00 sati u prostorijama uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Na testiranje i intervju kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-8947/13
U Vinkovcima, 10. prosinca 2013. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2013. godinu, klasa: 131-01/13-01/65, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-13-4, od dana 18. listopada 2013. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ OPĆE KIRURGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ UROLOGIJE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ NEUROLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PSIHIJATRIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE (AKREDITACIJA IZ CITOPATOLOGIJE)
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA /ICU IZ PATOLOGIJE (AKREDITACIJA IZ HISTOPATOLOGIJE)
 • ŠEST (6) SPECIJALIZANATA /ICU IZ HITNE MEDICINE
 • TRI (3) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICU IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine, odnosno magistar medicinske biokemije (za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine)
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
 • popis objavljenih radova,
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 30. prosinca 2013. godine.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-8800/13
U Vinkovcima, 11. prosinca 2013. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 2 izvršitelja - U v j e t za radno mjesto - VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
 2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (m/ž) - 1 izvršitelj - U v j e t za radno mjesto- VŠS, završen studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
 3. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž) - 1 izvršitelj - U v j e t za radno mjesto - VŠS, završen studij fizioterapije, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
 4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 6 izvršitelja - U v j e t za radno mjesto - SSS, završena srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
 5. FARMACEUTSKI TEHNIČAR (m/ž) - 1 izvršitelj - U v j e t za radno mjesto - SSS, završena srednja škola za farmaceutskog tehničara, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci
 6. ADMINISTRATOR (m/ž) - 1 izvršitelj - Uvjet za radno mjesto - SSS, završena srednja škola (ekonomska, upravna ili gimnazija), radno iskustvo 1 godina.
 7. SPREMAČICA - 1 izvršitelj - Uvjet za radno mjesto - završena osnovna škola

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike. Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi ( za radno mjesto pod red. br. 7-svjedodžbu o završenom 8. razredu osnovne škole ili svjedodžbu o završenoj srednjoj školi, za radna mjesto pod red. br. 4., 5. i 6. svjedodžbe od I, II, III i IV razreda srednje škole, za radna mjesta pod 1., 2. i 3. diplomu o završenoj višoj školi)
 • potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija (za radna mjesta pod red.br. 1., 2. i 3.)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013. godine)

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se pismeno testiranje i intervju(za radna mjesta pod red. br. 1.-6.), a za radno mjesto pod rednim br. 7 intervju. Obavijest o vremenu i mjestu testiranja objavit će se na internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci. Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti rad. mj.za koje se prijavljujete)“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur: 01-8836/13
U Vinkovcima, 11. prosinca 2013. godine

Temeljem članka 59. a Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Nar. Nov., 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84711, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12 i 82/13 ) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja za izbor
šest specijalizanata iz hitne medicine

I.

Poništava se Natječaj za izbor šest (6) specijalizanata iz hitne medicine, koji je Opća županijska bolnica Vinkovci raspisala pod ur. brojem : 01-8048/13 u Večernjem listu dana 08. studenoga 2013. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranicama Opće županijske bolnice Vinkovci i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA
Ur. broj: 01-8433/13
U Vinkovcima, 20. studenoga 2013. godine

POZIV NA PISMENO TESTIRANJE

Na temelju javnog natječaja za radno mjesto pomoćnik sanacijskog upravitelja za pravne poslove, objavljenom u „Narodnim novinama“ br. 129/2013 od 25. listopada 2013. godine, na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web-stranici Ministarstva zdravlja i Opće županijske bolnice Vinkovci, ovim putem obavještavamo kako će se pismeno testiranje za kandidate koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja održati u petak 29. studenoga 2013. godine u 11,00 sati u prostorijama Uprave Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Podaci o sadržaju i načinu testiranja te pravni izvori testiranja za navedeno radno mjesto

Testiranje se sastoji od:

 • a) pismene provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
  Literatura:
  1. Zakon o parničnom postupku (Nar.nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07-Odluka USRH, 84/08, 96/08-Odluka USRH, 123/08-ispr., 57/11, 148/11-proč.tekst, 25/13 i 28/13)
  2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Nar.nov., br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12 i 82/13
 • b) pismena provjera poznavanja engleskog jezika
 • c) pismena provjera znanja rada na računalu

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-8048/13
U Vinkovcima, 06. studenoga 2013. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o djelomičnom odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2013. godinu, klasa: 131-01/13-01/65, ur. broj: 534-07-1-2-1/2-13-4, od dana 18. listopada 2013. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • ŠEST (6) SPECIJALIZANATA /ICU IZ HITNE MEDICINE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
 • popis objavljenih radova,
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za staž do 01. srpnja 2013.
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dne 23. studenoga 2013. godine.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
U Vinkovcima, 5. listopada 2013. godine

Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 16. listopada 2013. godine za slijedeća radna mjesta:

 • mag.iur. (3 izvršitelja), mag.oec. (3 izvršitelja), diplomirani inženjer informatike (1 izvršitelj)

Prema naputku Ministarstva zdravlja Klasa: 011-02/13-02/11, Ur. broj: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

 • da prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
 • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
 • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 RAC BUCONJIĆ TOMISLAV med.iur OŽBVK NE DA 12.12.08. 10/1998 2,48 23.10.13. DA -
2 BOŠNJAK MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 10.10.12 5/2007 4,00 22.10.13. DA -
3 MRĐA MELITA med.iur OŽBVK NE DA 26.11.12. 6/2006 3,13 24.10.13. DA -
4 BAŠIĆ ANA MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 23.11.12. 11/2001 2,71 22.10.13. NE -
5 KIŠ MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 17.12.12. 7/2005 3,04 25.10.13. NE -
6 ČEREVIĆ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 11.4.13. 6/2006 3,21 25.10.13. NE -
7 GLUVAKOVIĆ SONJA med.iur OŽBVK NE DA 25.9.13. 8/2005 3,53 24.10.13. NE -
8 HRGOVIĆ TEA med.iur OŽBVK NE DA 2.10.13. 5/2008 - 25.10.13. NE -
9 PRGIĆ JOSIP med.iur OŽBVK NE DA 31.5.10. 9/2001 2,72 21.10.13. NE ne ispunjava form.prav.uvjete-odrađen prip.staž
10 KEDAČIĆ-DOMINKOVIĆ SANJA med.iur OŽBVK NE DA 30.08.07. 7/2000 2,62 24.10.13. NE -ne ispunjava form.prav.uvjete (više od 1 god. rad.staža u struci)
11 KRAJINOVIĆ DANIJEL med.oec OŽBVK NE DA 06.7.12. 6/2006 2.455 25.10.13. DA -
12 JANJIĆ IVANA med.oec OŽBVK NE DA 03.7.13. 5/2008 4,18 25.10.13. DA -
13 SALABA TIHANA med.oec OŽBVK NE DA 08.7.13. 5/2008 4,09 22.10.13. DA -
14 MUSTAPIĆ DALIBOR med.oec OŽBVK NE DA 03.7.13. 6/2007 3,90 25.10.13. NE -
15 PLAŠĆ INES med.oec OŽBVK NE DA 15.7.13. 6/2007 3,54 25.10.13. NE -
16 JURUŠIĆ IRENA med.oec OŽBVK NE DA 11.7.13. 5/2008 -(nije priložila prosjek ocjena) 24.10.13. NE -
17 MATIN IDA med.oec OŽBVK NE DA 09.9.13. 5/2008 3,95 24.10.13. NE -
18 RADANOV JELENA med.oec OŽBVK NE DA 10.9.13. 8/2005 3,59 25.10.13. NE -
19 PAUKOVIĆ NIKOLA med.oec OŽBVK NE DA 30.9.13. 5/2008 -(nije priložio prosjek ocjena) 25.10.13. NE -
20 JOVANOVAC ŽELJKA med.oec OŽBVK NE DA 30.9.13. 6/2007 -(nije priložila prosjek ocjena) 24.10.13. NE -
21 JURIĆ MARIJA med.oec OŽBVK NE DA 26.9.13. 6/2007 4.45 22.5.13. NE -ne ispunjava formalne uvjete (nema 30 dana u kontinuitetu na HZZ-u, prijav.16.10.13.)
22 NOVALIĆ MISLAV Inženjer računarstva OŽBVK NE DA 06.06.07. 6/2001 - 25.10.13. NE -ne ispunjava formal.-prav. uvjete (VŠS)
23 MIJAKIĆ DAVOR dipl.inž.elektrotehnike OŽBVK NE DA 2010. - 3,58 25.10.13. NE -ne ispunjava formal.-prav.uvjete (dipl.inž.elektr.)

