Odjel tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova

ZDENKO ZAGORC., dipl.oec.,
VODITELJA ODJELA

Odsjek za tehničke poslove i održavanje

ŽELJKO MARINČIĆ, mag.ing.agr., VODITELJ ODSJEKA

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Odsjek informatike

IME PREZIME, titula, VODITELJ ODSJEKA

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Odsjek zaštite na radu

IVICA CVRLJE, struč.spec.ing.sec., VODITELJ ODSJEKA

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Odsjek za pranje i održavanje rublja

MIRJANA TOMAŠEVIĆ, medicinska sestra, VODITELJ ODSJEKA

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Odsjek za dijetetiku i prehranu

MIRJANA ORŠOLIĆ, viši nutricionist – dijetetičar

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.

Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove

MIRJANA ŠTABLER, bacc.med.techn., GLAVNA SESTRA ZA BOLNIČKE INFEKCIJE

Želite nas kontaktirati

Obratite nam se putem kontakt obrasca.