Služba kirurških djelatnosti

O nama

Povijest kirurških djelatnosti u Vinkovcima započinje osnutkom bolnice 8. rujna 1831. godine i traje neprekidno do danas.

Kirurški odjel osnovan je 1921. godine, a voditelj je bio dr. Lav Vrbanić.

Prvi specijalista kirurgije bio je dr. Milovan Žiga koji vodi odjel od 1926. do 1955. godine. 1955. na mjesto voditelja Odjela dolazi dr. Dragutin Goranić-Grünnbaum. U novi objekt bolnice kirurški odjel useljava 1972. godine.

Od 1974. do 1976. Odjel vodi dr. Petar Horki, nakon njega do 1999. godine voditelj je dr. Željko Hodalić, koji je svoj život posvetio kirurgiji, a posebno veliku ulogu je imao u Domovinskom ratu. U tom razdoblju na Odjelu još rade kirurzi: dr. Luka Kuruc, dr. Josip Dolanski i dr. Ivan Hudolin. Neposredno pred Domovinski rat dolazi nova generacija kirurga: dr. Miroslav Kasić, dr. Zlatko Kokaj, dr. Marija Švagelj, dr. Josip Kiš i dr. Antun Matić. Od 1999. do 2017. godine voditelj Odjela bio je dr. Josip Kiš. Nakon Domovinskog rata prvu generaciju mladih kirurga čine: dr. Vjekoslav Čuljak, dr. Mirjana Petrović Lukačević, dr. Mirjana Stažić, dr. Tomislav Čačić, dr. Slaven Simon i dr. Davor Raić, a na odjel dolazi i dr. Davor Šimundić, koji se usmjeravaju u određena područja kirurgije. Najmlađu generaciju kirurga čine: dr. Mario Begović, dr. Ana Štanfel, dr. Kristina Edelinski Paljušaj, dr. Pejo Ivelj, dr. Tomislav Abramović, dr. Tomislav Kokić.

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Radno vrijeme i kontakti ambulanata

 • Kirurška poliklinika: od 7-14 sati (tel. 032 349 279)
 • Traumatološka ambulanta: ponedjeljak-petak od 9-14 sati
  srijeda od 13 do 18 sati (tel. 032 349 448)
 • Ambulanta za abdominalnu kirurgiju: ponedjeljak-petak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za opću kirurgiju: ponedjeljak-petak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za vaskularnu kirurgiju: ponedjeljak od 9 do 13 sati
  četvrtak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju: srijeda od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za bolesti dojke: ponedjeljak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za ultrazvuk dojke: utorak od 12-14 sati
  srijeda od 11-14 sati (tel. 032 349 756)
 • Ambulanta za dječju kirurgiju: ponedjeljak-petak od 9-14 sati (tel. 032 349 355)
 • Ambulanta za endoskopiju probavnog trakta: ponedjeljak od 9-14 sati
  utorak od 9-14 sati
  četvrtak od 12-18 sati (tel. 032 349 413)

Upute za pacijente

Za pregled u kiruršku polikliniku potrebno je ponijeti uputnicu i svu dosadašnju medicinsku dokumentaciju.

Osoblje

 • MIRJANA STAŽIĆ, dr . med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije, VODITELJ SLUŽBE
 • DRAGICA IVEZIĆ, mag. med. tehcn., GLAVNA SESTRA SLUŽBE

Odjel za abdominalnu kirurgiju

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Osoblje

 • TOMISLAV ČAČIĆ, dr. med., spec. opće kirurgije i uži spec. digestivne kirurgije
 • PEJO IVELJ, dr. med., spec. opće kirurgije i uži spec. abd. kirurgije
 • ANDREA KRESIĆ PEHAR, dr. med., spec. abdominalne kirurgije
 • MIRJANA STAŽIĆ, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
 • MARIJA ŠVAGELJ, dr. med., spec. opće kirurgije i uži spec. abd. Kirurgije
 • MARINA ŽEKO, mag. med. techn., GLAVNA SESTRA ODJELA

Na specijalizaciji

 • LUCIJA MILIČEVIĆ, dr. med.

Odjel za ortopediju i traumatologiju

O nama

Odjel ortopedije je pri osnutku kao samostalan bio najmlađi odjel Vinkovačke bolnice. Smješten na četvrtom katu bolničke zgrade uz jedinicu traumatologije s kapacitetom od 5 bolničkih soba, odnosno 10 kreveta. Osnovan je 08. veljače 2003. godine, ali ortopedska djelatnost u sklopu ambulantnog rada započela je početkom 60-ih godina prošlog stoljeća. Tada su radili dr. Mirko Burić, dr. Mirko Knežević te dr. Marko Reljanović.

Po osnutku odjela ortopedija postaje operativna struka koja se kontinuirano razvija sve do danas i postaje jedna moderna operativna struka u skladu s svim svjetskim trendovima u struci. Osnivatelj i prvi voditelj odjela dr. Marko Reljanović odlazi 2004. godine na rad u Zagreb te mjesto voditelja preuzima dr. Stjepan Troha, a od 2020. godine dr. Antun Martinović.