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj:01-7674/13
U Vinkovcima, 23. listopada 2013. godine

Na temelju članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 1. POMOĆNIK SANACIJSKOG UPRAVITELJA ZA PRAVNE POSLOVE
  - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
Mandat pomoćnika sanacijskog upravitelja za pravne poslove traje od dana stupanja na snagu Odluke o njegovom imenovanju te dvije godine nakon stupanja na snagu Odluke o završetku sanacije zdravstvene ustanove.

U v j e t i radnog mjesta:

 • magistar /magistra prava (mag.iur.) sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ( VII stupanj stručne spreme) ili stečena VSS prema ranije važećim propisima
 • tri godine radnog iskustva u struci
Prednost imaju kandidati s položenim pravosudnim ispitom.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis, preslik domovnice, preslik diplome kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za ovo radno mjesto,preslik uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu (za kandidate koji su ga položili), uvjerenje o nekažnjavanju, izvornik, ne stariji od 6 mjeseci, dokaz o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice za ostvareni staž do 1.7.2013.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. O vremenu i mjestu održavanja testiranja kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom „ za natječaj za pomoćnika sanacijskog upravitelja za pravne poslove.“

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Ur. broj: 01-7523/2013
U Vinkovcima, 16. listopada 2013. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

OGLAS
za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Opću županijsku bolnicu Vinkovci
za slijedeća zvanja:

 1. Magistar/magistra prava (mag.iur.)-sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem, (VII stupanj stručne spreme-VSS)- 3 izvršitelja
 2. Magistar/magistra ekonomije (mag.oec.)- sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem, (VII stupanj stručne spreme-VSS)- 3 izvršitelja
 3. 3. Diplomirani inženjer informatike-sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem, (VII stupanj stručne spreme-VSS)- 1 izvršitelj

Uvjeti : na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom VSS ( koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Potrebna dokumentacija:

 1. zamolba
 2. kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 3. domovnica (preslika)
 4. diploma o završenoj stručnoj spremi ( preslika)
 5. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija
 6. preslika osobne iskaznice
 7. Izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis staža temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu)
 8. presliku evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za predaju prijava:
8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/620.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur: 01-5447/13
U Vinkovcima, 30. iurpnja 2013. godine

Temeljem članka 59. a Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Nar. Nov., 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84711, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12 i 82/13 ) sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vinkovci donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja za zaposlenje na određeno vrijeme
za radno mjesto spremačica

I.

Poništava se Natječaj za zaposlenje na određeno vrijeme za radno mjesto spremačica –pet (5) izvršitelja , koji je Opća županijska bolnica Vinkovci raspisala pod ur. brojem : 01-4934/13 u Narodnim novinama br 91 od 17. iurpnja 2013. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranicama Opće županijske bolnice Vinkovci i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-4934/13
U Vinkovcima, 15. iurpnja 2013. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci sanacijski upravitelj raspisuje

NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. SPREMAČICA - pet (5) izvršitelja

U v j e t : završena osnovna škola
Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o završenoj osnovnoj školi
 • uvjerenje o nekažnjavanju

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci sa naznakom „za natječaj za spremačicu“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava, za kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se postupak profesionalne selekcije kandidata poiuredstvom nadležne službe za zapošljavanje.

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
SANACIJSKI UPRAVITELJ
Broj:01-4615/2013
U Vinkovcima, 02. iurpnja 2013. godine

VODITELJIMA ODJELA

- SVIMA -

PREDMET: Organizacija radnog vremena ustanove u razdoblju od 01.iurpnja 2013 - 31. kolovoza 2013. obavijest dostavlja se

Sukladno članku 11. Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ("Narodne Novine" RH broj 87/02. i 09/03.) i članka 7. Pravilnika o radnom vremenu ustanove, radno vrijeme u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci određuje se s početkom u 7:00 sati i završava u 15:00 sati.

Raspored radnog vremena u smjenskom radu, dežurstvu i pripravnosti ostaje prema dosadašnjem rasporedu.

Voditelji odjela odgovorni su za provedbu organizacije radnog vremena prema navedenom rasporedu.

Odluka o radnom vremenu u .pdf obliku

Sanacijski upravitelj
Dubravko Korenika, mag.oec.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
U Vinkovcima, 12. lipnja 2013. godine

Rang lista odabranih i neodabranih kandidata i kriteriji za odabir kandidata prijavljenih na oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 20. svibnja 2013. godine za slijedeća radna mjesta:

 • medicinska sestra-tehničar (30 izvršitelja),
 • primalja (1 izvršitelj),
 • fizioterapeutski tehničar (1 izvršitelj),
 • prvostupnik sestrinstva (1 izvršitelj),
 • prvostupnik radiološke tehnologije (1 izvršitelj)

Prema naputku Ministarstva zdravlja Klasa: 011-02/13-02/11, Ur. broj: 534-10-1-1-2/3-13-6 od 11. travnja 2013. godine prilikom odabira kandidata za prijam na pripravnički staž zdravstvene ustanove dužne su primjenjivati slijedeće kriterije:

 • da prednost imaju kandidati-zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje,
 • u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost treba dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje,
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
 • prednost imaju kandidati-hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI NATJEČAJ
(od 20. svibnja 2013., Ur.br: 01-3540/2013)
ZA PRIJAM NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ZDRAVSTVENIH RADNIKA

RB Podnositelj zahtjeva Naziv zdravstvene ustanove Kriteriji prema javnom natječaju Kandidat uvršten u Listu prvenstva pripravnika (DA/NE) NAPOMENA
Prezime Ime Zanimanje Prednost pri zapošljavanju (hrv.branitelj ili osoba s invalid. (DA/NE) Domovnica (DA/NE) Datum završetka obrazovanja Dužina trajanja obrazovanja/godina upisa Prosjek ocjena tijekom obrazovanja (prosječna ocjena)/težinski prosjek ako nema prosječne ocjene Datum zaprimanja zahtjeva
1 GJOKAJ ANITA med.iur OŽBVK NE DA 21.5.01. 4/1997 4,00 24.5.13. DA -
2 KURTEŠ MONIKA med.iur OŽBVK NE DA 24.6.08. 4/2004 4,00 28.5.13. DA -
3 SESAR JOSIP med.iur OŽBVK NE DA 24.6.09. 4/2005 4,50 31.5.13. DA -
4 LUKIĆ IVONA med.iur OŽBVK NE DA 08.6.11. 4/2007 3,25 23.5.13. DA -
5 ZDEŠIĆ MARTINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 5,00 22.5.13. DA -
6 ČALIĆ MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,50 23.5.13. DA -
7 KOŠKI AFRODITA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,25 23.5.13. DA -
8 JURIŠIĆ DARIO med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,00 21.5.13. DA -
9 CERANČEVIĆ KRISTINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,00 21.5.13. DA -
10 SMOLČIĆ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,00 22.5.13. DA -
11 ĆURIĆ ANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,00 24.5.13. DA -
12 PRIPUŽIĆ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,75 21.5.13. DA -
13 MILIĆ TENA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 21.5.13. DA -
14 DAMJANOVIĆ MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 22.5.13. DA -
15 ANIĆ MATEA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 23.513. DA -
16 PASTULOVIĆ MARTINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 24.5.13. DA -
17 ČULJAK NIKOLINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 24.5.13. DA -
18 BRADARIĆ JOSIPA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 21.5.13. DA -
19 BRDAR ANTONIO med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 22.5.13. DA -
20 DALIĆ VEDRANA med.iur OŽBVK NE DA 11.6.10. 4/2006 3,25 22.5.13. DA -
21 KORDIĆ MATEA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 22.5.13. DA -
22 BIČANIĆ ANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 22.5.13. DA -
23 ŽIVKOVIĆ ZDENKA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,25 24.5.13. DA -
24 VIDOŠ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 23.5.13. DA Prijava na HZZ 28.6.12.
25 DOMITROVIĆ ŽANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 23.5.13. DA Prijava na HZZ 3.7.12.
26 TOPIĆ IVANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 22.5.13. DA Prijava na HZZ 4.7.12.
27 KIŠ TIHANA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 22.5.13. DA Prijava na HZZ 4.7.12.
28 VRTARIĆ MAŠA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 24.5.13. DA Prijava na HZZ 4.7.12.
29 BAREŠIĆ ZRINKA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 23.5.13. DA Prijava na HZZ 6.7.12.
30 MIŠIĆ MATEA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 31.5.13. DA Prijava na HZZ 6.7.12.
31 TROHA MIRNA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 27.5.13. NE Prijava na HZZ 13.2.13.
32 MIJIĆ MATEA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 5/2007 2,75 22.5.13. NE -
33 LOVRIĆ MIRNA med.iur OŽBVK NEDA 15.6.12. 4/2008 2,75 24.5.13. NE -
34 BROČIĆ MIHAELA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,75 28.5.13. NE -
35 KARALIĆ TOMISLAV med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,50 21.5.13. NE -
36 KRPAN ENA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,25 27.5.13. NE -
37 NESTOROVIĆ KATARINA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,25 27.5.13. NE -
38 GRBAVAC ANTONIA med.iur OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 2,00 24.5.13. NE -
39 BOŽIĆ DANIJELA med.iur OŽBVK NE DA 21.8.12. 1/2011 4,50 22.5.13. NE -
40 STEVANOVIĆ DEJANA med.iur OŽBVK NE DA 10.09.12. 1,6/2011 3,75 28.5.13. NE -
41 ZEKO STIPO med.iur OŽBVK NE DA 02.2.12. 2/2010 3,00 23.5.13. NE Ima položen stručni ispit za med. tehničara
42 BIČANIĆ MARIJA med.iur OŽBVK NE DA 08.6.11. 4/2007 4,25 20.5.13. NE Primljena u DZ
43 KRESIĆ SANDRA med.iur OŽBVK NE DA 30.6.06. 4/2002 4,00 21.5.13. NE Primljena u DZ
44 LUKIĆ ANA med.iur OŽBVK NE DA 23.5.05. 4/2001 5,00 28.5.13. NE Ima položen stručni za prvostupnika rtg
45 RONČEVIĆ JOSIPA med.iur OŽBVK NE DA 7.6.06. 4/2002 4,25 27.5.13. NE Ima položen stručni ispit za fizioterapeuta i ne ispunjava uvjete sa HZZ jer je zaposlena od 6.5.13.
46 BRANDIĆ IVA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 03.9.07. 4/2003 3,00 23.5.13. DA -
47 OSREČKI ANDREA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 11.6.10. 4/2006 4,25 23.5.13. NE -
48 CULEJ MAGDALENA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 08.6.11. 4/2007 3,50 03.6.13. NE Zamolba poslana poštom 31.5.13.
49 ILIĆ ANTONIO Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 08.6.11. 4/2007 3,00 31.5.13. NE -
50 MAJKSNER ANAMARIJA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 4,25 21.5.13. NE -
51 GRADEČAK KRISTINA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,50 23.5.13. NE -
52 TUSTANOVSKI ANA Fiz.ter.th OŽBVK NE DA 15.6.12. 4/2008 3,00 24.5.13. NE -
53 GARVANOVIĆ-MILAŠINOVIĆ KATARINA primalja OŽBVK NE DA 22.1.10. 5/2005 3,00 21.5.13.DA -
54 SENJAN MIRNA primalja OŽBVK NE DA 14.6.12. 4/2008 3,50 21.5.13. NE -
55 LEŽAJIĆ VALENTINA primalja OŽBVK NE DA 14.6.12. 4/2008 3,25 29.5.13. NE -
56 VINKOVIĆ GORAN Ing.med.radiol. OŽBVK NE DA 17.10.12. 3/2009 4,093 23.5.13. DA -
57 STOJANOVIĆ INES VMS OŽBVK NE DA 26.11.12. 3/2009 4,128 28.5.13. DA -

Detaljna rang lista kandidata u .doc obliku


OBAVIJEST U SVEZI RANG LISTE KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD u 2013. godini.

S obzirom da smo 18. 06. 2013. zaprimili izjavu kandidatkinje Matee Mišić (30. na rang listi ) o odustajanju od pripravničkog staža u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, te zaprimili obavijesti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Vinkovci o negativnoj ocjeni zahtjeva za kandidate Josipa Sesara i Moniku Kurteš (2. I 3. na rang listi), na listu prvenstva pripravnika umjesto navedenih kandidata uvršteni su slijedeći kandidati sa rang liste po pravu prvenstva:

 • 28. TROHA MIRNA, medicinska sestra
 • 29. LOVRIĆ MIRNA, medicinska sestra
 • 30. BROČIĆ MIHAELA, medicinska sestra

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj:01-3540/2013
U Vinkovcima, 20. svibnja 2013. godine

Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12), Pravilnika o dopunama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 8/13) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

OGLAS
za prijem na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
za slijedeća zvanja:

 1. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 1 izvršitelj
 2. Medicinska sestra (tehničar)-SSS, 30 izvršitelja
 3. Stručni prvostupnik medicinske radiologije-VŠS, 2 izvršitelja
 4. Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
 5. Fizioterapeutski tehničar-SSS, 1 izvršitelj
 6. Primalja-SSS, 1 izvršitelj

U v j e t i : na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS (za zvanje magistar medicinske biokemije) koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

P o t r e b n a d o k u m e n t a c i j a:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnicu
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda iurednje škole), odn. potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija za višu i visoku stručnu spremu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižnice
 • presliku evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

R o k z a p r e d a j u p r i j a v a:

10 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349-618.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

VODITELJIMA ZDRAVSTVENIH ODJELA – S V I M A

Vezano uz potrebu upoznavanja svih radnika ustanove o provedenoj obvezi imenovanja osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika sukladno članku 130. Zakona o radu, te osobe ovlaštene za zastupanje u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom sukladno članku 127. Zakona o radu, obavještavamo Vas da je ravnatelj svojom odlukom broj: 01-4739/2005. od 21. rujna 2005. godine imenovao TOMISLAVA BERTOVIĆA, mag.iur., voditelja Službe za pravne, kadrovske i opće poslove za osobu koja je u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane uz zaštitu dostojanstva radnika, te za zastupanje poslodavca u postupku ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj:01-2630/2013
U Vinkovcima, 11. travnja 2013. godine

Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12), Pravilnika o dopunama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 8/13) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

OGLAS
za prijem na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
za slijedeća zvanja:

 1. Stručni prvostupnik medicinske radiologije-VŠS, 2 izvršitelja
 2. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 2 izvršitelja
 3. Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj

U v j e t i : na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom VŠS i VSS (za zvanje magistar medicinske biokemije) koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

P o t r e b n a d o k u m e n t a c i j a:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnicu
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižnice
 • presliku evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

R o k z a p r e d a j u p r i j a v a:

8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-2397/13
U Vinkovcima, 03. travnja 2013. godine

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR (m/ž)- sedam (7) izvršitelja

U v j e t za radno mjesto -IV stupanj stručne spreme-zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena privremeno nenazočnih zdravstvenih djelatnika.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • svjedodžbe od (I, II, III i IV razreda iurednje škole)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se intervju sa članovima Povjerenstva, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski. Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za medicinsku sestru “.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-1820/2013
U Vinkovcima, 11. ožujka 2013. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj ustanove donosi

ODLUKU
o poništenju dijela oglasa za prijem na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa

I

Poništava se oglas broj 01-839/2013, za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa objavljen na internet stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , Područna služba Vinkovci u trajanju od dana 07. veljače 2013. do 15. veljače 2013. godine, za radna mjesta pod. rednim brojem 2. medicinska sestra (tehničar)-SSS, 16 izvršitelja i pod rednim brojem 7. primalja-SSS, 1 izvršitelj

II

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-839/2013
U Vinkovcima, 05. siječnja 2013. godine

Temeljem Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12), Pravilnika o dopunama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 8/13) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

OGLAS
za prijem na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
za slijedeća zvanja:

 1. Prvostupnik sestrinstva-VŠS, 14 izvršitelja
 2. Medicinska sestra (tehničar)-SSS, 16 izvršitelja
 3. Prvostupnik fizioterapije-VŠS, 2 izvršitelja
 4. Stručni prvostupnik medicinske radiologije-VŠS, 2 izvršitelja
 5. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike-VŠS, 2 izvršitelja
 6. Magistar medicinske biokemije-VSS, 1 izvršitelj
 7. Primalja-SSS, 1 izvršitelj
 8. Laboratorijski tehničar-SSS, 2 izvršitelja

Uvjeti:

 • na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS, VŠS i VSS (za zvanje magistar medicinske biokemije) koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana
 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižnice
 • presliku evidencijskog lista sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje temeljem ugovora o radu i ugovora o djelu

Rok za predaju prijava:
8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618. Nakon isteka roka za podnošenje prijava, obavit će se postupak profesionalne selekcije kandidata poiuredstvom nadležne službe za zapošljavanje.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-469/13
U Vinkovcima, 21. siječnja 2013. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kliničke radiologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se Damir Troha, dr. med.

II

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Damir Troha, dr. med.
 2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-469/13 od dana 21. siječnja 2013. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2013. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 21. siječnja 2013. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-49/13
U Vinkovcima, 03. siječnja 2013. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o dopunskom odobrenju Plana specijalizacija za 2012. godinu, klasa: 131-01/12-01/74, ur. broj: 534-07-1-2-1/3-12-4, od dana 21. prosinca 2012. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG (1)SPECIJALIZANTA/ICU IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08)

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • presliku nagrada za vrijeme studija
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju
 • popis objavljenih radova
 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dana 14. siječnja 2013. godine.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donešena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-9633/12
U Vinkovcima, 31. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se Vlatka Drašković, dr. med.

II

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnica Vlatka Drašković, dr. med.
 2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-9633/1/12 od dana 31. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 31. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 31. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-9633/12
U Vinkovcima, 31. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz hitne medicine za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se Krešimir Golubović, dr. med.

II

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Krešimir Golubović, dr. med.
 2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-9633/1/12 od dana 31. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 31. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 31. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-8939/12
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2012. godinu, klasa: 131-01/12-01/74, ur. broj: 534-07-1-2-1/3-12-2, od dana 23. kolovoza 2012. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG(1)SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
 • JEDNOG(1)SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
 • JEDNOG(1)SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE ( s akreditacijskim područjem iz citopatologije)
 • ČETIRI(4)SPECIJALIZANTA /ICU IZ HITNE MEDICINE
 • DVA SPECIJALIZANTA/ICU IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine,odnosno magistar medicinske biokemije (za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine)
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08)

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • presliku nagrada za vrijeme studija
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju
 • popis objavljenih radova
 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu, zaključno dana 19. prosinca 2012. godine.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donešena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz psihijatrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Dalibor Matijević, dr. med.

