Odjel za patologiju i citologiju

O nama

Služba za patologiju u vinkovačkoj bolnici počinje s radom četrdeset godina nakon osnutka bolnice, točnije 1871. godine od kada je i prvi obdukcijski nalaz. Zanimljivo, to je najstariji sačuvani poznati obdukcijski nalaz na području Republike Hrvatske! Obducent, odnosno potpisnik spomenutog nalaza, bio je poznati vinkovački liječnik Hugo Blum. Nakon njegova odlaska obdukcije izvodi dr. Đuro Milašinović.

Nešto više od sto godina nakon prvog pisanog obdukcijskog nalaza u vinkovačkoj bolnici, odnosno 1973. godine, patolog Stanko Jukić utemeljuje Odjel za patologiju i citologiju. Nakon što je doktorirao 1978. godine, odlazi u Zagreb, a na njegovo mjesto dolazi dr. Šimun Križanac koji također doktorira i odlazi u Zagreb. Odjel u tom periodu ostaje bez patologa pa iz Osijeka dolazi na ispomoć doc. dr. sc. Ante Trošić. Nakon završetka specijalizacije iz patološke anatomije i postdiplomskog studija iz citologije 1989. godine, dr. Dražen Švagelj preuzima funkciju vođenja Odjela. Osim toga, uključuje se u nastavu iz patologije na Katedri za patologiju i sudsku medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 1996. je zastupnik u Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora, a tada mjesto voditelja Odjela preuzima dr. Anto Blažanović. Doktor Blažanović na mjestu voditelja ostaje do prosinca 2000. nakon čega odlazi u Zagreb na specijalizaciju iz sudske medicine. Tada se na mjesto voditelja vraća dr. Dražen Švagelj i na toj funkciji ostaje do umirovljenja 2022. godine kada funkciju vođenja Odjela preuzima dr. Mirta Vučko.

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Radno vrijeme

 • Podizanje nalaza radnim danom od 7:30-14:30 sati
 • Ambulanta za kliničku citologiju:
  – Prijem uzoraka za citološki pregled svaki radni dan 7:30 – 10:00 h
  – Pregled bolesnika u citološkoj ambulanti: ponedjeljak, utorak 12:00 – 13:00 sati
 • Primanje uzoraka za patohistološke pretrage radnim danom od 10:00 – 14:00 sati
 • Izdavanje tijela pokojnika radnim danom od 7:30 – 14:30 sati

Djelatnosti i usluge odjela

 • patohistološka dijagnostika standardnih i intraoperativnih biopsija
 • pregled ginekoloških i neginekoloških citoloških uzoraka
 • histo/citokemijska, imunohisto/citokemijska i molekularna dijagnostika
 • prijem, identifikacija, evidencija, pregled i otprema svih umrlih osoba u OŽB Vinkovci, obdukcije i izdavanje obdukcijskih zapisnika
 • korištenje informatičkog sustava za: obradu, prijenos, pohranu podataka i za potrebe nacionalnih statistika
 • arhiv (privremeni i trajni) – posjedujemo najstariji arhiv tkivnih uzoraka u Republici Hrvatskoj, sačuvani su svi uzorci od prve biopsije do danas
 • edukacija: preddiplomska, diplomska, poslijediplomska, specijalizacija patologije i citologije, izrada diplomskih radova i doktorskih disertacija

Upute za pacijente

Citološki laboratorij naše bolnice opći je citološki laboratorij u kojem se analiziraju različiti stanični uzorci, obavljaju punkcije i pregled pacijenata. Za citološke punkcije pacijent potpisuje pristanak.
Za naše pretrage nije potrebno biti na tašte!
UZORCI SE PRIMAJU ISKLJUČIVO OD 7-9 SATI UJUTRO!

Punkcija koštane srži u našem laboratoriju izvodi se iz prsne kosti ili iz kosti zdjelice. Na mjestu punkcije daje se lokalna anestezija nakon čega se iglom za punkciju koštane srži ulazi u površni dio kosti i odakle se uzima uzorak za citološki pregled.

Pretraga kratko traje, pacijent osjeti kratkotrajnu jaču bol.

Pacijenti se za ovu pretragu naručuju svaki radni dan od 7:30 – 14:30 sati na broj telefona 032/349-243.

Na pregled je potrebno donijeti:

 • jednu uputnicu a3 (crvena) ili internu uputnicu od specijalista kod koga je bolesnik bio na pregledu
 • OBAVEZNO donijeti medicinsku dokumentaciju povezanu s bolesti zbog koje bolesnik dolazi (laboratorijski nalazi, nalaz doktora specijaliste koji upućuje bolesnika na pretragu i dr.)
 • nije potrebna priprema, bolesnici ne trebaju biti na tašte (bolje je nešto pojesti)

Bolesnici se ne naručuju za ovu pretragu.

Pretraga se radi svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 7:30 – 10:00 h.

