Služba kirurških djelatnosti

O nama

Povijest kirurških djelatnosti u Vinkovcima započinje osnutkom bolnice 8. rujna 1831. godine i traje neprekidno do danas.

Kirurški odjel osnovan je 1921. godine, a voditelj je bio dr. Lav Vrbanić.

Prvi specijalista kirurgije bio je dr. Milovan Žiga koji vodi odjel od 1926. do 1955. godine. 1955. na mjesto voditelja Odjela dolazi dr. Dragutin Goranić-Grünnbaum. U novi objekt bolnice kirurški odjel useljava 1972. godine.

Od 1974. do 1976. Odjel vodi dr. Petar Horki, nakon njega do 1999. godine voditelj je dr. Željko Hodalić, koji je svoj život posvetio kirurgiji, a posebno veliku ulogu je imao u Domovinskom ratu. U tom razdoblju na Odjelu još rade kirurzi: dr. Luka Kuruc, dr. Josip Dolanski i dr. Ivan Hudolin. Neposredno pred Domovinski rat dolazi nova generacija kirurga: dr. Miroslav Kasić, dr. Zlatko Kokaj, dr. Marija Švagelj, dr. Josip Kiš i dr. Antun Matić. Od 1999. do 2017. godine voditelj Odjela bio je dr. Josip Kiš. Nakon Domovinskog rata prvu generaciju mladih kirurga čine: dr. Vjekoslav Čuljak, dr. Mirjana Petrović Lukačević, dr. Mirjana Stažić, dr. Tomislav Čačić, dr. Slaven Simon i dr. Davor Raić, a na odjel dolazi i dr. Davor Šimundić, koji se usmjeravaju u određena područja kirurgije. Najmlađu generaciju kirurga čine: dr. Mario Begović, dr. Ana Štanfel, dr. Kristina Edelinski Paljušaj, dr. Pejo Ivelj, dr. Tomislav Abramović, dr. Tomislav Kokić.

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Radno vrijeme i kontakti ambulanata

 • Kirurška poliklinika: od 7-14 sati (tel. 032 349 279)
 • Traumatološka ambulanta: ponedjeljak-petak od 9-14 sati
  srijeda od 13 do 18 sati (tel. 032 349 448)
 • Ambulanta za abdominalnu kirurgiju: ponedjeljak-petak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za opću kirurgiju: ponedjeljak-petak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za vaskularnu kirurgiju: ponedjeljak od 9 do 13 sati
  četvrtak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju: srijeda od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za bolesti dojke: ponedjeljak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za ultrazvuk dojke: utorak od 12-14 sati
  srijeda od 11-14 sati (tel. 032 349 756)
 • Ambulanta za dječju kirurgiju: ponedjeljak-petak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za endoskopiju probavnog trakta: ponedjeljak od 9-14 sati
  utorak od 9-14 sati
  četvrtak od 12-18 sati (tel. 032 349 413)

Upute za pacijente

Za pregled u kiruršku polikliniku potrebno je ponijeti uputnicu i svu dosadašnju medicinsku dokumentaciju.

Osoblje

 • MIRJANA STAŽIĆ, dr.med., spec. opće kirurgije i uži specijalist abdominalne kirurgije
 • DRAGICA IVEZIĆ, bacc.med.tech., GLAVNA SESTRA SLUŽBE

Odjel za abdominalnu kirurgiju

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Osoblje

 • JOSIP KIŠ, dr.med., spec. opće kirurgije i uži specijalist abdominalne kirurgije
 • MARIJA ŠVAGELJ, dr.med., spec. opće kirurgije i uži specijalist abdominalne kirurgije
 • TOMISLAV ČAČIĆ, dr.med., spec. opće kirurgije i uži specijalist abdominalne kirurgije
 • PEJO IVELJ, dr.med., spec. opće kirurgije i uži specijalist abdominalne kirurgije
 • ANDREA KRESIĆ PEHAR, dr.med., spec. abdominalne kirurgije
 • MARINA ŽEKO, bacc. med. techn., GLAVNA SESTRA ODJELA
 • KRUNOSLAV SMOLIĆ, bacc. med. techn., ZAMJENA GLAVNE SESTRE

Odjel za opću kirurgiju

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Odjel za ortopediju s traumatologijom

O nama

Odjel ortopedije je pri osnutku kao samostalan bio najmlađi odjel Vinkovačke bolnice. Smješten na četvrtom katu bolničke zgrade uz jedinicu traumatologije s kapacitetom od 5 bolničkih soba, odnosno 10 kreveta. Osnovan je 08. veljače 2003. godine, ali ortopedska djelatnost u sklopu ambulantnog rada započela je početkom 60-ih godina prošlog stoljeća. Tada su radili dr. Mirko Burić, dr. Mirko Knežević te dr. Marko Reljanović.

Po osnutku odjela ortopedija postaje operativna struka koja se kontinuirano razvija sve do danas i postaje jedna moderna operativna struka u skladu s svim svjetskim trendovima u struci. Osnivatelj i prvi voditelj odjela dr. Marko Reljanović odlazi 2004. godine na rad u Zagreb te mjesto voditelja preuzima dr. Stjepan Troha, a od 2020. godine dr. Antun Martinović.

Traumatološki odjel je kroz povijest isključivo vezan kao sastavni dio kirurškog odjela, a od 2015. godine administrativno se spaja s ortopedskim odjelom u sklopu kirurške službe.

Danas kao jedinstveni odjel ima 13 soba sa 25 kreveta te svoju operacijsku salu. Nalazi se na četvrtom katu sjevernog krila glavne bolničke zgrade.

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Odjel: (+385) 32 349 416
(+385) 32 349 261
Odjelna pisarna: (+385) 32 349 415
Ambulantna pisarna: (+385) 32 349 242
Ortopedska ambulanta: (+385) 32 349 305
(+385) 32 349-328
Traumatološka ambulanta: (+385) 32 349 448

 

RADNO VRIJEME:

Odjel, dežurni liječnik:  svaki dan od 00:00 do 24:00 sata

Ortopedska ambulanta za odrasle: svaki radni dan od 07:45 do 14:00 sati
ponedjeljak: Krešimir Majdančić, dr.med. spec. ortopedije i traumatolog
utorak: Dinko Raić, dr.med.spec. ortopedije
srijeda: promjenjivo
četvrtak: dr. Antun Martinović
petak: dr.sc. Antun Šumanovac, dr.med.spec. ortopedije i traumatolog

Ortopedska ambulanta za djecu: svaki radni dan od 10:30 do 13:45 sati
ponedjeljak: Krešimir Majdančić, dr.med. spec.ortopeije i traumatolog
utorak: dr. Dinko Raič
srijeda: promjenjivo
četvrtak: Antun Martinović, dr.med.
petak: dr. Antun Šumanovac, spec. ortopedije

Traumatološka ambulanta: svaki radni dan od 08:00 do 14:00 sati

Traumatološka ambulanta popodnevna:
srijedom – dr. V. Čuljak, od 12:00 do 18:00 sati

Podizanje PHD nalaza prilikom kontrolnog pregleda u ambulanti.

 

Putem e-naručivanja naručuju se sljedeće specijalističke pretrage sa crvenim uputnicama:

 • Prvi pregled i kontrole u ortopedskoj ambulanti za odrasle.
 • Prvi pregled i kontrole u ortopedskoj ambulanti za djecu.
 • Elektivni ortopedski operacijski zahvat uključujući endoprotetiku.
 • Elektivni ortopedski operacijski zahvat u sklopu jednodnevne kirurgije.

Kontrolni pregledi u roku kraćem od mjesec dana te kontrole djece koja zahtijevaju posebno praćenje i tretman se NE NARUČUJU.

Pregledi i kontrole u traumatološkoj ambulanti se ne naručuju.

Na ambulanti pregled i kontrole obavezno svaki puta doći sa zdravstvenom iskaznicom, iskaznicom dopunskog zdravstvenog osiguranja (ukoliko postoji), pravilno popunjenom uputnicom te potvrdom o narudžbi ukoliko je pacijent naručen.

Svi pacijenti naručeni na elektivni operativni zahvat moraju prethodno obaviti prijeoperacijsku obradu prema uputama izdanim ambulantno. Po završenoj obradi ukoliko nema kontraindikacije za planirani operacijski zahvat, potrebno je potvrditi svoj dolazak telefonski ili mailom.

Ukoliko pacijent uzima bilo kakvu antikoagulacijsku ili antiagregacijsku terapiju (npr. Martefarin, Andol) obavezno je prekinuti navedenu terapiju najmanje 7 dana prije planirane operacije.

Prilikom dolaska u bolnicu obavezno uz osobne stvari ponijeti svu dosadašnju medicinsku dokumentaciju i popis lijekova koje pacijent redovno uzima.

Pacijenti naručeni na operacijski zahvat večer prije zahvata (poslije 21:00 sata) ne smiju uzimati hranu, piće, alkohol niti cigarete ali svoju redovnu terapiju uzimati kao i inače s malo vode.

Prilikom primanja na bolničko liječenje ili dnevnu bolnicu u redovnoj proceduri obavezno ponijeti uputnicu za bolničko liječenje.

Hitni pacijenti se primaju nakon prethodne obrade i upisa u OHBP (Centar za hitnu medicinu – objedinjeni hitni bolnički prijem).

 • Uz ambulantnu ortopedsku obradu dijagnostički se radi i radiološka i UZV dijagnostika lokomotornog sustava te UZV dijagnostika dječjeg kuka.
 • U ortopedskoj ambulanti se od terapijskih procedura provodi lokalna infilitacija, punkcija (npr. koljena), previjanja te vađenja šavova.
 • Mali operativni zahvati u lokalnoj anesteziji rade se ambulantno u sali za male obrade putem uputnice za ambulanto liječenje uz prethodnu narudžbu.
 • U traumatološkoj ambulanti uz specijalističke preglede vrše se: radiološka obrada, skidanje ili promjena imobilizacije, previjanje rana i vađenje šavova.
 • Slijedeći elektivni ortopedski operativni zahvati (zadnja 4 navedena zahvata spadaju u hitne ortopedske procedure!):
  1. Ugradnja potpune endoproteze kuka
  2. Ugradnja potpune endoproteze koljena
  3. Revizija potpune endoproteze kuka i koljena
  4. Artroskopija koljena
  5. Korekcija Hallux valgus i digitus fleksus deformacije stopala
  6. Korekcija Dupuytrenove kontrakture šake
  7. Dekompresija karpalnog kanala
  8. Odstranjenje gangliona
  9. Dekompresija subakromijalnog prostora, rekonstrukcija rotatorne manšete
  10. Burzektomija, cistektomija
  11. Odstranjenje ili biopsija mekotkivnih i koštanih tumorskih tvorbi s PHD analizom
  12. Stabilizacija patelofemoralnog zgloba
  13. Operativno liječenje škljocavog prsta
  14. Korektivne tenotomije, tenodeze i tendorafije
  15. Incizije i discizije tetivnih ovojnica
  16. Artrotomije
  17. Rekonstrukcija lezije medijalnog i lateralnog kolateralnog ligamenta
  18. Protočne drenaže
  19. Zatvorene i otvorene repozicije luksarnih endoproteza

U vrlo skoroj budućnosti planiraju se i operativni zahvati na kralježnici, rekonstrukcije križnih ligamenata koljena te artroskopije ostalih velikih zglobova, posebice ramena.

Slijedeći traumatološki zahvati, uglavnom u hitnoj proceduri:

 1. operativno zbrinjavanje svih vrsta prijeloma lokomotornog sustava (prijelomi kuka te gornjeg dijela natkoljenične kosti, natkoljenične i potkoljenične kosti, perartikukarni prijelomi koljena i gležnja, prijelomi stopala, prijelomi u području ručnog zgloba i šake, prijelomi podlaktice i nadlaktice, prijelomi lakta, prijelomi gornjeg okrajka nadlaktične kosti te prijelomi ključne kosti).
 2. rekonstrukcije i šivanje tetivno-mišićnih ozljeda (rupture Ahilove tetive, distalne tetive bicepsa brachii, rupture ekstenzornog aparata koljena, ozljede tetiva flekosra i ekstenzora šake itd.)
 3. vađenje osteosintetskog materijala (kao elektivni zahvati!).

Osoblje

 • DINKO RAIČ, dr.med., spec. ortopedije
 • ANTUN ŠUMANOVAC, dr.med., spec. ortopedije i traumatologije
 • VJEKOSLAV ČULJAK, dr.med., spec. opće kirurgije i ortopedije i uži specijalist traumatologije
 • DAVOR RAIĆ, dr.med., spec. opće kirurgije i uži specijalist traumatologije
 • KREŠIMIR MAGDANČIĆ, dr.med. spec. ortopedije i traumatologije
 • PETAR PAVLOVIĆ, dr.med. spec. ortopedije i traumatologije
 • TOMISLAV KOKIĆ, dr. med., spec. opće kirurgije
 • TOMISLAV ABRAMOVIĆ, dr. med., spec. opće kirurgije
 • SMILJA KALAICA, bacc. med. techn., GLAVNA SESTRA ODJELA

Odjel za otorinolaringologiju i oftalmologiju

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

O nama

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Opće županijske bolnice Vinkovci iz 2015. godine, dotadašnji samostalni odjeli otorinolaringologije i oftalmologije spajaju se u objedinjeni Odjel za otorinolaringologiju i oftalmologiju.

Otorinolaringologija

Odjel za otorinolaringologiju službeno počinje s radom 01. siječnja 1965. godine, tada u prostorima poduzeća „Slavonski hrast“. Sadržavao je ambulantni dio i prostor s 20 bolničkih kreveta. Na toj lokaciji odjel funkcionira do 1970. godine, kada je preseljen u novosagrađenu Vinkovačku bolnicu. Na novoj lokaciji odjel ima 30 kreveta i ambulantni dio, a od 1978. godine odjel dobija i logopedske ambulante.

Osnivač odjela za otorinolaringologiju u Vinkovcima je dr. Ante Korda koji dolazi kao specijalist otorinolaringologije u studenom 1964. godine. Uz njega kao sekundarac radi dr. Martin Rašić koji specijalizira 1971. godine, primarijus postaje 1981. godine, a doktor znanosti 1985. godine.

Na odjel 1979. godine kao specijalist dolazi dr. Dragica Periškić; 1983. godine dr. Martin Božić; 2000. godine dr. Anica Mišković; 2007. godine dr. Domagoj Marinić; 2014. godine dr. Tena Vujnovac, a 2017. godine specijalizaciju završava dr. Bojan Karaica.

Razvoj otorinolaringologije u svijetu i u našoj zemlji prati i otorinolaringologija u Vinkovačkoj bolnici sa sve više ambulantnih pregleda, dijagnostičkih pretraga i operativnih zahvata.

Otorinolaringološka skrb u Vinkovačkoj bolnici kontinuirana je od 1964. godine, čak i u vrijeme Domovinskog rata kada je uništen kompletan odjel s inventarom i medicinskom opremom te operacijskom salom koji se tada nalazio na četvrtom katu bolnice. Za vrijeme Domovinskog rata odjel je smješten u podrumske prostorije gdje su se zbrinjavale ozljede područja glave i vrata, a jedan dio odjela bio je smješten u bolnici u Starim Mikanovcima.

Od 1992. godine odjel otorinolaringologije počinje raditi na mjestu osposobljenog ranijeg zaraznog odjela sa operacijskom salom u podrumu iste zgrade.

Obnavljanjem bolnice 1998. godine, odjel otorinolaringologije je preseljen na prvi kat i dijeli prostor s odjelom oftalmologije.

Odjel danas ima 12 kreveta, opću otorinolaringološku ambulantu, audiološko-vestibulološku ambulantu, plastičnu rekonstruktivnu ambulantu (plastična kirurgija glave i vrata), dijagnostičku ambulantu i logopedske ambulante.
Osim svakodnevnog rada u ambulanti, operacijskoj sali i na odjelu u redovno radno vrijeme, hitna otorinolaringološka ambulanta radi 24 sata dnevno, a poslije 15 sati, liječnici odjela su u pripravnosti.

Rad ORL ambulanti:

ŠIFRA I NAZIV RADILIŠTATIP DJELATNOSTIDANRADNO VRIJEME
OR2 – ORL AMBULANTA OR2OTORINOLARINGOLOGIJAPON-PET10:00 – 14:00
OR7 – ORL DIJAGNOSTIKA OR7OTORINOLARINGOLOŠKA DIJAGNOSTIKAPON-PET10:00 – 14:00
OR9 – ORL PLASTIČNA KIRURGIJA GLAVE I VRATAPLASTIČNA KIRURGIJA GLAVE I VRATAUTO, ČET09:00 – 14:00
OR6 – ORL AUDIOLOGIJA I VESTIBULOLOGIJA OR6AUDIOLOGIJAPON-PET09:00 – 14:00
OR4 – ORL GOVORNE VJEŽBE LOGOPEDIJALOGOPEDIJAPON-PET07:00 – 15:00
OR5 - ORL GOVORNE VJEŽBE LOGOPEDIJALOGOPEDIJAPON-PET07:00 – 15:00

Popis operativnih zahvata koji se izvode:

 • operativni zahvati kod djece-tontilektomije, vegetacije, miringotomije uz postavljanje ventilacijskih cjevčica
 • operativni zahvati iz područja uha – timnanoplastike, miringotomije, otoklize
 • operativni zahvati iz područja nosa i P-N sinusa – septoplastike, FESS
 • operacije tumora grla, dobroćudni i zloćudni (MLS, laringektomije uz ugradnju govorne proteza)
 • operativni zahvati žlijezda slinovnica (dobroćudni i zloćudni)
 • operativni zahvati iz područja vrata (dobroćudni i zloćudni)
 • operativni zahvati tumora kože (dobroćudni i zloćudni)
 • zbrinjavaju se ozljede i upalni procesi glave i vrata iz domene ORL – a

Svakim danom se povećava opseg i kvaliteta dijagnostičkih pretraga i operativnih zahvata zahvaljujući nabavi opreme, osoblju odjela, osobito liječnicima koji na specijalizaciji i subspecijalizaciji usvajaju nova znanja i vještine te ih prenose kolegama na odjelu.

Oftalmologija

Odjel za očne bolesti otvoren je u ožujku 1972. godine. Rukovoditelj odjela bio je doktor Milan Hajduković koji je i prvi stalni očni liječnik u Vinkovcima. Samostalni očni odjel nalazio se u prostorima IV. kata Medicinskog centra Vinkovci, imao je ukupno 28 kreveta uz dva dječja kreveta. Samostalni očni odjel tada je imao veliki značaj za grad Vinkovce ali i njegovu širu okolicu: Vukovar, Županju, Orašje, Brčko i druga mjesta iz kojih su svakodnevno dolazili pacijenti. Od 1970. godine radila su dva specijalista oftalmologa Milan Hajduković i Vladimir Tasev. Krajem sedamdesetih godina na Očni odjel došli su oftalmolozi Ivan Prgomet i Ljerka Vukovarac Miljuš.

