Stručno vijeće

Stručno vijeće čine voditelji ustrojstvenih jedinica Opće županijske bolnice Vinkovci, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja – imenuje ga ravnatelj

Sastav:

 • Marija Jurković, dr.med., v.d. voditelja Odjela za pedijatriju, predsjednik
 • dr.sc. Davorin Pezerović, dr.med., v.d. zamjenika ravnatelja
 • dr.sc. Antun Šumanovac, v.d. pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i predsjednik Povjerenstva za kvalitetu
 • Marija Švagelj, dr.med., v.d. voditelja Službe kirurških djelatnosti
 • Zvonimir Juzbašić, dr.med., v.d. voditelja Odjela za ginekologiju i opstetriciju
 • Dajana Sidorov, dr.med., iz Službe internističkih djelatnosti
 • Antun Martinović, dr.med., v.d. voditelja Odjela za ortopediju i traumatologiju
 • mr.sc. Ljiljana Čengić, dr.med., v.d. voditelja Odjela za neurologiju
 • Višnja Lanc, dr.med., v.d. voditelja Odjela za opću kirurgiju i urologiju
 • Ivan Kuharić, dr.med., v.d. voditelja Odjela za radiologiju
 • Tomislav Mišković, dr.med., iz Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
 • Astrid Periškić Marković, dr.med., v.d. voditelja Odjela za psihijatriju
 • Željka Kolak, dr.med., v.d. voditelja Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • mr.sc. Mirjana Petrović Lukačević, dr.med., v.d. voditelja Centra za hitnu medicinu – objedinjeni hitni bolnički prijem
 • Marija Bekavac, dr.med., v.d. voditelja Odjela za transfuzijsku medicinu
 • doc.dr.sc. Dražen Švagelj, dr.med., v.d. voditelja Odjela za patologiju i citologiju
 • Jadranka Korda Polferov, dr.med., v.d. voditelja Odjela za pulmologiju, infektologiju, dermatologiju i venerologiju
 • Višnja Jureša, mag.bio., v.d. voditelja Odjela za medicinsku biokemiju
 • Katarina Jurić Pavković, mag.pharm., v.d. voditelja Bolničke ljekarne
 • Maja Mustač, dr.med., Bolnički transplantacijski koordinator
 • Domagoj Marinić, dr.med., iz Odjela za otorinolaringologiju i oftalmologiju – Predsjednik Povjerenstva HLK za Vukovarsko-srijemsku županiju.

Obavlja slijedeće poslove:

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada OŽB,
 • predlaže stručne temelje za program rada i razvoja OŽB,
 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti OŽB,
 • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u OŽB,
 • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti u OŽB,
 • odlučuje o potrebi i stručnoj opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda u djelatnosti OŽB,
 • predlaže Upravnom vijeću i ravnatelju poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti
 • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada OŽB s financijskim mogućnostima,
 • predlaže ustrojstvo unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika, te mjere za poboljšanje stručnog rada te skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora,
 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe OŽB,
 • razmatra potrebu stručnog usavršavanja, te predlaže ravnatelju upućivanje zdravstvenih radnika na stručno usavršavanje,
 • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove