Odjel za psihijatriju

POSJETE
16:00 -17:00 svakim danom

O nama

Psihijatrija u Vinkovcima započinje svoje bolničko djelovanje 1967. godine u sklopu neuropsihijatrijske službe. Do tada su psihijatrijski pacijenti zbrinjavani u okviru drugih djelatnosti ambulantno.

Neuropsihijatrijska služba počinje rad s 15 kreveta, a zbog velikih potreba, 1969. broj se povećava na 38, a 1973. godine na 53 kreveta.

1989. godine dolazi do prostornog i stručnog odvajanja Odjela neurologije od Odjela psihijatrije.

Odjel funkcionira na dislociranoj lokaciji cijelo vrijeme rata. Nakon rata Odjel psihijatrije se ponovo vraća u raniji prostor „preko puta stare bolnice“ u Zvonimirovoj ulici 64, gdje i danas funkcionira.

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Usluge odjela

Odjel ima 25 kreveta od kojih je 5 kreveta intenzivnog liječenja u posebno osiguranim prostorijama u kojima je moguće 24-satno praćenje i nadzor. U sklopu odjela je 24 sata prisutan zaštitar.

Na odjelu se provode brojne aktivnosti uz farmakoterapijsko liječenje:

 • jutarnja tjelovježba,
 • rad u terapijskoj zajednici,
 • rad u psihoterapijskim grupama i radnoj terapiji,
 • organizirano provođenje slobodnog vremena.

Dnevna bolnica zbrinjava dnevno 50 pacijenata. Rad dnevne bolnice je organiziran po principu grupnoterapijskih i suportivnih načela u grupe koje se bave problematikom PTSP-a, liječenjem alkoholizma i radnu terapiju.

Psihijatri

 • ASTRID PERIŠKIĆ-MARKOVIĆ, dr.med., spec. psihijatrije, V.D. VODITELJA ODJELA
 • VLADO DIVKOVIĆ, dr.med., spec psihijatrije i uži specijalist socijalne psihijatrije
 • NEDJELJKA LESANDRIĆ, dr.med., spec. psihijatrije
 • SLAVEN TADIĆ, dr.med., spec. psihijatrije
 • DANIJELA MATANOVIĆ, dr.med., spec. psihijatrije, bihevioralno-kognitivni terapeut
 • NEDJELJKA RUPČIĆ, dr.med., spec. psihijatrije
 • MAJA PAJTLER, dr.med., spec. psihijatrije
 • DALIBOR MATIJEVIĆ, dr.med. spec. psihijatrije
 • ANA MAJDANČIĆ, klinički psiholog
 • ANICA PRKAČIN, socijalni radnik
 • HRVOJE VILUPEK, mag. psihologije, klinički psiholog
 • DINKO MIKOLČEV, viši terapeut

Medicinske sestre / medicinski tehničar u dnevnoj bolnici

 • BLAŽENKA HRUŠKAR, medicinska sestra
 • VESNA SIVRIĆ, medicinska sestra
 • MARKO ČIČA, medicinski tehničar
 • ZVEZDANA OROS, medicinska sestra

Medicinske sestre / medicinski tehničar na odjelu

 • MARIJA KLEN, bacc. med. techn., GLAVNA SESTRA ODJELA
 • SANJA BEGOVIĆ, medicinska sestra
 • ANICA ŠEBALJ, medicinska sestra
 • MARIJA PRGIĆ, medicinska sestra
 • GORDANA PEJANOVIĆ, medicinska sestra
 • JASMINA ŠIMUNIĆ, medicinska sestra
 • BLAŽENKA ČAČIĆ, medicinska sestra

Na specijalizaciji

 • VINKA LESANDRIĆ, dr.med.
 • MAJA SALAJ, dr.med.
 • TAMARA ČERVENJAK, dr.med.