Već početkom sedamdesetih godina počeo je kvalitetan i sustavan rad u liječenju očnih bolesti djece i odraslih. Prva operacija sive mrene obavljena je na odjelu 28. prosinca 1972. Prva medicinska sestra na očnom odjelu je bila viša medicinska sestra Ružica Milošević. Godine 1979. sestra Anica Bilić je diplomirala na višoj medicinskoj školi za ortoptiku i pleoptiku, te se počinje intenzivnije raditi dijagnostika i liječenje poremećaja položaja oka u dječjoj dobi.

Za vrijeme Domovinskog rata odjel funkcionira u svojim prostorima sve do studenog 1991. godine. Od tada pa do 15. lipnja 1992. godine u podrumu Vinkovačke bolnice ostali su oftalmolozi Ljerka Vukovarac Miljuš i Ivan Prgomet, te medicinske sestre Marija Škorić i Vita Čolak, koji su radili i opstali u izuzetno teškim ratnim uvjetima.

U poslijeratnom periodu Očni odjel se preseljavao u razne prostore bolnice, prateći proces i ritam obnove. Odjel je od 1996. dobio svoje prostore uz Odjel za uho, grlo i nos na I. katu Opće bolnice Vinkovci. Odjel raspolaže s deset bolničkih kreveta, a obnovom operacijskog trakta osposobljena je i kompletirana očna operacijska sala.

Nakon preseljenja 1996. godine uz veliki entuzijazam kolegija, počinje novo vrijeme kirurgije u vinkovačkoj oftalmologiji. Uvode se novi i suvremeni načini operativnog liječenja sive mrene uz implantaciju savitljivih intraokularnih leća, PHACO operacije (prva je učinjena 2004. godine). Rade se standardne operacije glaukoma TTC, kombinirane PHACO punch operacije katarakte i glaukoma u jednom operativnom aktu, sekundarne implantacije iris claw intraokularnih leća, verysise. Dijagnostički se postupci uz kompjuteriziranu perimetriju upotpunjuju i ultrazvučnom oftalmološkom dijagnostikom.

Osoblje

 • ANICA MIŠKOVIĆ, dr. med., spec. otorinolaringologije i uži specijalist audiologije
 • MARTIN BOŽIĆ, dr. med., spec. otorinolaringologije
 • DOMAGOJ MARINIĆ, dr. med., spec. otorinolaringologije
 • TENA VUJNOVAC, dr. med., spec. otorinolaringologije
 • VESNA ČORLUKA, dr. med., spec. oftalmologije
 • DR. SC. IVAN DULIĆ, dr. med., spec. oftalmologije
 • KREŠIMIR PARAT, dr. med., spec. oftalmologije
 • DOMAGOJ IVAN RAŠIĆ, dr. med., spec. oftalmologije
 • BOJAN KARAICA, dr. med., spec. otorinolaringologije
 • BRANKA ERCEG, prof. logopedije
 • IVANA KADIĆ, prof. logopedije, specijalist rane intervencije
 • ANDREA LAMUT, bacc. med. techn., GLAVNA SESTRA ODJELA

Na specijalizaciji

 • IVAN MAROJEVIĆ, dr. med.
 • ANDREA KRESIĆ PEHAR, dr. med.
 • IVANČICA GOLUBOVIĆ, dr. med.
 • NATKO ZJAKIĆ, dr. med.
 • IVANA HALLER RAJLIĆ, dr. med.
 • KREŠIMIR MAJDANČIĆ, dr. med.
 • PETAR PAVLOVIĆ, dr. med.
 • DEJANA KRNJETA, dr. med.
 • HRVOJE SLIEPČEVIĆ, dr. med.
 • BOJAN PUZIĆ, dr. med.