Jedinica za kvalitetu zdravstvene zaštite

Kvaliteta zdravstvene zaštite temeljno je načelo rada svih zaposlenika OŽB Vinkovci sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11).

U Općoj županijskoj bolnici Vinkovci uspostavljena je organizacijska struktura kvalitete zdravstvene zaštite kroz Jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u okviru koje djeluje Povjerenstvo za kvalitetu.

Aktivnosti

 • Rad na uspostavljanju, razvijanju i poboljšanju sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata u svim organizacijskim jedinicama Opće županijske bolnice Vinkovci.
 • Upravljanje dokumentacijom sustava kvalitete.
 • Praćenje pokazatelja kvalitete, izrada izvještaja i analiza na području upravljanja kvalitetom.
 • Provođenje mjerenja iskustava pacijenata i zadovoljstva zaposlenika.
 • Praćenje i analiza neželjenih događaja prema pacijentima i zaposlenicima.
 • Provođenje kontrole kvalitete medicinske dokumentacije.
 • Vođenje registra zdravstvene ustanove o umrlim pacijentima.

Osoblje

 • doc.dr.sc. ANTUN ŠUMANOVAC, dr.med., pred., spec. ortopedije i traumatologije, ZAMJENIK RAVNATELJA I KOORDINATOR ZA KVALITETU
 • MIRJANA ŠTABLER, bacc.med.techn., GLAVNA SESTRA ZA BOLNIČKE INFEKCIJE
 • MIRELA BUDIMIR, bacc.med.techn., GLAVNA SESTRA ZA BOLNIČKE INFEKCIJE
 • IVANA MATIĆ, m/s, MEDICINSKA SESTRA ZA SISTEMATSKE PREGLEDE
 • MELISANDA DRAGUN, bacc.med.techn., AUDITOR KVALITETE – GLAVNA SESTRA ZA KVALITETU RADA U BOLNICI
 • MARINA MARŠIĆ, mag.med.techn., GLAVNA SESTRA ZA EDUKACIJU I OTPUST