Služba kirurških djelatnosti

O nama

Povijest kirurških djelatnosti u Vinkovcima započinje osnutkom bolnice 8. rujna 1831. godine i traje neprekidno do danas.

Kirurški odjel osnovan je 1921. godine, a voditelj je bio dr. Lav Vrbanić.

Prvi specijalista kirurgije bio je dr. Milovan Žiga koji vodi odjel od 1926. do 1955. godine. 1955. na mjesto voditelja Odjela dolazi dr. Dragutin Goranić-Grünnbaum. U novi objekt bolnice kirurški odjel useljava 1972. godine.

Od 1974. do 1976. Odjel vodi dr. Petar Horki, nakon njega do 1999. godine voditelj je dr. Željko Hodalić, koji je svoj život posvetio kirurgiji, a posebno veliku ulogu je imao u Domovinskom ratu. U tom razdoblju na Odjelu još rade kirurzi: dr. Luka Kuruc, dr. Josip Dolanski i dr. Ivan Hudolin. Neposredno pred Domovinski rat dolazi nova generacija kirurga: dr. Miroslav Kasić, dr. Zlatko Kokaj, dr. Marija Švagelj, dr. Josip Kiš i dr. Antun Matić. Od 1999. do 2017. godine voditelj Odjela bio je dr. Josip Kiš. Nakon Domovinskog rata prvu generaciju mladih kirurga čine: dr. Vjekoslav Čuljak, dr. Mirjana Petrović Lukačević, dr. Mirjana Stažić, dr. Tomislav Čačić, dr. Slaven Simon i dr. Davor Raić, a na odjel dolazi i dr. Davor Šimundić, koji se usmjeravaju u određena područja kirurgije. Najmlađu generaciju kirurga čine: dr. Mario Begović, dr. Ana Štanfel, dr. Kristina Edelinski Paljušaj, dr. Pejo Ivelj, dr. Tomislav Abramović, dr. Tomislav Kokić.

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Radno vrijeme i kontakti ambulanata

 • Kirurška poliklinika: od 7-14 sati (tel. 032 349 279)
 • Traumatološka ambulanta: ponedjeljak-petak od 9-14 sati
  srijeda od 13 do 18 sati (tel. 032 349 448)
 • Ambulanta za abdominalnu kirurgiju: ponedjeljak-petak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za opću kirurgiju: ponedjeljak-petak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za vaskularnu kirurgiju: ponedjeljak od 9 do 13 sati
  četvrtak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju: srijeda od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za bolesti dojke: ponedjeljak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za ultrazvuk dojke: utorak od 12-14 sati
  srijeda od 11-14 sati (tel. 032 349 756)
 • Ambulanta za dječju kirurgiju: ponedjeljak-petak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za endoskopiju probavnog trakta: ponedjeljak od 9-14 sati
  utorak od 9-14 sati
  četvrtak od 12-18 sati (tel. 032 349 413)

Upute za pacijente

Za pregled u kiruršku polikliniku potrebno je ponijeti uputnicu i svu dosadašnju medicinsku dokumentaciju.

Osoblje

 • MIRJANA STAŽIĆ, dr . med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije, VODITELJ SLUŽBE
 • DRAGICA IVEZIĆ, mag. med. tehcn., GLAVNA SESTRA SLUŽBE

Odjel za abdominalnu kirurgiju

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Osoblje

 • TOMISLAV ČAČIĆ, dr. med., spec. opće kirurgije i uži spec. digestivne kirurgije
 • PEJO IVELJ, dr. med., spec. opće kirurgije i uži spec. abd. kirurgije
 • ANDREA KRESIĆ PEHAR, dr. med., spec. abdominalne kirurgije
 • MIRJANA STAŽIĆ, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
 • MARIJA ŠVAGELJ, dr. med., spec. opće kirurgije i uži spec. abd. Kirurgije
 • MARINA ŽEKO, mag. med. techn., GLAVNA SESTRA ODJELA

Na specijalizaciji

 • LUCIJA MILIČEVIĆ, dr. med.

Odjel za opću i vaskularnu kirurgiju

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Osoblje

 • KRISTINA EDELINSKI PALJUŠAJ, dr. med., spec.opće kirurgije i uži spec. vaskularne kirurgije
 • JOSIP KIŠ, dr. med., spec. opće kirurgije i uži spec. abd. kirurgije
 • IVAN MAROJEVIĆ, dr. med., spec. opće kirurgije
 • DAVOR ŠIMUNDIĆ, dr. med., spec. opće kirurgije i uži spec. plastične kirurgije
 • KRUNOSLAV SMOLIĆ, bac. med. techn., GLAVNI MED. TEHNIČAR ODJELA

Operacijski blok i sterilizacija

Osoblje

 • ANITA TUTIŠ, bac. med. techn., GLAVNA SESTRA ODJELA

Poliklinika i dnevna bolnica Službe kirurških djelatnosti

Osoblje

 • IVAN ŽIVKOVIĆ, bac. med. techn., GLAVNI MED. TEHNIČAR POLIKLINIKE

Odjel za jednodnevnu kirurgiju

Osoblje

 • JOSIPA ĆAVAR, mag.med.techn., GLAVNA SESTRA ODJELA