Stručno vijeće

Stručno vijeće čine voditelji ustrojstvenih jedinica Opće županijske bolnice Vinkovci, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja – imenuje ga ravnatelj

Sastav:

 • dr. sc. Marija Jurković, dr. med., spec. pedijatrije i uže spec. neonatologije, voditelj Odjela za pedijatriju, predsjednica Stručnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci
 • doc. dr. sc. Antun Šumanovac, dr. med., spec. ortopedije i traumatologije, voditelj Odjela za ortopediju i traumatologiju, zamjenik ravnatelja
 • Mirjana Stažić, dr. med., spec. opće kirurgije i uže spec. abdominalne kirurgije, voditelj Službe kirurških djelatnosti
 • Zvonimir Juzbašić, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije i uže spec. ginekološke onkologije, voditelj Odjela za ginekologiju i opstetriciju
 • Dajana Sidorov, dr. med., spec. interne medicine i uže spec. kardiologije, voditelj Službe internističkih djelatnosti
 • dr. sc. Ljiljana Čengić, dr. med., spec. neurologije i uže spec. cerebrovaskularnih bolesti, voditelj Odjela za neurologiju
 • Višnja Lanc Damjanović, dr. med., spec. urologije i uže spec. urolitijaze, voditelj Odjela za urologiju
 • Damir Troha, dr. med., spec. kliničke radiologije, voditelj Odjela za radiologiju
 • Tomislav Mišković, dr. med., spec. anesteziologije i reanimatologije i uže spec. intenzivne medicine, iz Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
 • Astrid Periškić Marković, dr. med., spec. psihijatrije, uže spec. socijalne psihijatrije i uže spec. biologijske psihijatrije, voditelj Odjela za psihijatriju, član Upravnog vijeća ustanove
 • prim. Željka Kolak, dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, voditelj Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Krešimir Golubović, dr. med., spec. hitne medicine, voditelj Centra za hitnu medicinu – Objedinjeni hitni bolnički prijem
 • Marija Bekavac, dr. med., spec. transfuzijske medicine, voditelj Odjela za transfuzijsku medicinu
 • Mirta Vučko, dr. med., spec. patologije, voditelj Odjela za patologiju i citologiju
 • Jadranka Korda Polferov, dr. med., spec. infektologije, voditelj Odjela za infektologiju
 • Vesna Ćorluka, dr. med., spec. oftalmologije i optometrije i uže spec. iz prednjeg segmenta oka, voditelj Odjela za oftalmologiju i optometriju
 • Anica Mišković, dr. med., spec. otorinolaringologije i uže spec. audiologije, voditelj Odjela za otorinolaringologiju
 • Višnja Jureša, mag. med. biochem., spec. medicinske biokemije, voditelj Odjela za medicinsku biokemiju
 • Katarina Jurić Pavković, mag. pharm., voditelj Odjela bolničke ljekarne
 • Maja Mustač, dr. med. spec. anesteziologije i reanimatologije i uži spec. intenzivne medicine, transplantacijski koordinator
 • Domagoj Marinić, dr. med., spec. otorinolaringologije i uže spec. plastične kirurgije glave i vrata, predsjednik Povjerenstva HLK za Vukovarsko-srijemsku županiju

Obavlja slijedeće poslove:

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada OŽB,
 • predlaže stručne temelje za program rada i razvoja OŽB,
 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti OŽB,
 • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u OŽB,
 • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti u OŽB,
 • odlučuje o potrebi i stručnoj opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda u djelatnosti OŽB,
 • predlaže Upravnom vijeću i ravnatelju poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti
 • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada OŽB s financijskim mogućnostima,
 • predlaže ustrojstvo unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika, te mjere za poboljšanje stručnog rada te skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora,
 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe OŽB,
 • razmatra potrebu stručnog usavršavanja, te predlaže ravnatelju upućivanje zdravstvenih radnika na stručno usavršavanje,
 • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove