Odjel za medicinsku biokemiju

Laboratorij za molekularnu dijagnostiku Odjela za medicinsku biokemiju radi isključivo PCR-TESTIRANJE UZ NARUDŽBU I UPUTNICU liječnika obiteljske medicine (A3 uputnica upućena prema Medicinskoj biokemiji).

NE RADIMO BRZI ANTIGENSKI TEST NITI TESTIRANJE UZ PRIVATNU NAPLATU!

Naručivanje za uzimanje brisa nazofarinksa za pretragu PCR-dokazivanje SARS-CoV2 je moguće na slijedeće načine:

  • pacijente za uzimanje brisa naručuje isključivo ZDRAVSTVENO OSOBLJE!
  • vrijeme naručivanja: minimalno 1 dan unaprijed e-mailom cijelo radno vrijeme ili mobitelom od 10:00-14:30h
  • kontakt podaci su:
  • nužni podaci za narudžbu (zbog uvođenja u Nacionalni registar testiranih) su:
   • ime i prezime te datum rođenja pacijenta,
   • MBO pacijenta,
   • OIB pacijenta,
   • telefon, mobitel i/ili e-mail pacijenta,
   • adresa pacijenta,
   • radi li se o pacijentu sa simptomima ili je pretraga potrebna zbog drugih razloga (molimo navesti koji su)

  Uzimanje briseva nazofarinksa za testiranje na virus SARS-CoV-2 obavljati će se u periodu u 8h ponedjeljkom, utorkom i petkom u prostoru OŽB Vinkovci (u kontejneru u dvorištu ispred Odjela za zarazne bolesti)

  Inozemni osiguranici na testiranje trebaju ponijeti presliku inozemne zdravstvene kartice!

  Ukoliko pacijenti žele primiti nalaze na e-mail obavezno ga trebaju napisati na obrascu koji će im biti ponuđen pri uzimanju brisa. Telefonski zahtjevi za slanjem e-mail nalaza se neće uvažiti zbog zaštite i ispravnosti podataka.

Radno vrijeme

Radno vrijeme: pon.-pet. 07:00 – 15:00 sati
Vađenje krvi: pon.-pet. 07:15 – 09:30 sati
Izdavanje nalaza: svi nalazi se šalju liječniku elektronskim putem ili izdaju u laboratoriju od pon.-pet. 11:00 – 12:00 i 15:00 – 17:00 sati
Hitni laboratorij: svaki dan 00:00 – 24:00 sati (samo za pretrage s popisa hitnih analiza)

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Putem e-naručivanja naručuju se sljedeće specijalističke pretrage na crvenim/elektronskim uputnicama:
(Za osnovne laboratorijske pretrage uputiti pacijenta u laboratorij PZZ!)

acidobazni status (ABS)
albumini
amonijak (NH3)
bilirubin konjugirani (direktni)
bilirubin nekonjugirani (indirektni)
bilirubin ukupni
C3 – komponenta komplementa
C4 – komponenta komplementa
C-reaktivni protein – visokoosjetljivi (hsCRP)
etilni alkohol
feritin
fosfor-anorganski (P)
glikirani hemoglobin (HbA1c)
imunoglobulin A (IgA)
imunoglobulin G (IgG)

imunoglobulin M (IgM)
kalcij ioniziran (iCa, Ca2+)
kalcij ukupni (Ca)
kloridi (Cl)
kolinesteraza (CHE)
kreatin-kinaza (CK)
kreatin-kinaza izoenzim-MB (CK-MB)
kreatinin
laktati
laktat dehidrogenaza (LD, LDH)
LDL-kolesterol
lipaza
magnezij ukupni (Mg)
transferin

albumini (mikroalbuminurija)
broj stanica u komorici (Erc, Lkc, EP/µL)
dismorfični eritrociti
etilni alkohol
fosfor anorganski (P)
glukoza
kalcij (Ca)
kalij (K)
kloridi (Cl)
kreatinin klirens – korigirani (KEK/1,73 m2)
magnezij ukupni (Mg)
mokraćna kiselina (acidum uricum, urati, AU)
natrij (Na)
proteini ukupni
urea
urea klirens

aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV)
antitrombin (AT)
D-dimeri (DD)
fibrinogen
trombinsko vrijeme (TV)
vrijeme krvarenja (VK)

diferencijalna krvna slika (DKS)
morfološka analiza stanica perifernog razmaza krvi
bazofilno punktirani eritrociti (BpE)
bris nosa na eozinofile
indeks segmenata
količina hemoglobina u retikulocitu (CHr)
retikulocitni indeksi (IFR i Rtc-i)
osmotska rezistencija eritrocita (ORE)
pseudotrombocitopenija
ukupan broj eozinofila u punoj krvi (Eo)

ANTITIJELA I HORMONI
antitijela na tiroidnu peroksidazu (aTPO)
antitijela na tireoglobulin (aTG)
paratiroidni hormon (PTH)
tireotropni hormon (TSH)
trijodtironin-slobodni (fT3)
tiroksin-slobodni (fT4)
ukupni humani korionski gonadotropin (t-HCG)
C-peptid
HOMA-indeks inzulinske rezistencije
HOMA-% funkcionalnih ß-stanica
HOMA-% inzulinske osjetljivosti
inzulin
kortizol

PRAĆENJE KONCENTRACIJE LIJEKOVA
litij
valproati

SEROLOŠKE PRETRAGE
Ukupna IgM i IgG antitijela na SARS-CoV-2 (a-CoV2T)
Titar anti-SARS-CoV-2 IgG protiv proteina šiljka (a-sCoV2G)

MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA
PCR-dokazivanje SARS-CoV2 u brisu nazo- i/ili oro-farinksa

SPECIJALNI PROTIENI
imunoglobulin E – ukupni (IgE)
prokalcitonin (PCT)

SRČANI BILJEZI
NT-propeptid moždanog natriuretskog peptida (NT-pro-BNP)
troponin I – visokoosjetljivi (hs-cTnI)

TUMORSKI BILJEZI
alfa-fetoprotein (AFP)
karcinoembrionalni antigen (CEA)
karcinomski antigen 125 (CA 125)
karcinomski antigen 15-3 (CA 15-3)
karcinomski antigen 19-9 (CA 19-9)
prostata specifični antigen-indeks (PSA-i)
prostata specifični antigen-slobodni (fPSA)
prostata specifični antigen-ukupni (PSA)

VITAMINI
folna kiselina
vitamin B12
vitamin D3 – ukupni

PRETRAGE U KRVI
krvna slika (CKS + Lkc + Trc)
DKS (samo kod oznaka nepravilnosti na brojaču)

PRETRAGE ZGRUŠAVANJA
aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV)
antitrombin (AT)
D-dimeri (DD)
fibrinogen
protrombinsko vrijeme (PV)

BIOKEMIJSKE I IMUNOKEMIJSKE PRETRAGE
acidobazni status – osnovni (ABS)
acidobazni status s metabolitima, elektrolitima i kooksimetrijom – osnovni (ABS-prošireni)
albumini
amonijak
aspartat aminotransferaza (AST)
alanin aminotransferaza (ALT)
alkalna fosfataza (AF, ALP)
amilaza u serumu i mokraći
bilirubin – konjugirani i ukupni
C-reaktivni protein – visokoosjetljivi (hsCRP)
etilni alkohol u serumu/plazmi i mokraći
glukoza
kalcij ionizirani (iCa, Ca2+)
kalcij ukupni (Ca)
kalij (K)

kloridi (Cl)
kolinesteraza (CHE)
kreatin-kinaza (CK)
kreatin-kinaza izoenzim-MB (CK-MB)
kreatinin
laktati
laktat-dehidrogenaza (LD, LDH)
magnezij ukupni (Mg)
natrij (Na)
NT-propeptid moždanog natriuretskog peptida (NT-pro-BNP)
prokalcitonin (PCT)
urea
ukupni humani korionski gonadotropin (t-HCG) (samo uz indikaciju izvanmaternične trudnoće)
troponin I – visokoosjetljivi (hs-cTnI)

KVALITATIVNA PRETRAGA MOKRAĆE

SREDSTVA OVISNOSTI I LIJEKOVI
opće probiranje u mokraći

Na laboratorijsku obradu doći sa zdravstvenom iskaznicom i iskaznicom dopunskog osiguranja, pravilno popunjenom uputnicom ili elektronskom uputnicom te pravilno pripremljeni za pretrage  pogledati slijedeće upute za pripremu pacijenata za određene pretrage.

Kako se pripremiti za laboratorijske pretrage - upute za pacijente

Opće upute prije uzimanja krvi:

– Dan prije uzimanja uzorka krvi potrebno je

 • izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost
 • uzeti uobičajene obroke hrane, ali ne premasne

– Poslije 22 sata uvečer dan prije odlaska u laboratorij

 • ne uzimati hranu
 • ne piti alkohol
 • ne pušiti
 • voda se smije piti

– 48 sati prije uzimanje krvi je potrebno izbjegavati sve lijekove, osim onih koje je liječnik odredio kao obavezne
– Za redovite pretrage uzorak krvi od pacijenta uzeti ujutro između 6 i 9 sati dok je pacijent odmoren i prije nego što je podvrgnut dijagnostičkim i terapijskim postupcima
– Nužno je stvoriti uvjete koji osiguravaju da pacijent bude odmoren i opušten prije uzimanja krvi (preporuča se prije uzimanja krvi mirovati 15-20 minuta) zbog mogućih promjena u intermedijarnom metabolizmu ugljikohidrata, lipida i proteina

2 tjedna prije uzimanja uzorka krvi:

 • uobičajeno se hraniti,
 • izbjegavati promjene u tjelesnoj težini.

48 sati prije uzimanja uzorka krvi:

 • izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost,
 • ne uzimati alkohol.

24 sata prije uzimanja uzorka krvi:

 • uzimati uobičajene obroke hrane,
 • ali ne premasne (izbjegavati pretjerani unos kalorija).

12 sati prije uzimanja uzorka krvi:

 • poslije 19 sati uvečer dan prije odlaska u laboratorij ne uzimati hranu, piti alkohol, kavu te pušiti.

Određivanje kolesterola ne treba provoditi prije nego što prođe 8 tjedana od:

 • akutnog infarkta miokarda,
 • moždanog udara,
 • kirurške operacije,
 • traume,
 • sekundarne bolesti s promjenama u metabolizmu lipida,
 • akutne bakterijske ili virusne infekcije.

– 24-48 sati prije uzimanja uzorka krvi ne piti sokove obogaćene vitaminima ni pića uz dodatak tvari koja pojačava tonus organizma (energetski napitci)
– krv od pacijenta uzeti ujutro između 7 i 10 sati (standardizirano vrijeme) jer željezo ima značajnu dnevnu varijaciju (i do 70%)
– ako je pacijent pod terapijom preparatima željeza i/ili multivitaminskim preparatima obogaćenim željezom, kontrola željeza u serumu izvodi se najmanje:

 • tjedan do 10 dana nakon peroralnog uzimanja preparata željeza,
 • tri dana nakon davanja intravenoznih preparata,
 • mjesec dana nakon intramuskularnog davanja željeza

– koncentracije željeza u serumu su povećane kod primjene acetilsalicilne kiseline, kloramfenikola, oralnih kontraceptiva, multivitamina, kemoterapijskih agenasa (posebno cisplatina i metotreksat)
– određivanje željeza ne treba provoditi: u stanju akutne bakterijske ili virusne infekcije

Test se izvodi ujutro između 7 i 8 sati, nakon što je pacijent prethodnu noć bio natašte (8-14 sati), a tri dana prije toga na uobičajenoj prehrani zasićenoj ugljikohidratima (kruh, riža, tjestenina, krumpir) i bez ograničavanja tjelesne aktivnosti

Za vrijeme testa koji traje 2 sata, pacijent mora mirovati, ne smije pušiti, jesti, piti kavu ili druga pića

Test oralne podnošljivosti glukoze ne provodi se ukoliko je vrijednost glukoze u krvi > 10,0 mmol/L

Za izvođenje pretrage bolesnici se primaju isključivo do 08.30.

Tri dana prije izvođenja testa bolesnik mora biti na prehrani zasićenoj ugljikohidratima (kruh, tjestenina, krumpir, riža).

Bolesniku se prvo uzorak krvi izvadi natašte. Nakon toga bolesnik mora odmah pojesti svoj uobičajeni doručak. Točno dva sata nakon doručka bolesnik se mora javiti djelatniku laboratorija, radi ponovnog uzimanja uzorka krvi.

1. Priprema pacijenta

 • u koliko je pacijent pušač, 12 sati prije vađenja krvi mora se temeljito okupati i promijeniti odjeću drugom koja nije bila izložena duhanskom dimu te nakon toga ne smije pušiti niti boraviti u prostoriji zagađenoj duhanskim dimom ili isparenjima urina do vađenja krvi (jedna cigareta povećava koncentraciju amonijaka oko 10 μmol/L)
 • isto vrijedi za nepušače koji borave u prostorijama zagađenim duhanskim dimom
 • u prostoriji u kojoj boravi pacijent ili osoblje koje vadi krv ne smije biti odčepljenih uzoraka urina
 • osoblja koja vadi krv obavezno mora dobro oprati ruke sapunom prije vađenja krvi pacijentu
 • preporuča se da osoba koja vadi krv nije pušač, nikako ne smije pušiti neposredno prije postupka vađenja krvi te ne smije boraviti u duhanskim dimom zagađenoj prostoriji prije vađenja krvi pacijentu (izbjeći zagađenje odjeće i kože osoblja duhanskim dimom)

2. Vađenje krvi i dostava krvi do laboratorija

 • krv se vadi iz vene ili arterije (kapilarna krv se nikako ne preporuča!)
 • krv se vadi u epruvetu s podtlakom i dodatkom EDTA-antikoagulansa (za KKS – ljubičasti čep), obavezno se vadi u začepljene sisteme kako ne bi došlo do hlapljenja amonijaka
 • nakon miješanja, začepljena epruveta se stavi u čašu s ledom, tj. u tzv. ”ledenu kupelj” – npr. čaša napunjena s kockicama leda za hlađenje pića ili slično
 • epruveta u ledenoj kupelji se odmah, bez odlaganja dostavi u laboratorij na analizu i preda osoblju laboratorija u ruke
 • uzorak krvi se ne smije vaditi te ostavljati pohranjen za vrijeme dok laboratorij ne izvodi analizu amonijaka (poželjno se unaprijed dogovoriti s osobljem!)

– 7 dana prije testa ne preporuča se uzimati lijekove koji mogu dovesti do krvarenja u probavnom sustavu i pojave krvi u stolici (aspirin, indometacin, fenilbutazon, rezerpin, kortikosteroidi i dr.)
– test treba odgoditi kod proljeva, menstruacije, krvarenja iz hemoroida i hematurije
– preporuča se analizirati 3 uzastopne stolice kroz 3 dana i to po 2 uzorka s različitih mjesta iz svake stolice

U Općoj županijskoj bolnici Vinkovci se izvodi imunokemijski test koji je potpuno specifičan za humani hemoglobin, tj. nema lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata.

Imunokemijski test: iako za ovaj test nije potreban poseban način prehrane prije uzimanja uzorka, potrebno je izbjegavati liječenje nesteroidnim antireumaticima, tj. lijekovima protiv bolova poput aspirina, andola, ibuprufena, te indometacinom, fenilbutazonom, rezerpinom, kortikosteroidima i dr. lijekovima koji mogu uzrokovati krvarenje.

Za Gvajakov test bolesnik treba biti na posebnoj dijeti tri dana prije i tijekom ispitivanja:

preporučuje se:
– dobro kuhano meso, perad, riba, žitna kaša, kuhano voće i povrće, kikiriki i drugo koštunjavo voće, kokice, kruh od mekinja, salate

treba izbjegavati:
– nedovoljno pečeno crveno meso (janjetina, govedina), jetrene kobasice, bijelu repu, hren, dinje, lubenice i sl. (daju lažno pozitivne rezultate)
– preparate željeza
– vitamin C u količini >250 mg/dan (daje lažno negativne rezultate).

– uzorak izbora: srednji mlaz prve jutarnje mokraće nakon noćnog sna, toalete vanjskog spolovila, prije doručka i drugih aktivnosti
– vrijeme od posljednjeg pražnjenja mjehura treba biti najmanje 4, a najviše 8 sati
– ostali uzorci su bilo koji dnevni uzorak mokraće uzet nakon obavljene toalete vanjskog spolovila (uzima se srednji mlaz)
– analizu se ne preporučuje raditi kod žena neposredno prije, za vrijeme i neposredno nakon menstruacije kao ni kod žena koje imaju vidljiv vaginalni iscjedak
– uzorak mokraće treba skupljati u kemijski potpuno čistu posudu sa širokim grlom za jednokratnu upotrebu
– uzorak mokraće se prenosi do mjesta obrade u zatvorenoj epruveti bez aditiva
– pregled uzorka mokraće treba učiniti unutar 2 sata (najdulje 4h) po uzimanju uzorka nakon što se ohladio na sobnu temperaturu

– mokraću skupljati u čistu i suhu odgovarajuću kemijski potpuno čistu i osušenu posudu/posude koja se čuva/čuvaju na hladnom mjestu (hladnjak)
– posude ne perite deterdžentom jer tragovi deterdženta smetaju za analizu, dobro isperite destiliranom vodom i posušite
– za vrijeme skupljanja pacijent ne smije uzimati diuretike, kavu i alkohol
– način skupljanja 24-satne mokraće:

 • ujutro, npr. u 7 sati potpuno isprazniti mjehur u WC
 • zatim skupljati svu mokraću tijekom dana i noći do drugog dana do istog vremena kao i prethodnog dana npr. u 7h (24 sata) u posudu za prikupljanje
 • jutarnju mokraću drugog dana dodati cjelokupnoj količini u boci (bocama) za čuvanje
 • pazite da ne zaprljate mokraću sa stolicom (tijekom stolice se ne smije izmokriti u WC)

– cjelokupnu mokraću (po potrebi više posuda) isti dan donijeti u laboratorij do 9:30 sati
– za određivanje klirensa kreatinina sakupiti 24-satnu mokraću, a potom ujutro natašte izvaditi krv
– ako se traži analiza kalcija i fosfata, a pacijent je na terapiji s kalcijem, potrebno je prije početka skupljanja mokraće prestati uzimati terapiju najmanje 48 sati (D-vitamin i fosamax se smiju uzimati)

Uzimanje uzoraka biološkog materijala

upute za osoblje koje uzima krv pacijentima u vanjskim ambulantama

Nužno je strogo pridržavanje uputa laboratorija o vrsti uzorka. Za uzimanje krvi primjenjuju se sterilne igle za jednokratnu upotrebu i sterilne epruvete za jednokratnu uporabu odgovarajuće zapremine s podtlakom s ili bez poliesterske smole za odvajanje seruma od stanica (epruvete sa žutim i crvenim čepom). Uz svaku pretragu u ”Registru pretraga” navedena je boja čepa epruvete u koju se uzorkuje krv za odgovarajuću pretragu, količina koja je potrebna, te specifičnosti vezane uz transport, uzimanje uzorka i sl.

Osnovni pribor za uzimanje krvi čine rukavice, odgovarajuće epruvete, igle različitih veličina, držači igala, stalci za prikupljanje epruveta, dezinfekcijsko sredstvo (70%-tni izopropilni alkohol ili mješavina etanola i etera te 1%-tnoj vodenoj otopini Plivasept glukonata za analizu alkohola), sterilni jastučići vate, flasteri, podveza, posude za odbacivanje upotrijebljenih igala, vodootporan flomaster, lancete različitih veličina.

 • uzorak krvi se uzima u standardizirane epruvete s podtlakom koje mogu sadržavati različite dodatke (antikoagulanse, konzervanse), a vrsta dodatka razlikuje se prema boji čepa na epruveti
 • koagulacijske pretrage (antikoagulans natrij-citrat 105-109 mmol/L, svjetlo plavi čep)
 • biokemijske pretrage/serum (bez antikoagulansa; crveni čep), sa (žuti čepovi ili žuti kolut na crvenom čepu) ili bez (crveni čep) polistirenske smole za odjeljivanje seruma od stanica
 • za određivanje glukoze u testu opterećenja (konzervans natrij-fluorid; sivi čep)
 • hematološke pretrage (antikoagulans EDTA; ljubičasti čep)
 • sedimentacija (antikoagulans natrij-citrat; crni čep)
 • uzorak krvi uzima se ujutro između 7 i 10 sati
 • od dolaska u ambulantu do uzimanja uzorka krvi bolesnik treba mirovati 15 do 30 minuta
 • provjeriti jesu li svi potrebni podatci ispisani na uputnici (ime, prezime, datum, tražene pretrage…)
 • pripremiti pribor za uzimanje uzorka krvi prema traženim pretragama
 • identificirati bolesnika pitajući ga: “Kako se zovete?” ili: “Kako glasi vaše ime i prezime?” ili dodatno još: “Kada ste rođeni?”
 • odgovor usporediti s podatkom koji je prethodno upisan na uputnici
 • pitati pacijenta: “Kada ste zadnji puta jeli?” i ako se traži određivanje željeza: “Primate li terapiju željezom?“, a za određivanje kalcija: “Uzimate li terapiju kalcija?“, a u slučaju potvrdnog odgovora odgoditi pretrage
 • ako se traže koagulacijske pretrage pitati pacijenta: “Primate li antikoagulantnu terapiju?”; potvrdni odgovor o terapiji zabilježiti na uputnicu
 • za pretrage CA 125 i CA 15-3 pitati pacijentice imaju li menstruaciju, a u slučaju potvrdnog odgovora odgoditi pretrage tjedan dana
 • za pretrage PSA i fPSA pitati pacijente jesu li došli biciklom/motorom, a u slučaju potvrdnog odgovora odgoditi pretragu tjedan dana
 • obilježiti pripremljene epruvete ispisom imena i prezimena bolesnika, te brojem dogovorenim s laboratorijem
 • upisati datum i vrijeme uzimanja uzorka krvi i tko je uzeo krv
 • položaj tijela za vrijeme uzimanja uzorka krvi je sjedeći
 • pri odabiru mjesta uboda najčešće se odabiru antekubitalne vene iako se u slučajevima otežanog odabira mjesta uboda mogu kao mjesta uboda koristiti dorzalne vene na šaci
 • odabrati nedominantnu ruku, ispružiti je preko naslona stolice
 • tražiti pacijenta da stisne šaku i izabrati mjesto uboda laganim opipavanjem vene
 • upotrijebiti podvezu iznad mjesta uboda, te je koristiti najdulje 1 minutu, za lipide < 1 minute, a ako će se određivati kalcij, magnezij i željezo NE koristiti podvezu
 • dezinficirati mjesto uboda i pričekati da se dezinficijens (70%-tni izopropilni alkohol ili mješavina etanola i etera) osuši
 • ubod se obavlja pod kutom igle od 10-20 stupnjeva desnom rukom, ubodom igle 10 do 15 mm postiže se pozicija igle u lumenu vene
 • rukom kojom smo izvršili ubod pridržava se nosač igala i lijevom rukom prinose odgovarajuće epruvete. Čim započne istjecanje krvi, otpušta se podveza i pacijent otpušta šaku
 • nakon uzimanja uzorka krvi na mjesto uboda staviti jastučić od vate i čvrsto pritisnuti. Objasniti da slab pritisak može dovesti do stvaranja hematoma. Objasniti da se ruka ne savija.
 • ako uzimanje nije uspjelo, postupak ponoviti nakon 15 minuta iz druge ruke
 • epruvete bez antikoagulansa ili sa smolom staviti u uspravan položaj
 • epruvete s antikoagulansom promiješati lagano nekoliko puta
 • sve epruvete odložiti u USPRAVNOM položaju
 • uzorak krvi ne smije se uzimati iz hematoma i infuzijskog sistema

Koagulacijske pretrage (plazma), epruveta s antikoagulansom (natrij-citrat), svijetlo-plavi čep.

Sedimentacija (plazma), epruveta s antikoagulansom (natrij-citrat), crni čep.

Biokemijske pretrage (serum), epruveta bez antikoagulansa, crveni čep, žuti čep, narančasti čep (hitne pretrage-serum), zeleni čep (hitne pretrage-plazma).

Hematološke pretrage (puna krv, plazma), epruveta s antikoagulansom (EDTA), svijetlo-ljubičasti čep.

OGTT, epruvete s inhibitorom glikolize (natrij-fluorid), sivi čep.

 • uzimanje uzorka kapilarne krvi preporučuje se provoditi iz nedominantne ruke (dešnjaci iz lijeve, ljevaci iz desne) iz prstenjaka, ženama i djeci iz srednjeg prsta, a maloj djeci iz pete
 • prije uzimanja uzorka mjesto uboda očistiti 70%-tnom vodenom otopinom izopropanola ili mješavinom etanola i etera, a zatim obrisati jastučićem od vate
 • ubod izvršiti lancetom tako da je oštrica položena okomito na otisak prsta
 • prvu kap krvi odstraniti jastučićem od vate i pustiti da se kapljica slobodno stvara
 • uzorak krvi navući u kapilaru ili skupiti u mikroepruvetu bez ili s odgovarajućim antikoagulansom
 • nakon završenog uzimanja uzorka krvi mjesto uboda prekriti jastučićem od vate
 • nakon uzimanja uzorka krvi u mikroepruvetu s odgovarajućim antikoagulansom, mikroepruvetu dobro začepiti i nježno bez mućkanja okrenuti 10 puta
 • mikroepruvetu bez antikoagulansa ne miješati
 • epruvete odložiti u uspravnom položaju

Originalna vakuum epruveta za uzorak krvi se propisno obilježi pacijentovim prezimenom i imenom.

Koristi se jednokratni pribor za vađenje krvi.

Koža na predjelu tijela na kojem se vadi uzorak krvi se dezinficira vatom natopljenom u 1%-tnoj vodenoj otopini Plivasept glukonata, a u nedostatku iste dezinfekcija se može izvršiti i pranjem ubodnog mjesta dezinfekcijskim sapunom te potom ispiranje vodom i sušenje papirnim ubrusom.

Za dezinfekciju kože ne smije se koristiti alkohol, eter, benzin, jodne otopine ili druga lakohlapljiva dezinfekcijska sredstva.

Upute za neprihvaćanje uzoraka biološkog materijala

Uzorak biološkog materijala neće biti prihvaćen za analiziranje u slijedećim situacijama:

 1. bolesnik nije pravilno pripremljen za uzimanje uzorka
 2. uzorak krvi nije uzet u odgovarajuće epruvete ovisno o traženim pretragama, pri čemu treba strogo paziti i na količinu uzete krvi (do označene razine)
 3. svaki uzorak dopremljen u laboratorij, dostavljen ili se uzima u laboratoriju, a nije pravilno označen, te nema odgovarajuću (jednako označenu), čitko i pravilno ispisanu uputnicu s točnim vremenom uzimanja uzorka
 4. ne prihvaćaju se zgrušani uzorci krvi uzeti u epruvete s antikoagulansom
 5. epruvete bez antikoagulansa moraju biti dostavljene u laboratorij u odgovarajućem položaju (krv nije u dodiru s čepom) i ne smiju se mućkati (hemoliza)
 6. uzorci mokraće, likvora, punktata i uzorak krvi za pretragu CYFRA 21-1 ne smiju se prenositi u epruvetama ”s gelom”
 7. ne prihvaćaju se uzorci za koje je isteklo dozvoljeno vrijeme od uzimanja do dostave u laboratorij
 8. hemolitični uzorci (hemoliza in vitro ) se ne prihvaćaju za određivanje K, Mg, LD , AST, ALT, alkalne fosfataze, CK, GGT, kolesterola, triglicerida, bilirubina i ukupnih proteina
 9. lipemični uzorci se ne prihvaćaju za određivanje amilaze, ukupnog kalcija, željeza, LD , ukupnih proteina, hemoglobina te K i Na ako se određuju plamenom fotometrijom ili indirektnom potenciometrijom
 10. uzorci briseva oro- i/ili nazo-farinksa se ne prihvaćaju u slijedećim slučajevima: neispravna podloga i/ili podloga koja je promijenila boju, bris uzet s drvenim štapićem/spatulom (neprihvatljivo za molekularno-dijagnostičke pretrage), otvorena/vidno kontaminirana epruveta, suhi bris

POPIS SVIH PRETRAGA / ANALITA ODJELA ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU

kemijska kvalitativna analiza urina (test traka i potvrdne metode u epruveti)
sediment urina (mikroskopski)
broj stanica (eritrocita, leukocita i epitela u komorici)
dismorfični eritrociti

BIOKEMIJSKE PRETRAGE U SERUMU, PLAZMI I/ILI KRVI

albumini
alkohol – etilni
alkalna fosfataza (AF, ALP)
alanin aminotransferaza (ALT)
amilaza
amonijak (NH3)
aspartat aminotransferaza (AST)
bilirubin – konjugirani (direktni)
bilirubin – nekonjugirani (indirektni)
bilirubin – ukupni
bilirubin – ukupni za novorođenčad
C3 komponenta komplementa
C4 komponenta komplementa
C-reaktivni protein– visokoosjetljivi (hsCRP)
feritin
fosfor – anorganski (P)
gama-glutamil-transferaza (GGT)
glikirani hemoglobin (HbA1c)
glukoza u krvi
HDL-kolesterol
imunoglobulin A (IgA)
imunoglobulin G (IgG)
imunoglobulin M (IgM)
kalcij – ionizirani (iCa, Ca2+)

kalcij – ukupni (Ca)
kalij (K)
kloridi (Cl)
kolesterol – ukupni
kolinesteraza (CHE)
kreatin-kinaza (CK)
kreatin-kinaza izoenzim-MB (CK-MB)
kreatinin
laktati
laktat-dehidrogenaza (LD, LDH)
LDL-kolesterol
lipaza
magnezij – ukupni (Mg)
mokraćna kiselina (acidum uricum, urati, AU)
natrij (Na)
nezasićeni kapacitet vezanja željeza (UIBC)
oralni glukoza tolerans test (OGTT)
proteini – ukupni
transferin
trigliceridi
urea
zasićeni kapacitet vezanja željeza (TIBC)
zasićenje transferina željezom (%Fe)
željezo (Fe)

ANALIZA ACIDOBAZNOG STATUSA I PLINOVA U KRVI

acidobazni status i plinovi u krvi – osnovni (ABS)
acidobazni status, plinovi u krvi, ionizirani elektroliti, metaboliti i kooksimetrijski parametri (ABS-prošireni)

BIOKEMIJSKE PRETRAGE U MOKRAĆI - KVANTITATIVNE

albumini – mikroalbuminurija
amilaza
amilaza klirens
etilni alkohol
fosfor anorganski – P/dU; P/g kreat.
glukoza – GLU/dU
kalcij – Ca/dU; Ca/g kreat.
kalij – K/dU; K/g kreat.
kloridi – Cl/dU; Cl/g kreat.

korigirani klirens kreatinina / 1,73 m2
kreatinin
kreatinin klirens – nekorigirani
magnezij – Mg/dU; Mg/g kreat.
mokraćna kiselina – AU/dU; AU/g kreat.
natrij – Na/dU; Na/g kreat.
proteini-ukupni – TP/dU; TP/g kreat.
urea – urea/dU; urea/g kreat.
urea klirens
volumen dnevnog urina (dU)

BIOKEMIJSKE PRETRAGE PUNKTATA

KVALITATIVNA I KVANTITATIVNA ANALIZA PUNKTATA
(ascites, pleuralni, peritonejski i dr. punktati)
izgled, boja
albumini
amilaza
bilirubin
eritrociti
glukoza
kolesterol
laktat-dehidrogenaza (LD, LDH)
leukociti
proteini – ukupni
pH reakcija
relativna gustoća
rivalta reakcija
trigliceridi
ostale pretrage po potrebi

BIOKEMIJSKE PRETRAGE LIKVORA

KVALITATIVNA ANALIZA LIKVORA
izgled, boja, fibrinska mrežica
broj stanica
proteini (Pandy)
morfološko diferenciranje stanica
KVANTITATIVNA ANALIZA LIKVORA (CSF)
albumini
AlbCSF./Albser
glukoza
GluCSF./gluser
kloridi
laktat
proteini – ukupni

OSTALE BIOKEMIJSKE PRETRAGE

okultna krv – hemoglobin u stolici
utvrđivanje porijekla biološkog materijala, tj. razlikovanje: likvor – nosni iscjedak
utvrđivanje porijekla biološkog materijala, tj. razlikovanje: urin – punktat

aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV)
antitrombin (AT)
D-dimeri (DD)
fibrinogen
protrombinsko vrijeme (PV)
trombociti
trombinsko vrijeme (TV)
vrijeme krvarenja (VK)

KOMPLETNA KRVNA SLIKA

eritrociti (Erc)
hematokrit (Htc)
hemoglobin (Hb)
MCV – prosječni volumen eritrocita
MCH – prosječni sadržaj hemoglobina u eritrocitu
MCHC – prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitu
RDW – raspodjela eritrocita po volumenu
retikulociti – apsolutni (Rtc-a)
retikulociti – ‰ (Rtc-‰)
količina hemoglobina u retikulocitu (CHr)
indeks zrelosti retikulocita (IRF)
retikulocitni indeks (Rtc-i)
leukociti (Lkc) s 5-modalnim DKS-om
trombociti (Trc)
trombokrit (Tct)
MPV – prosječni volumen trombocita
PDW – raspodjela trombocita po volumenu

OSTALE HEMATOLOŠKE PRETRAGE

bazofilno punktirani eritrociti (BpE)
bris nosa na eozinofile
brzina sedimentacije eritrocita (SE)
indeks segmenata
osmotska rezistencija eritrocita
postotak hipokromnih eritrocita
pseudotrombocitopenija
ukupan broj eozinofila u punoj krvi

DIFERENCIJALNA KRVNA SLIKA (mikroskop)

diferenciranje leukocita (DKS)
morfološki diferenciranje stanica u razmazu periferne krvi
gusta kap na malariju

ANTITIJELA I HORMONI

antitijela na tiroidnu peroksidazu (aTPO)
antitijela na tireoglobulin (aTG)
paratiroidni hormon (PTH)
tireotropni hormon (TSH)
trijodtironin – slobodni (fT3)
tiroksin – slobodni (fT4)
ukupni humani korionski gonadotropin (t-HCG)
C-peptid
HOMA-indeks inzulinske rezistencije
HOMA-% funkcionalnih ß-stanica
HOMA-% inzulinske osjetljivosti
inzulin
kortizol

SEROLOŠKE PRETRAGE

Ukupna IgM i IgG antitijela na SARS-CoV-2 (a-CoV2T)
Titar anti-SARS-CoV-2 IgG protiv proteina šiljka (a-sCoV2G)

SPECIJALNI PROTEINI I VITAMINI

imunoglobulin E – ukupni (IgE)
prokalcitonin (PCT)

SRČANI BILJEZI

srčani troponin I – visokoosjetljivi (hs-cTnI)
NT-propeptid moždanog natriuretskog peptida (NT-pro-BNP)

TUMORSKI BILJEZI

alfa-fetoprotein (AFP)
karcinoembrionalni antigen (CEA)
karcinomski antigen 125 (CA 125)
karcinomski antigen 15-3 (CA 15-3)
karcinomski antigen 19-9 (CA 19-9)
prostata specifični antigen – indeks (PSA-i)
prostata specifični antigen – slobodni (fPSA)
prostata specifični antigen – ukupni (PSA)

VITAMINI

folna kiselina
vitamin B12
vitamin D3 – ukupni

PRAĆENJE KONCENTRACIJE LIJEKOVA

litij
valproična kiselina

SREDSTVA OVISNOSTI I LIJEKOVI

opće probiranje u urinu

PCR testiranje na SARS-CoV2 u brisu nazo- i/ili oro-farinksa: SARS-CoV-2 _ N gen i ORF1ab regija

PRETRAGE U KRVI

krvna slika (CKS + Lkc + Trc)
DKS (samo kod oznaka nepravilnosti na brojaču)

BIOKEMIJSKE PRETRAGE

acidobazni status (ABS)
acidobazni status, plinovi u krvi, ionizirani elektroliti, metaboliti i kooksimetrijski parametri (ABS-prošireni)
albumini
amonijak (NH3)
aspartat aminotransferaza (AST)
alanin aminotransferaza (ALT)
alkalna fosfataza (AF, ALP)
amilaza u serumu i mokraći
bilirubin – konjugirani i ukupni
C-reaktivni protein – visokoosjetljivi (hsCRP)
etilni alkohol u serumu/plazmi i mokraći
glukoza
kalcij – ionizirani (iCa, Ca2+)
kalcij – ukupni (Ca)
kalij (K)

kloridi (Cl)
kolinesteraza (CHE)
kreatin-kinaza (CK)
kreatin-kinaza izoenzim-MB (CK-MB)
kreatinin
laktati
laktat-dehidrogenaza (LD, LDH)
magnezij – ukupni (Mg)
natrij (Na)
NT-propeptid moždanog natriuretskog peptida (NT-pro-BNP)
prokalcitonin (PCT)
urea
ukupni humani korionski gonadotropin (t-HCG) (samo uz indikaciju izvanmaternične trudnoće)
troponin I – visokoosjetljivi (hs-cTnI)

KVALITATIVNA PRETRAGA MOKRAĆE
PRETRAGE ZGRUŠAVANJA

aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV)
antitrombin (AT)
D-dimeri (DD)
fibrinogen
protrombinsko vrijeme (PV)

SREDSTVA OVISNOSTI I LIJEKOVI

opće probiranje u urinu

REGISTAR PRETRAGA

U ovom registru pretraga su navedene sve pretrage po abecednom redu tj. imenu pretrage. Navedeni su sustavi u kojima se određuju, vrsta suđa u kojima se dostavljaju u laboratorij, vrijeme izrade te posebne napomene. Uz naziv pretrage posebno je naznačeno ukoliko se pretraga radi hitno redovno ili samo periodično.

Osoblje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti od voditeljice odjela i drugih medicinskih biokemičarki, kao i mag. molekularne dijagnostike na Odjelu za medicinsku biokemiju Opće županijske bolnice Vinkovci te ostalih laboratorijskih djelatnika na slijedeće telefonske brojeve i/ili e-mail adrese:

voditeljica odjela – Višnja Jureša, spec.med.biochem.
tel.: 032 349-434
mob.: 099 3700 219 (*0219)
e-mail: visnja.juresa@obvk.hr

mag.med.biochem. – Melani Bodalec, specijalizantica
Sandra Drmić, spec.med.biochem.
Ana Pocrnja, spec.med.biochem.
Đurđa Winkler, spec.med.biochem.
tel.: 032 349-433
mob.-pripravnost: 099 258 56 44 (*0318)
e-mail: biokemija@obvk.hr

mag.mol. biologije – Magdalena Vincetić
tel.: 032 349-702
e-mail: magdalena.vincetic@obvk.hr

glavni tehničar – Mato Veselčić, bacc.lab.med.
mob.: 099 256 10 23 (*0317)
e-mail: mato.veselcic@obvk.hr

odjel – tel.: 032 349-432
e-mail: biokemija@obvk.hr

molekularna dijagnostika –tel.: 032 349-702
mob.: 099 589 40 34 (*0215) – pacijente za uzimanje brisa naručuje isključivo zdravstveno osoblje!

dežurna soba – tel.: 032 349-431
odjelna pisarna – tel.: 032 349-430