Centar za hitnu medicinu – objedinjeni hitni bolnički prijem

RADNO VRIJEME ODJELA
0 – 24 sati

O nama

Centar za hitnu medicinu – objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) je centralno mjesto u bolnici za prijem, obradu i definitivno zbrinjavanje hitnog bolesnika bez obzira na uputnu dijagnozu.

OHBP je otvoren u siječnju 2014. g. u obnovljenim i novoopremljenim prostorima, a izgradnja i opremanje se provodilo u okviru projekta reforme hitne medicinske pomoći u Republici Hrvatskoj.

OHBP je nastao integracijom hitnih bolničkih službi na jednom mjestu (kirurgije, interne i neurologije, oftalmologije i otorinolaringologije) radi što kvalitetnije i brže obrade bolesnika te da bi se smanjio broj nepotrebnih hospitalizacija i nepotrebno šetanje bolesnika od vrata do vrata. Cilj je također bio da se na svim odjelima hitnih bolničkih službi u Republici Hrvatskoj pruži bolesniku ista razina kvalitete usluge.

U radu OHBP-a kao doktori medicine sudjeluju svi specijalizanti Opće županijske bolnice Vinkovci, a kao konzilijarni liječnici sudjeluju svi specijalisti bolnice.

Posebna briga vodi se o potrebi stalne edukacije i usavršavanja osoblja za rad sa hitnim pacijentima.

OHBP je smješten u prizemlju glavne zgrade, ima samostalan kolni i pješački ulaz kojim se dolazi do samih ulaznih vrata odjela.

U OHBP-u se provode diferencijalno-dijagnostički i terapijski postupci (Ekg, Rtg, Laboratorijske pretrage, UZV, CT,…), te pregled određenog specijaliste. Nakon obrade, postavljanja definitivne dijagnoze i kraće opservacije, pacijent se otpušta na kućnu njegu, ili se hospitalizira.

U Općoj županijskoj bolnici Vinkovci samostalnu hitnu službu imaju odjeli pedijatrije, psihijatrije i ginekologije.

Za dolazak u OHBP bolesnici trebaju predočiti uputnicu nadležnog liječnika, liječnika Zavoda za hitnu medicinu ili ako dolaze bez uputnice zdravstvenu i osobnu iskaznicu. Također, poželjno je ponijeti raniju medicinsku dokumentaciju te popis lijekova koje pacijent uzima.

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Struktura odjela

Trijaža je proces kojim se u odjelu hitne medicine na osnovu izmjerenih vitalnih parametara procjenjuju svi pacijenti te im se dodjeljuje kategorija hitnosti što ovisi o pacijentovoj glavnoj tegobi ili ozljedi. U trijažnom procesu koristi se australsko-azijska trijažna ljestvica, koja ima 5 kategorija hitnosti prema čemu se određuje maksimalno vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika.

Trijažna sestra je prva osoba s kojom se pacijent susreće prilikom dolaska u objedinjeni hitni bolnički prijem i koja je posebno educirana za taj proces. Trijažna ambulanta služi za preglede i tretmane manjih oguljotina, ozljeda, stranih tijela oka i slično.

Tablica 1. Kategorija ATS-a za brzinu liječenja i pragove učinkovitosti

ATS kategorija Maksimalno vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika Pokazatelj učinkovitosti (%)
1 Odmah 100
2 10 minuta 80
3 30 minuta 75
4 60 minuta 70
5 120 minuta 70

U slučaju zastoja disanja i rada srca ili teške traume pacijent se smješta u salu za reanimaciju koja je opremljena svom potrebnom opremom za održavanje dišnog puta i disanja, centralni dovod kisika, defibrilator, aspirator, respirator, lijekovi i ostalo.

U akutnu jedinicu (2 kreveta) smještaju se pacijenti kojima je potreban stalni nadzor i skrb. To su životno ugroženi pacijenti. Akutna jedinica opremljena je monitorima za praćenje vitalnih funkcija, centralnim dovodom kisika, infuzomatima, perfuzorom te kolicima za reanimaciju.

U subakutnu jedinicu (3 kreveta) smještaju se bolesnici koji nisu vitalno ugroženi, ali im je ipak potreban nadzor ili odgovarajuća terapija sve dok se po dovršetku nalaza bolesnika ne hospitalizira ili se otpusti na kućnu njegu s preporukom da se javi obiteljskom liječniku.

U ovoj sobi nalazi se jedan ležaj za smještaj bolesnika kojima je neophodna izolacija od ostalih pacijenta dok se ne dovrši obrada.

U slučaju potrebe za obradom rana ili manjih kirurških zahvata OHBP na raspolaganju ima potpuno opremljenu operacijsku salu.

RTG snimaonica je sastavni dio Objedinjenog hitnog bolničkog prijema i služi za neophodnu radiološku obradu bolesnika.

OHBP ima svoju gipsaonicu gdje se obavlja zbrinjavanje prijeloma, repozicije i sadrena imobilizacija.

Odjel ima prostranu čekaonicu povezanu i otvorenu prema trijažnom punktu tako da su bolesnici koji čekaju na pregled pod stalnom pažnjom medicinskog osoblja.

Biokemijski laboratorij i CT nisu sastavni dio odjela, ali se nalaze vrlo blizu i dobro su dostupni kao i ostale službe i odjeli bolnice.

Osoblje

  • KREŠIMIR GOLUBOVIĆ, dr.med., specijalist hitne medicine, VODITELJ ODJELA
  • mr.sc.MIRJANA PETROVIĆ LUKAČEVIĆ dr.med., specijalist opće kirurgije i uži specijalist vaskularne kirurgije
  • ANDREA GOLUBOVIĆ, dr.med., specijalist hitne medicine
  • FRANA KOVAČEVIĆ, dr. med.
  • MAGDALENA PASTOVIĆ, dr. med.
  • TOMISLAV PETROVIĆ, dr. med.
  • DANIJELA MARKOVIĆ, mag. med. techn., GLAVNA SESTRA ODJELA