II

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. Pristupnik Dalibor Matijević, dr. med.
 2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizante iz ortopedije i traumatologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci biraju se
Antun Šumanovac, dr. med. i
Krešimir Majdančić, dr. med.

II

Imenovani doktori medicine iz točke I. ove odluke ispunjavaju sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorima medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. Pristupnik Antun Šumanovac, dr. med.
 2. Pristupnik Krešimir Majdančić, dr.med.
 3. Pristupnik Milijana Danilović, dr.med.
 4. Pristupnik Damir Troha
 5. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 6. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz oftalmologije i optometrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Bojan Puzić, dr. med.

II

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. Pristupnik Bojan Puzić, dr. med.
 2. Pristupnik Danijela Šafar, dr. med.
 3. Pristupnik Branka Burčul Daničić
 4. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 5. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz oftalmologije i optometrije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Bojan Puzić, dr. med.

II

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. Pristupnik Bojan Puzić, dr. med.
 2. Pristupnik Danijela Šafar, dr. med.
 3. Pristupnik Branka Burčul Daničić
 4. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 5. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz neurologije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Iva Elez, dr. med.

II

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. Pristupnik Iva Elez, dr. med.
 2. Pristupnik Mihaela Matić Jelić, dr.med.
 3. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Josip Jelić, dr. med.

II

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanim doktorom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Josip Jelić, dr. med.
 2. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 06. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru specijalizanta

I

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz fizikalne medicine i rehabilitacije za potrebe Opće županijske bolnice Vinkovci bira se
Gabrijela Holik, dr. med.

II

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i općim aktima Opće županijske bolnice Vinkovci.

III

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća županijska bolnica Vinkovci zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

IV

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA:
Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Gabrijela Holik, dr. med.
 2. pristupnik Branka Burčul Daničić, dr.med.
 3. pristupnik Sanja Rupčić, dr.med.
 4. Ministarstvo zdravlja RH-e uz prijedlog za odobrenje specijalizacije
 5. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanata, ur. broj: 01-8925/1/12 od dana 06. prosinca 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine i na internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vinkovci dana 06. prosinca 2012. godine.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 23. listopada 2012. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske o odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2012. godinu, klasa: 131-01/12-01/74, ur. broj: 534-07-1-2-1/3-12-2, od dana 23. kolovoza 2012. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 1. DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICE IZ ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE
 2. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
 3. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE
 4. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
 5. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA /ICU IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
 6. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
 7. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ NEUROLOGIJE
 8. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PSIHIJATRIJE
 9. JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE ( s akreditacijskim područjem iz citopatologije)
 10. ČETIRI (4) SPECIJALIZANTA/ICE IZ HITNE MEDICINE
 11. DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICE IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine,odnosno magistar medicinske biokemije
  (za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine)
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika
 • drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/2011 i 54/2012) i
  Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • presliku nagrada za vrijeme studija
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju
 • popis objavljenih radova
 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja
  iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu:
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja u Večernjem listu,
zaključno dana 01. prosinca 2012. godine.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom,
a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donešena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 23. listopada 2012. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

OGLAS
za prijem na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
za slijedeća zvanja:

 1. Medicinska sestra (tehničar) - SSS, 23 izvršitelja
 2. Farmaceutski tehničar - SSS, 2 izvršitelja
 3. Zdravstveno-laboratorijski tehničar - SSS, 2 izvršitelja
 4. Psiholog - VSS, 1 izvršitelj

Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS i VSS (za zvanje psiholog) prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 90 dana (neprekidno)

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine (bez obzira u zvanju ili izvan zvanja za koje se osoba obrazovala)

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižnice
 • dokaz (potvrda) od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi duže od 90 dana u evidenciji nezaposlenih osoba te da nema više od 1 godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (bez obzira u zvanju ili izvan zvanja za koje se osoba obrazovala).

Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-7599/2012
U Vinkovcima, 23. listopada 2012. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

OGLAS
za prijem na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
za slijedeća zvanja:

 1. Medicinska sestra (tehničar) - SSS, 23 izvršitelja
 2. Farmaceutski tehničar - SSS, 2 izvršitelja
 3. Zdravstveno-laboratorijski tehničar - SSS, 2 izvršitelja
 4. Psiholog - VSS, 1 izvršitelj

Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS i VSS (za zvanje psiholog) prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 90 dana (neprekidno)

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom do 1 godine (bez obzira u zvanju ili izvan zvanja za koje se osoba obrazovala)

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižnice
 • dokaz (potvrda) od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi duže od 90 dana u evidenciji nezaposlenih osoba te da nema više od 1 godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (bez obzira u zvanju ili izvan zvanja za koje se osoba obrazovala).

Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-3788/2012
U Vinkovcima, 17. svibnja 2012. godine

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. br. 115/10) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci (listopad 2010.) ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ (m/s)
za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. POMOĆNIK OBDUCENTA - 1 izvršitelj
  u Odjelu za patologiju i citologiju

Uvjet: IV stupanj stručne spreme-zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od mjesec dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti životopis i zvornik ili ovjerenu presliku: domovnice, diplome o završenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad (licenca), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete održat će se intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.

Kandidati ću o roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-3351/2012
U Vinkovcima, 03. svibnja 2012. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

O G L A S
za prijem na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
za slijedeća zvanja:

 1. Medicinska sestra (tehničar) - SSS, 33 izvršitelja
 2. Fizioterapeutski tehničar/ka - SSS, 15 izvršitelja
 3. Prvostupnik fizioterapije - VŠS, 7 izvršitelja
 4. Primalja - SSS, 1 izvršitelj

Uvjeti: na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenom SSS do 25 godina života i nezaposlene osobe VŠS do 29 godine života prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 • bez radnog iskustva
 • s radnim iskustvom u zvanju kraćim od propisanog radnog iskustva kao uvjeta za polaganje stručnog ispita odnosno za obavljanje poslova radnog mjesta
 • s radnim iskustvom izvan zvanja

Potrebna dokumentacija:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti adresu i broj telefona)
 • domovnica
 • diploma o završenoj stručnoj spremi
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika radne knjižnice

Rok za predaju prijava: 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se na adresu: Opća županijska bolnica Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci. Kontakt telefon: 032/349/618.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-834/1/12
U Vinkovcima, 01. veljače 2012. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz urologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

Josip Jelić, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. Pristupnik Josip Jelić, dr. med.,
 2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci.

Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-834/1/10 od dana 01. veljače 2012. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 01. veljače 2012. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 01. veljače 2012. godine.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-9503/1/11
U Vinkovcima, 22. prosinca 2011. godine

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N. N. br. 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci (listopad 2010.) ravnatelj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto

 1. DOKTOR MEDICINE - 2 izvršitelja u odjelu za hitni prijem

Uvjet: visoka stručna sprema (VSS), Medicinski fakultet, položen stručni ispit

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
-životopis, preslik domovnice, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom stručnom Ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.
Kandidati će u roku 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-8374/1/11
U Vinkovcima, 15. studenoga 2011. godine

Temeljem članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci i Odluke Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske o odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2011. godinu, klasa: 131-01/11-01/126, ur. broj: 534-07-2-2/3-11-2, od dana 7. lipnja 2011. godine, objavljuje se

NATJEČAJ ZA IZBOR (m/ž)

 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ UROLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ OTORINOLARINGOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
 • JEDNOG(1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ INFEKTOLOGIJE
 • DVA (2) SPECIJALIZANTA/ICE IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ PATOLOGIJE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ HITNE MEDICINE
 • JEDNOG (1) SPECIJALIZANTA/ICU IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine,odnosno magistar medicinske biokemije (za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine)
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad i
 • aktivnim znanjem jednoga stranog jezika

te drugi uvjeti prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08).

Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,
 • popis objavljenih radova,
 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu,
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj-i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od osam dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora biti će pismenim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Odluka o izboru kandidata bit će donesena i javno objavljena u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-6783/1/11
U Vinkovcima, 19. rujna 2011.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci (listopad 2010.) ravnatelj raspisuje

N A T J E Č A J

za primanje na rad na neodređeno vrijeme (m/ž)

 1. doktor medicine - dva (2) izvršitelja
 2. doktor medicine specijalist radiologije - jedan (1) izvršitelj
 3. prvostupink radne terapije - jedan (1) izvršitelj

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o završenoj specijalizaciji za radno mjesto pod toč.2. doktor medicine specijalist radiologije
 • odobrenje za samostalan rad
 • potvrdu o nekažnjavanju

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. provest će se intervju, a za kandidate prijavljene na natječaj za radno mjesto prvostupnik radne terapije održat će se pismeno testiranje iz predmeta fizikalna medicina, kineziologija, radna terapija , radna terapija u psihijatriji i intervju.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove (Opća bolnica Vinkovci, Zvonarska 57), u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O vremenu i mjestu održavanja pismenog testiranja i intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.

Kandidati će u roku 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-5291/1/11
U Vinkovcima, 13. iurpnja 2011.

Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR (m/ž) - dva (2) izvršitelja

U v j e t: IV stupanj stručne spreme – zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom, radno iskustvo od -3 (tri) godine

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena privremeno nenazočnog zdravstvenog djelatnika.

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 • radnu knjižicu

Za kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se pismeno testiranje iz predmeta Opća i psihijatrijska njega i intervjuu sa članovima Povjerenstva,a o vremenu i mjestu testiranja i intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci sa naznakom „za natječaj za medicinsku sestru-tehničara“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-1527/1/11
U Vinkovcima, 01. ožujka 2011. godine

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR (m/ž) - 5 izvršitelja (3 u Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, 1 u Odjel za duševne bolesti, 1u Odjel za transfuziju)

U v j e t: IV stupanj stručne spreme – zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena djelatnicima koji se nalaze na dužem bolovanju.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
preslik domovnice, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad (licenca) i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Za kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave održat će se pismeno testiranje iz predmeta Osnove zdravstvene njege i intervjuu sa članovima Povjerenstva, a o vremenu i mjestu testiranja i intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski. Konačan odabir kandidata izvršit će se zbrajanjem bodova ostvarenih na pismenom testiranju i intervjuu.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci sa naznakom „za natječaj za medicinsku sestru-tehničara“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-4581/1/11
U Vinkovcima, 13. lipnja 2011.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

N A T J E Č A J

za primanje na rad na neodređeno vrijeme

 1. doktor medicine - tri (3) izvršitelja
 2. doktor medicine specijalist radiologije - jedan (1) izvršitelj
 3. prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike - jedan (1) izvršitelj
 4. zdravstveno-laboratorijski tehničar - jedan (1) izvršitelj

Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu o položenom državnom ispitu
 • uvjerenje o završenoj specijalizaciji za radno mjesto pod toč.2. doktor medicine specijalist radiologije
 • odobrenje za samostalan rad
 • potvrdu o nekažnjavanju

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove (Opća bolnica Vinkovci, Zvonarska 57), u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati će u roku 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-1527/1/11
U Vinkovcima, 01. ožujka 2011. godine

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR (m/ž) - 5 izvršitelja (3 u Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, 1 u Odjel za duševne bolesti, 1u Odjel za transfuziju)

U v j e t: IV stupanj stručne spreme – zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena djelatnicima koji se nalaze na dužem bolovanju.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
preslik domovnice, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad (licenca) i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Za kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave održat će se pismeno testiranje iz predmeta Osnove zdravstvene njege i intervjuu sa članovima Povjerenstva, a o vremenu i mjestu testiranja i intervjua kandidati će se obavijestiti pisanim putem i telefonski. Konačan odabir kandidata izvršit će se zbrajanjem bodova ostvarenih na pismenom testiranju i intervjuu.

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci sa naznakom „za natječaj za medicinsku sestru-tehničara“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-575/1/11
U Vinkovcima, 25. siječnja 2011.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj ustanove raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

 1. DOKTOR MEDICINE - 1 izvršitelj
  U Odjelu za hitni prijem

U v j e t: visoka stručna sprema (VSS), Medicinski fakultet, položen stručni ispit

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme kao zamjena djelatnici za porodni dopust.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
preslik domovnice, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Prijave na natječaj dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od zaključenja natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-10686/1/10
U Vinkovcima, 11. siječnja 2011. godine

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga kojeg je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz infektologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

Nela Čaović, dr.med.

II.

Imenovana doktorica medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Po pravomoćnosti Odluke o izboru sa imenovanom doktoricom medicine Opća bolnica Vinkovci zaključiti će ugovor o radu na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada od mjesec dana.

IV.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

V.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Nela Čaović, dr. med.,
 2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci

Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-10686/1/10 od dana 11. siječnja2011. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 11. siječnja 2011. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 11. siječnja 2010. godine.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-10708/1/10
U Vinkovcima, 28. prosinca 2010.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javni m službama (NN 115/10) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci (listopad 2009.) ravnatelj raspisuje

N A T J E Č A J

za primanje na rad na neodređeno vrijeme

1. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO- LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

 • 1 izvršitelj

Uvjet: VI stupanj stručne spreme Zdravstveno Veleučilište
smjer prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike sa položenim stručnim ispitom

Ponudi treba priložiti:

 • životopis
 • domovnicu (preslika)
 • diploma o stečenoj VŠS (original ili ovjerena preslika)
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena preslika)
 • odobrenje za samostalan rad (original ili ovjerena preslika)
 • potvrdu o nekažnjavanju (preslika)

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati će u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja biti obaviješteni o ishodu natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-10352/1/10
U Vinkovcima, 14. prosinca 2010.

Temeljem članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci te sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), ravnatelj Opće bolnice Vinkovci raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju iz

 1. ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTEZIVNOG LIJEČENJA - jedna specijalizacija
 2. INFEKTOLOGIJE - jedna specijalizacija
 3. MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE - jedna specijalizacija
 4. PATOLOŠKE ANATOMIJE - jedna specijalizacija

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

 • zdravstveni radnik VSS
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • aktivno znanje jednog stranog jezika

Uz ponudu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice
 • preslik diplome
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslik odobrenja za samostalan rad
 • preslik prijepisa položenih ispita na studiju
 • preslik potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
 • preslik potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • preslik nagrada za vrijeme studija
 • preslik potvrde o poslijediplomskom studiju
 • popis objavljenih radova
 • preslik radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu

Pristupnici koji uz ponudu na natječaj dostave preslike tražene dokumentacije obvezni su izvornike dokumenata predočiti prilikom odaziva na razgovor.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezu rada u Općoj bolnici Vinkovci nakon završetka specijalizacije najmanje u vremenu trajanja specijalizacije.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom „Natječaj – i naznaka specijalizacije“ na adresu: OPĆA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32 100 VINKOVCI u roku od petnaest dana od dana objave ovog natječaja u „Večernjem listu“.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Pristupnici koji podnesu potpunu i pravodobnu ponudu pisanim putem obavještavaju se o terminu razgovora sa Povjerenstvom za izbor specijalizanata.
Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Broj: 01-10329/1/10.
U Vinkovcima, 14. prosinca 2010. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz interne medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

Tomislav Kremer, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Tomislav Kremer, dr.med.,
 2. pristupnik Mile Cvitković, dr.med.,
 3. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci.

Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-10329/1/10 od dana 14. prosinca 2010. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Broj: 01-10331/1/10.
U Vinkovcima, 14. prosinca 2010. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

Tomislav Abramović, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Tomislav Abramović, dr. med.,
 2. pristupnik Tomislav Kremer, dr.med.,
 3. pristupnik Bojan Puzić, dr.med.,
 4. pristupnik Iva Bugarin, dr.med.,
 5. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 6. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci.

Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-10331/1/10 od dana 14. prosinca 2010. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Broj: 01-10330/1/10.
U Vinkovcima, 14. prosinca 2010. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci, ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru specijalizanta

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ br. 154/08), nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga i konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

Zvonimir Rašić, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu i bodovnu listu svakog pristupnika za specijalističko usavršavanje navedeno u točki I. ove odluke.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) protiv odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Dostaviti:

 1. pristupnik Zvonimir Rašić, dr. med.,
 2. pristupnik Tomislav Kremer, dr.med.,
 3. pristupnik Bojan Puzić, dr.med.,
 4. pristupnik Iva Bugarin, dr.med.,
 5. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,
 6. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Vinkovci.

Odluka o izboru specijalizanta, ur. broj: 01-10330/1/10 od dana 14. prosinca 2010. godine, javno je oglašena na Oglasnoj ploči Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci dana 14. prosinca 2010. godine.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-9445/1/10
U Vinkovcima, 9. studenog 2010.

Temeljem članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci te sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), ravnatelj Opće bolnice Vinkovci raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju iz

 1. OPĆE KIRURGIJE - dvije specijalizacije
 2. INTERNE MEDICINE - jedna specijalizacija
 3. ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTEZIVNOG LIJEČENJA - jedna specijalizacija
 4. INFEKTOLOGIJE - jedna specijalizacija
 5. MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE - jedna specijalizacija

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

 • zdravstveni radnik VSS
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • aktivno znanje jednog stranog jezika

Uz ponudu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslik domovnice
 • preslik diplome
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslik odobrenja za samostalan rad
 • preslik prijepisa položenih ispita na studiju
 • preslik potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
 • preslik potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • preslik nagrada za vrijeme studija
 • preslik potvrde o poslijediplomskom studiju
 • popis objavljenih radova
 • preslik radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu

Pristupnici koji uz ponudu na natječaj dostave preslike tražene dokumentacije obvezni su izvornike dokumenata predočiti prilikom odaziva na razgovor.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezu rada u Općoj bolnici Vinkovci nakon završetka specijalizacije najmanje u vremenu trajanja specijalizacije.

Ponude sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom "Natječaj - i naznaka specijalizacije" na adresu: OPĆA BOLNICA VINKOVCI, ZVONARSKA 57, 32100 VINKOVCI u roku od petnaest dana od dana objave ovog natječaja u "Večernjem listu"..
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Pristupnici koji podnesu potpunu i pravodobnu ponudu pisanim putem obavještavaju se o terminu razgovora sa Povjerenstvom za izbor specijalizanata.
Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Temeljem članka 34. Statuta Opća bolnica Vinkovci  r a s p i s u j e

O G L A S
za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto

1. MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR, 5 izvršitelja

U v j e t: IV stupanj stručne spreme - zdravstveno usmjerenje sa položenim stručnim ispitom

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena djelatnicama za bolovanje.

Prijave na oglas predaju se u Upravi Opće bolnice Vinkovci, Zvonarska 57. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove.

Rok za podnošenje zamolbi je 8 dana od dana objave oglasa.

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti ovjerenu presliku svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu i domovnice.

O rezultatu postupka izbora kandidati će u roku 30 dana biti obaviješteni o ishodu oglasa.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8913/1/09.
Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz transfuzijske medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

SMILJANA PODRUG, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Smiljana Podrug, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8748/1/09.
Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

MARKO JOVANOVAC, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Marko Jovanovac, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8814/1/09.
Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

SANJA MALIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Sanja Malić, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8817/1/09.
Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz ginekologije i opstetricije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

KSENIJA DRAGELJEVIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Ksenija Drageljević, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8939/1/09.
Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz fizikalne medicine i rehabilitacije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

JOSIPA MARIĆ SABADOŠ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Josipa Marić Sabadoš, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8869/1/09.
Vinkovci, 28. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz kliničke citologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

LJILJANA PODRUG, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Ljiljana Podrug, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8749/1/09.
Vinkovci, 29. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 154/08.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz otorinolaringologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

TENA VUJNOVAC, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Tena Vujnovac, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Na temelju članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («Narodne novine» broj 154/08.), ravnatelj bolnice

o b j a v l j u j e

N A T J E Č A J

za upućivanje doktora medicine na specijalizaciju

 • jednu specijalizaciju iz kliničke citologije
 • jednu specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
 • jednu specijalizaciju iz otorinolaringologije
 • tri specijalizacije iz ginekologije i opstreticije
 • jednu specijalizaciju iz infektologije
 • jednu specijalizaciju iz transfuzijske medicine
 • jednu specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije

Uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati jesu:

 1. VSS – završen Medicinski fakultet
 2. položen stručni ispit
 3. odobrenje za samostalni rad od nadležne komore
 4. aktivno znanje jednog stranog jezika

Uz ponudu potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. domovnicu
 3. diplomu
 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 5. odobrenje za samostalni rad
 6. dokaz o duljini trajanja studija
 7. prosjek ocjena studija
 8. dokaz o nagradi za vrijeme studija
 9. dokaz o završenom poslijediplomskom studiju, magisteriju znanosti ili doktoratu znanosti,
 10. podatak i opis stručnih radova i podatak o aktivnom sudjelovanju na stručnim i znanstvenim skupovima,
 11. dokaz o aktivnom znanju jednog ili više stranih jezika,
 12. dokaz ili presliku dokumenta u kojem je vidljiva dužina rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pristupnici/pristupnice koji uz prijavu na natječaj dostave preslike tražene dokumentacije obvezni su izvornike dokumenata dostaviti prilikom odaziva na razgovor.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezu rada u Općoj bolnici Vinkovci nakon završetka specijalizacije najmanje u vremenu trajanja specijalizacije.

Ponude se dostavljaju Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom «Natječaj za specijalizaciju» u roku osam dana od dana objave ovog natječaja.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Prijavljeni pristupnici/pristupnice koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata.
Odluku o izboru pristupnika/pristupnice donosi ravnatelj Bolnice na prijedlog Povjerenstva za izbor specijalizanata.
Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci najkasnije u roku 15 dana od dana obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.

R a v n a t e l j
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8164/1/09.
Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz radiologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

IVAN KUHARIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Ivan Kuharić, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8012/1/09.
Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz interne medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

MARTINA ĐUROVIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Martina Đurović, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8147/1/09.
Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

PEJO IVELJ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Pejo Ivelj, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8073/1/09.
Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz pedijatrije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

LIDIJA LUČIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Lidija Lučić, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8119/1/09.
Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz psihijatrije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

DANIJELA MATANOVIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Danijela Matanović, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8072/1/09.
Vinkovci, 04. prosinca 2009. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 154/08.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

SANDRA DRMIĆ, dipl.inž.med.biokemije

II.

Imenovani dipl.inž.med.biokemije -iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Sandra Drmić, dipl.inž.med.biok.
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:
Dr Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

Na temelju članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («Narodne novine» broj 154/08.), ravnatelj bolnice

o b j a v l j u j e

N A T J E Č A J

za upućivanje doktora medicine na specijalizaciju

 • jednu specijalizaciju iz pedijatrije
 • jednu specijalizaciju iz radiologije
 • jednu specijalizaciju iz opće kirurgije
 • jednu specijalizaciju iz kliničke citologije
 • jednu specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
 • jednu specijalizaciju iz otorinolaringologije
 • tri specijalizacije iz ginekologije i opstreticije
 • jednu specijalizaciju iz infektologije
 • jednu specijalizaciju iz psihijatrije
 • jednu specijalizaciju iz transfuzijske medicine
 • jednu specijalizaciju iz interne medicine
 • jednu specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • jednu specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati jesu:

 1. VSS – završen Medicinski fakultet
 2. položen stručni ispit
 3. odobrenje za samostalni rad od nadležne komore
 4. aktivno znanje jednog stranog jezika

Uz ponudu potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. domovnicu
 3. diplomu
 4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 5. odobrenje za samostalni rad
 6. dokaz o duljini trajanja studija
 7. prosjek ocjena studija
 8. dokaz o nagradi za vrijeme studija
 9. dokaz o završenom poslijediplomskom studiju, magisteriju znanosti ili doktoratu znanosti,
 10. podatak i opis stručnih radova i podatak o aktivnom sudjelovanju na stručnim i znanstvenim skupovima,
 11. dokaz o aktivnom znanju jednog ili više stranih jezika,
 12. dokaz ili presliku dokumenta u kojem je vidljiva dužina rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pristupnici/pristupnice koji uz prijavu na natječaj dostave preslike tražene dokumentacije obvezni su izvornike dokumenata dostaviti prilikom odaziva na razgovor.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezu rada u Općoj bolnici Vinkovci nakon završetka specijalizacije najmanje u vremenu trajanja specijalizacije.

Ponude se dostavljaju Službi za pravne, kadrovske i opće poslove s naznakom «Natječaj za specijalizaciju» u roku osam dana od dana objave ovog natječaja.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Prijavljeni pristupnici/pristupnice koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata.
Odluku o izboru pristupnika/pristupnice donosi ravnatelj Bolnice na prijedlog Povjerenstva za izbor specijalizanata.
Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci najkasnije u roku 15 dana od dana obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.

R a v n a t e l j
Dr. Krunoslav Šporčić, anesteziolog
specijalist intenzivne medicine

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-8082/1/08.
Vinkovci, 15. prosinca 2008. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N." RH broj 133/07.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine" broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz interne medicine za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

IVANA IVANKOVIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N." RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Ivana Ivanković, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:

Dr Ivan Pripužić, spec. urolog

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-6753/1/08.
Vinkovci, 27. listopada 2008. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz radiologije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

RUŽICA IVELJ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Ružica Ivelj, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:

Dr Ivan Pripužić, spec. urolog

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-6754/1/08.
Vinkovci, 27. listopada 2008. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz pedijatrije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

SANJA MARINKOVIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Sanja Marinković, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:

Dr Ivan Pripužić, spec. urolog

OPĆA BOLNICA VINKOVCI
UPRAVA BOLNICE
Broj: 01-6660/1/08.
Vinkovci, 27. listopada 2008. g.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) i članka 34. Statuta Opće bolnice Vinkovci ravnatelj donosi slijedeću

O D L U K U
O IZBORU SPECIJALIZANTA

I.

U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 133/07.), nakon provedenog postupka, na temelju konačnog redoslijeda pristupnika koje je utvrdilo Povjerenstvo za izbor specijalizanata, za specijalizanta iz opće kirurgije za potrebe Opće bolnice Vinkovci bira se

ANA ŠTANFEL TOMIĆ, dr.med.

II.

Imenovani doktor medicine iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za odobrenje specijalizacije, a sva prava iz rada i po osnovi rada ostvarivati će u Općoj bolnici Vinkovci sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,kolektivnim ugovorom i općim aktima Opće bolnice Vinkovci.

III.

Nakon obavljenog izbora, svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

IV.

Ova odluka o izboru specijalizanta javno se objavljuje na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Sukladno članku 9. stavak 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („N.N.“ RH broj 133/07.) protiv odluke o izboru specijalizanata nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Opće bolnice Vinkovci u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Opće bolnice Vinkovci.

Dostaviti:

1.) Ana Štanfel Tomić, dr.med.,
2.) Ministarstvo zdravstva
     i socijalne skrbi, Zagreb,
3.) Ravnatelj,
4.) Dosje,
5.) Pismohrana.

Ravnatelj:

Dr Ivan Pripužić, spec. urolog