Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u općoj županijskoj bolnici vinkovci

Europski i strukturni fondovi

NAZIV PROJEKTA:
UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENIH USLUGA DNEVNIH BOLNICA/DNEVNIH KIRURGIJA U OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI VINKOVCI

NOSITELJ PROJEKTA:
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
16.518.771,43 kn

PROGRAM FINANCIRANJA:
Europski fond za regionalni razvoj

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA:
Svibanj 2017. – svibanj 2018. godine

UKRATKO O PROJEKTU:
Projektom će se poboljšati učinkovitost i pristup dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama smanjenjem broja bolesnika s akutnih bolničkih odjela. Projektom je planirano opremanje dnevnih bolnica /dnevnih kirurgija u OŽB Vinkovci i to odjela oftalmologije, kirurgije te odjela za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Zdenko Zagorc

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)
Ostale relevantne stranice: www.strukturnifondovi.hr

Galerija slika

Izdvajamo