Traumatološki odjel je kroz povijest isključivo vezan kao sastavni dio kirurškog odjela, a od 2015. godine administrativno se spaja s ortopedskim odjelom u sklopu kirurške službe.

Danas kao jedinstveni odjel ima 13 soba sa 25 kreveta te svoju operacijsku salu. Nalazi se na četvrtom katu sjevernog krila glavne bolničke zgrade.

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Odjel: (+385) 32 349 416
(+385) 32 349 261
Odjelna pisarna: (+385) 32 349 415
Ambulantna pisarna: (+385) 32 349 242
Ortopedska ambulanta: (+385) 32 349 305
(+385) 32 349-328
Traumatološka ambulanta: (+385) 32 349 448

 

RADNO VRIJEME:

Odjel, dežurni liječnik:  svaki dan od 00:00 do 24:00 sata

Ortopedska ambulanta za odrasle: svaki radni dan od 07:45 do 14:00 sati
ponedjeljak: Krešimir Majdančić, dr.med. spec. ortopedije i traumatolog
utorak: Dinko Raić, dr.med.spec. ortopedije
srijeda: promjenjivo
četvrtak: dr. Antun Martinović
petak: dr.sc. Antun Šumanovac, dr.med.spec. ortopedije i traumatolog

Ortopedska ambulanta za djecu: svaki radni dan od 10:30 do 13:45 sati
ponedjeljak: Krešimir Majdančić, dr.med. spec.ortopeije i traumatolog
utorak: dr. Dinko Raič
srijeda: promjenjivo
četvrtak: Antun Martinović, dr.med.
petak: dr. Antun Šumanovac, spec. ortopedije

Traumatološka ambulanta: svaki radni dan od 08:00 do 14:00 sati

Traumatološka ambulanta popodnevna:
srijedom – dr. V. Čuljak, od 12:00 do 18:00 sati

Podizanje PHD nalaza prilikom kontrolnog pregleda u ambulanti.

 

Putem e-naručivanja naručuju se sljedeće specijalističke pretrage sa crvenim uputnicama:

 • Prvi pregled i kontrole u ortopedskoj ambulanti za odrasle.
 • Prvi pregled i kontrole u ortopedskoj ambulanti za djecu.
 • Elektivni ortopedski operacijski zahvat uključujući endoprotetiku.
 • Elektivni ortopedski operacijski zahvat u sklopu jednodnevne kirurgije.

Kontrolni pregledi u roku kraćem od mjesec dana te kontrole djece koja zahtijevaju posebno praćenje i tretman se NE NARUČUJU.

Pregledi i kontrole u traumatološkoj ambulanti se ne naručuju.

Na ambulanti pregled i kontrole obavezno svaki puta doći sa zdravstvenom iskaznicom, iskaznicom dopunskog zdravstvenog osiguranja (ukoliko postoji), pravilno popunjenom uputnicom te potvrdom o narudžbi ukoliko je pacijent naručen.

Svi pacijenti naručeni na elektivni operativni zahvat moraju prethodno obaviti prijeoperacijsku obradu prema uputama izdanim ambulantno. Po završenoj obradi ukoliko nema kontraindikacije za planirani operacijski zahvat, potrebno je potvrditi svoj dolazak telefonski ili mailom.

Ukoliko pacijent uzima bilo kakvu antikoagulacijsku ili antiagregacijsku terapiju (npr. Martefarin, Andol) obavezno je prekinuti navedenu terapiju najmanje 7 dana prije planirane operacije.

Prilikom dolaska u bolnicu obavezno uz osobne stvari ponijeti svu dosadašnju medicinsku dokumentaciju i popis lijekova koje pacijent redovno uzima.

Pacijenti naručeni na operacijski zahvat večer prije zahvata (poslije 21:00 sata) ne smiju uzimati hranu, piće, alkohol niti cigarete ali svoju redovnu terapiju uzimati kao i inače s malo vode.

Prilikom primanja na bolničko liječenje ili dnevnu bolnicu u redovnoj proceduri obavezno ponijeti uputnicu za bolničko liječenje.

Hitni pacijenti se primaju nakon prethodne obrade i upisa u OHBP (Centar za hitnu medicinu – objedinjeni hitni bolnički prijem).