Na pregled je potrebno donijeti:

 • jednu uputnicu a3 (crvena) ili internu uputnicu od specijalista kod koga je bolesnik bio na pregledu
 • nije potrebna priprema, bolesnici ne trebaju biti na tašte (bolje je nešto pojesti)
 • potrebno je na pregled donijeti medicinsku dokumentaciju vezanu uz bolest zbog koje bolesnik dolazi (laboratorijski nalazi, nalaz doktora specijaliste koji upućuje bolesnika na pretragu i dr.)

Citološki pregled sedimenta urina je metoda za dijagnostiku tumora mokraćnih puteva i bubrega. Uz pregled sedimenta urina potrebno je pregledati i medicinsku dokumentaciju vezanu uz bolest zbog koje bolesnik dolazi.

 • za pregled urina naručuje se na centralnom naručivanju naše bolnice ili obiteljski liječnik može bolesnika naručiti elektronskim putem
 • za pregled je potrebna jedna uputnica a3 ili interna uputnica od specijalista kod koga je bolesnik bio na pregledu
 • za pregled urina uzorak je potrebno dati 3 puta
 • daje se drugi jutarnji urin ili onaj poslije njega, najmanje 1 dl, nikako ne prvi jutarnji urin
 • potrebno je pomokriti se u laboratoriju, a ne donositi uzorak od kuće
 • u slučaju da je bolesnik invalidna, nepokretna ili teško pokretna osoba, može se napraviti iznimka, ali tada je potrebno uzorak od kuće donijeti u što kraćem vremenu nakon uzimanja, odnosno u roku od najviše 30 min i to naznačiti
 • pri prvom dolasku u citološki laboratorij potrebno je sa sobom ponijeti medicinsku dokumentaciju koja je vezana uz bolest zbog koje je bolesnik upućen

Pri svakoj pojavi iscjetka iz jedne ili obje dojke, izvan perioda dojenja, potreban je citološki pregled iscjetka. Mikroskopski se analiziraju odljuštene stanice kanalića dojke. Posebice je značajan iscjedak iz jedne dojke, krvavi ili jantarno-žućkast iscjedak. Uz pregled iscjetka potrebno je uraditi i pregled dojke ultrazvukom, a kod žena starijih od 40 godina i mamografski pregled.

Uzorak za pregled potrebno je dati 3 puta.

Na pregled je potrebno donijeti:

 • jedna uputnica a3 ili interna uputnica od specijalista kod koga je bolesnik bio na pregledu
 • nije potrebna priprema, bolesnici ne trebaju biti na tašte (bolje je nešto pojesti)
 • potrebno je na pregled donijeti medicinsku dokumentaciju povezanu s bolesti zbog koje bolesnik dolazi (nalaz ultrazvuka, mamografije, laboratorijski nalazi i dr.)

Citološki pregled iskašljaja je pretraga kojom se nastoji pronaći stanice tumora ili drugih patoloških promjena sustava za disanje (npr. pridruženih astmi ili specifične upalne promjene).

Za pregled se ne naručuje.

Za pregled je potrebno:

 • uzorak je potrebno dati 3 puta
 • prije davanja iskašljaja učiniti toaletu usta (oprati zube, isprati usta vodom)
 • iskašljati se snažno, “punim plućima” u sterilnu bočicu (slina nije dobar uzorak)
 • donijeti u citološki laboratorij najkasnije 1 h nakon uzimanja
 • jedna uputnica a3 ili interna uputnica od specijalista kod koga je bolesnik bio na pregledu
 • donijeti medicinsku dokumentaciju povezanu s bolesti zbog koje bolesnik dolazi
 • nije potrebna priprema, bolesnici ne trebaju biti na tašte

Za pregled se ne naručuje.

Uzorak za pregled uzima liječnik specijalist kliničke citologije ili patologije i citologije u citološkom laboratoriju. Za citološki pregled nisu pogodni uzorci uzeti u drugim ordinacijama i doneseni uzorci.

Za pregled je potrebno donijeti:

 • jedna uputnica a3 ili interna uputnica od specijalista kod koga je bolesnik bio na pregledu
 • medicinsku dokumentaciju povezanu s bolesti zbog koje bolesnik dolazi
 • nije potrebna priprema, bolesnici ne trebaju biti na tašte

Za sva ostala pitanja i nedoumice molimo nazvati za informacije Citološki laboratorij na broj 349 – 243, svaki radni dan od 7 – 15 sati.

Osoblje

 • MIRTA VUČKO, dr.med. specijalistica patologije, VODITELJ ODJELA
 • MONIKA KOLARIĆ, dr.med. specijalistica patologije
 • IVAN ŠVAGELJ, dr.med.,univ.mag.med., specijalist patologije i citologije
 • HRVOJE JURKOVIĆ, mag.med.lab.diag., VODITELJ LABORATORIJA

Na specijalizaciji

 • ANDREJA ŠUMANOVIĆ, dr.med.