Odjel za psihijatriju

POSJETE
16:00 -17:00 svakim danom

O nama

Voditelj Odjela psihijatrije: v.d. voditelj Odjela Dalibor Matijević, dr. med., specijalist psihijatrije
Glavna sestra odjela: Marija Klen, mag.med.techn.

Psihijatrija u Vinkovcima započinje svoje bolničko djelovanje 1967. godine u sklopu neuropsihijatrijske službe. Do tada su psihijatrijski pacijenti zbrinjavani u okviru drugih djelatnosti ambulantno.

Neuropsihijatrijska služba počinje rad s 15 kreveta, a zbog velikih potreba, 1969. broj se povećava na 38, a 1973. godine na 53 kreveta.

1989. godine dolazi do prostornog i stručnog odvajanja Odjela neurologije od Odjela psihijatrije.

Odjel funkcionira na dislociranoj lokaciji cijelo vrijeme rata. Nakon rata Odjel psihijatrije se ponovo vraća u raniji prostor „preko puta stare bolnice“ u Zvonimirovoj ulici 64, gdje i danas funkcionira.

ADMINISTRACIJA / PRIZEMLJE / ŠALTER / NARUDŽBE ZA PSIHOLOGE: 032/309-272
ADMINISTRACIJA / AMBULANTE/PRIZEMLJE – LINIJA ZA NARUDŽBE ZA PSIHIJATRIJSKI PREGLED: 032/521-238

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Usluge odjela

Odjel ima 25 kreveta od kojih je 5 kreveta intenzivnog liječenja u posebno osiguranim prostorijama u kojima je moguće 24-satno praćenje i nadzor. U sklopu odjela je 24 sata prisutan zaštitar.

Na odjelu se provode brojne aktivnosti uz farmakoterapijsko liječenje:

 • jutarnja tjelovježba,
 • rad u terapijskoj zajednici,
 • rad u psihoterapijskim grupama i radnoj terapiji,
 • organizirano provođenje slobodnog vremena.

Dnevna bolnica zbrinjava dnevno 50 pacijenata. Rad dnevne bolnice je organiziran po principu grupnoterapijskih i suportivnih načela u grupe koje se bave problematikom PTSP-a, liječenjem alkoholizma i radnu terapiju.

Informacije za bolesnike

Svaki dan od 11:00 – 12:00 sati na telefon 032/349-444

Liječnici

 • ASTRID PERIŠKIĆ MARKOVIĆ, dr.med., spec.psih, uži spec. socijalne psihijatrije i uži spec. biologijske psihijatrije.
 • SLAVEN TADIĆ, dr.med. – spec.psih.subspec.biolog.psih.
 • VLADO DIVKOVIĆ, dr.med. – spec.psih. uži spec.soc.psih. i uži spec.biolog.psih.
 • NEDJELJKA RUPČIĆ, dr.med. – spec.psih.suspec.biolog.psih.
 • MAJA JURIŠIĆ, dr.med. – spec.psihijatrije
 • TAMARA ČERVENJAK, dr.med. – spec.psihijatrije

Dječja psihijatrija

 • MATANOVIĆ DANIJELA, dr.med. – spec.psih.i subspec.dj. i adol. psih. bihevioralni-kognitivni terapeut
 • MAJA PAJTLER, dr.med. spec.psih.subspec.psihoterapije

Telefon: 032/349-263
Email: djecja.psihijatrija@obvk.hr

Psiholog

 • ANA MAJDANČIĆ, mag.psych. spec.kliničke psihologije
 • MONIKA GRBAVICA, mag.psych
 • IVA JULARIĆ, mag.psych.

Socijalna radnica

 • IVANA DRAŽENOVIĆ, mag.soc.rada
 • LUCIJA PRPIĆ, mag.soc.rada

Medicinske sestre/medicinski tehničari u dnevnoj bolnici

 • GORDANA PEJANOVIĆ, medicinska sestra i Voditelj Dnevne bolnice psihijatrije
 • ANICA ŠEBALJ, medicinska sestra
 • MARKO ČIČA, medicinski tehničar
 • ZVEZDANA OROS, medicinska sestra
 • SNJEŽANA TEŠIJA, medicinska sestra

Medicinske sestre/medicinski tehničari na odjelu

 • BLAŽENKA HRUŠKAR, medicinska sestra
 • MIRJANA KARLUŠIĆ, medicinska sestra
 • MARIJA PRGIĆ, medicinska sestra
 • ČAČIĆ BLAŽENKA, medicinska sestra
 • JASMINA ŠIMUNIĆ, medicinska sestra
 • MONIKA JURIŠIĆ, medicinska sestra
 • ZDENKA CRČIĆ, medicinska sestra
 • MIHAELA CAPAN, medicinska sestra
 • NIKOLA DRAGAŠ, medicinski tehničar
 • STJEPAN PODOLSKI, medicinski tehničar
 • ANTO JERKOVIĆ, medicinski tehničar
 • TOMISLAV MATOKOVIĆ, medicinski tehničar
 • DARIO JURIŠIĆ, medicinski tehničar
 • MARKO VLAŠKI, medicinski tehničar
 • ANTUN STOJANOVIĆ, medicinski tehničar
 • MARKO KOSTELAC, medicinski tehničar
 • ŠOŠTAR SLAVEN, medicinski tehničar
 • TOMAC LUKA, medicinski tehničar