 • Uz ambulantnu ortopedsku obradu dijagnostički se radi i radiološka i UZV dijagnostika lokomotornog sustava te UZV dijagnostika dječjeg kuka.
 • U ortopedskoj ambulanti se od terapijskih procedura provodi lokalna infilitacija, punkcija (npr. koljena), previjanja te vađenja šavova.
 • Mali operativni zahvati u lokalnoj anesteziji rade se ambulantno u sali za male obrade putem uputnice za ambulanto liječenje uz prethodnu narudžbu.
 • U traumatološkoj ambulanti uz specijalističke preglede vrše se: radiološka obrada, skidanje ili promjena imobilizacije, previjanje rana i vađenje šavova.
 • Slijedeći elektivni ortopedski operativni zahvati (zadnja 4 navedena zahvata spadaju u hitne ortopedske procedure!):
  1. Ugradnja potpune endoproteze kuka
  2. Ugradnja potpune endoproteze koljena
  3. Revizija potpune endoproteze kuka i koljena
  4. Artroskopija koljena
  5. Korekcija Hallux valgus i digitus fleksus deformacije stopala
  6. Korekcija Dupuytrenove kontrakture šake
  7. Dekompresija karpalnog kanala
  8. Odstranjenje gangliona
  9. Dekompresija subakromijalnog prostora, rekonstrukcija rotatorne manšete
  10. Burzektomija, cistektomija
  11. Odstranjenje ili biopsija mekotkivnih i koštanih tumorskih tvorbi s PHD analizom
  12. Stabilizacija patelofemoralnog zgloba
  13. Operativno liječenje škljocavog prsta
  14. Korektivne tenotomije, tenodeze i tendorafije
  15. Incizije i discizije tetivnih ovojnica
  16. Artrotomije
  17. Rekonstrukcija lezije medijalnog i lateralnog kolateralnog ligamenta
  18. Protočne drenaže
  19. Zatvorene i otvorene repozicije luksarnih endoproteza

U vrlo skoroj budućnosti planiraju se i operativni zahvati na kralježnici, rekonstrukcije križnih ligamenata koljena te artroskopije ostalih velikih zglobova, posebice ramena.

Slijedeći traumatološki zahvati, uglavnom u hitnoj proceduri:

 1. operativno zbrinjavanje svih vrsta prijeloma lokomotornog sustava (prijelomi kuka te gornjeg dijela natkoljenične kosti, natkoljenične i potkoljenične kosti, perartikukarni prijelomi koljena i gležnja, prijelomi stopala, prijelomi u području ručnog zgloba i šake, prijelomi podlaktice i nadlaktice, prijelomi lakta, prijelomi gornjeg okrajka nadlaktične kosti te prijelomi ključne kosti).
 2. rekonstrukcije i šivanje tetivno-mišićnih ozljeda (rupture Ahilove tetive, distalne tetive bicepsa brachii, rupture ekstenzornog aparata koljena, ozljede tetiva flekosra i ekstenzora šake itd.)
 3. vađenje osteosintetskog materijala (kao elektivni zahvati!).

Osoblje

 • doc. dr. sc. ANTUN ŠUMANOVAC, dr. med., pred., spec. ortopedije i traumatologije, VODITELJ ODJELA
 • TOMISLAV ABRAMOVIĆ, dr. med., spec. opće kirurgije i uži spec. traumatologije
 • VJEKOSLAV ČULJAK, dr. med., spec. opće kirurgije, ortopedije i traumatologije i uži spec. traumatologije
 • TOMISLAV KOKIĆ, dr. med., spec. opće kirurgije i uži spec. traumatologije
 • MAJDANČIĆ KREŠIMIR, dr. med., spec. ortopedije i traumatologije
 • ANTUN MARTINOVIĆ, dr. med., spec. ortopedije i uži spec. traumatologije lokomotornog sustava
 • DINKO RAIČ, dr. med., spec. ortopedije i uži spec. traumatologije lokomotornog sustava
 • DAVOR RAIĆ, dr. med., spec. opće kirurgije i uži spec. Traumatologije
 • SMILJA KALAICA, bacc. med. techn., GLAVNA SESTRA ODJELA

Na specijalizaciji

 • BERNARD KRUŽIĆ, dr. med.
 • GORAN VASIĆ, dr. med.

Odjel za opću i vaskularnu kirurgiju

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Osoblje

 • KRISTINA EDELINSKI PALJUŠAJ, dr. med., spec.opće kirurgije i uži spec. vaskularne kirurgije
 • JOSIP KIŠ, dr. med., spec. opće kirurgije i uži spec. abd. kirurgije
 • IVAN MAROJEVIĆ, dr. med., spec. opće kirurgije
 • DAVOR ŠIMUNDIĆ, dr. med., spec. opće kirurgije i uži spec. plastične kirurgije
 • KRUNOSLAV SMOLIĆ, bac. med. techn., GLAVNI MED. TEHNIČAR ODJELA

Operacijski blok i sterilizacija

Osoblje

 • ANITA TUTIŠ, bac. med. techn., GLAVNA SESTRA ODJELA

Poliklinika i dnevna bolnica Službe kirurških djelatnosti

Osoblje

 • IVAN ŽIVKOVIĆ, bac. med. techn., GLAVNI MED. TEHNIČAR POLIKLINIKE

Odjel za jednodnevnu kirurgiju

Osoblje

 • JOSIPA ĆAVAR, mag.med.techn., GLAVNA SESTRA ODJELA