Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

O nama

Odjel je započeo s radom 1971. godine.

Tijekom Domovinskog rata djelovao je u zgradi Doma umirovljenika, a 1997. godine preseljen je u novo uređene prostorije u prizemlje bolnice, kao poliklinička djelatnost.

2015. godine, novom organizacijom, specijalističke ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju smještene su u poliklinički dio bolnice, a odjel za ambulantnu fizikalnu terapiju nalazi se na prvom katu stacionarnog dijela bolnice.

Danas je odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju polikliničko-konzilijarna djelatnost OŽB Vinkovci, koja pruža medicinske usluge ambulantno, te rehabilitira ležeće bolesnike na odjelima bolnice.

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Radno vrijeme

Liječnici specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije: prim. Željka Kolak, dr.med., Margareta Čalić, dr.med. i Tamara Đurić-Tuša, dr.med., rade po slijedećem rasporedu:

Prim. Željka Kolak, dr. med., spec. fizijatar, voditelj odjela

Ponedjeljak – opća fizijatrijska ambulanta, od 7-15 sati (rad s pacijentima od 8-13 sati)
Utorak – specijalistička ambulanta za dječju rehabilitaciju, od 7-15 sati
Srijeda – specijalistička ambulanta za osteoporozu, od 7-15 sati (rad s pacijentima od 8-13 sati)
Četvrtak – opća fizijatrijska ambulanta od 7-15 sati (rad s pacijentima od 8-13 sati)
Petak – opća fizijatrijska ambulanta od 7-15 sati (rad s pacijentima od 8-13 sati)

Margareta Čalić, dr. med., spec. fizijatar

Ponedjeljak – specijalistička ambulanta za osteoporozu
Utorak – opća fizijatrijska ambulanta
Srijeda – opća fizijatrijska ambulanta
Četvrtak – specijalistička ambulanta za dječju rehabilitaciju
Petak – opća fizijatrijska ambulanta

Rad u dvije smjene, neparni tjedan u mjesecu dopodne od 7-15 sati (rad s pacijentima od 8-13 sati), parni tjedan u mjesecu poslijepodne od 12-20 sati (rad s pacijentima od 13-18 sati).

Tamara Đurić-Tuša, dr. med., spec. fizijatar

Ponedjeljak – EMNG dijagnostika, od 12-20 sati
Utorak, srijeda i četvrtak – opća fizijatrijska ambulanta
Petak – specijalistička ambulanta za osteoporozu

Rad u dvije smjene, parni tjedan u mjesecu dopodne od 7-15 sati (rad s pacijentima od 8-13 sati), neparni tjedan u mjesecu popodne od 12-20 sati (rad s pacijentima od 13-18 sati).

Odjel za provođenje ambulantne fizikalne terapije

U sklopu ambulante za dječju rehabilitaciju rade prvostupnice fizioterapije i radne terapije, sa završenim edukacijama za Vojta tretman, Bobath kocept i senzoričku integraciju. Rad s djecom ometenom u razvoju od ponedjeljka do petka, u dvije smjene, od 7-20 sati, prema dogovorenim terminima.

Odjel za provođenje ambulantne fizikalne terapije radi od ponedjeljka do petka, u dvije smjene, od 7-20 sati i pruža slijedeće usluge:

 • termoterapiju
 • krioterapiju
 • magnetoterapiju
 • terapiju ultrazvukom
 • terapiju laserom
 • terapiju limfomatom
 • elektroanalgeziju

U pružanju usluga ambulantne fizikalne terapije rade prvostupnici fizioterapije i srednji fizioterapeuti, koji su završili dodatna stručna usavršavanja, te pružaju usluge kinezioterapije:

 • Maitland,
 • Mulligan,
 • PNF,
 • K taping,
 • dekongestivnu terapiju limfedema.

NAPOMENE PACIJENTIMA koji dolaze na fizikalnu terapiju:

Predbilježbe za specijalistički pregled fizijatra na tel. 032 / 349 228, za pregled djece tel. 032 / 349 322.

Naputci za pacijente

 • Molimo, strogo se pridržavati rasporeda terapije.
 • Na terapiju dolaziti u točno dogovoreno vrijeme i propisno odjeveni.
 • Samo na čistu kožu terapija ima pozitivan učinak.
 • Pacijenti naručeni na terapiju obavezni su ponijeti KUĆNE PAPUČE.
 • Pacijenti koji imaju vježbe u bazenu i ostale hidrokineziterapijske procedure obvezni su ponijeti RUČNIK, KUĆNE PAPUČE i KUPAĆI KOSTIM.
 • Nakon nekoliko procedura često nastupa pogoršanje, ali terapiju treba nastaviti.
 • Pacijent se javlja liječniku po odredbi fizioterapeuta u slučaju pogoršanja ili na kraju terapija.
 • Za terapiju, kao i kontrolni pregled obvezna je UPUTNICA I AMBULANTNI LIST.
 • Za vrijeme provođenja fizikalne terapije molimo pacijente da ISKLJUČE MOBITEL.
 • Ako imate terapiju UZV, ponijeti papirnati ručnik (UBRUS).
 • Mobitele, novac i ostale vrijedne predmete ne nositi sa sobom na terapiju, ne odgovaramo za njih!

Osoblje

 • PRIMARIJUS ŽELJKA KOLAK, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, VODITELJ ODJELA
 • MARGARETA ČALIĆ, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • TAMARA ĐURIĆ-TUŠA, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • JADRANKA RADOVIĆ, bacc. physioth., GLAVNI FIZIOTERAPEUT ODJELA

Na specijalizaciji

 • EVA ĐUKIĆ, dr.med.
 • DARKO BORIČIĆ, dr.med.