Povijest

Prva bolnica u Vinkovcima

 • 8. 2. 1831. godine osnovana prva bolnica u Vinkovcima, bolnica je imala 12 kreveta
 • smještena je u prizemlju zgrade Pukovnijskog zatvora bivše graničarske Brodske pukovnije br. 7
 • 1857. godine izgrađena je bolnička zgrada, prema planu iz 1852. godine kao »Regimentsgemeindespital« (Pukovnijska bolnica).
 • imala je 50 kreveta
 • jednu kupaonu
 • tri kućna nužnika, 6 pregrada i 6 mjesta za čučanje
 • nakon 50 godina prva dogradnja i adaptacija
 • 1921. dolazi do potpunog razvitka bolnice
 • Odjel za unutarnje i zarazne bolesti, kirurgija i ginekologija

Stara bolnica poslije II. svjetskog rata

 • 1945. poslije II. Svjetskog rata, teško oštećena bombardiranjem i ratnim razaranjem, obnovljena je na prijeratnu razinu
 • 1952. – 1953. izbija epidemija trbušnog tifusa – organi Narodne vlasti shvaćaju da je vrijeme da se izgradi nova bolnica
 • veliki broj bolesnika
 • potreba za dječjim i plućnim odjelima
 • ORL odjel
 • Radi velikog broja oboljelih TBC-a i ostalih bolesti potrebni su novi odjeli

Ideja o gradnji nove bolnice

 • 1954. osnovana Komisija za izgradnju nove bolnice
 • Savjet za narodno zdravlje NR Hrvatske 1954. financira izradu idejnog rješenja
 • 1956. bolnica ima 92 zaposlenika: 8 liječnika, 2 liječnička pomoćnika, 1 srednji farmaceut, 1 mr. Pharm, 4 instrumentarke, 1 laborant, 16 bolničara, 4 primalje, 23 spremačice, uredsko osoblje 10 ljudi

Izgradnja nove bolnice

 • Planirano 300 kreveta
 • 13. 08. 1954. objavljen opći jugoslovenski anonimni natječaj za projekt
 • 06. 10. 1958. položen kamen temeljac na zemljištu kod “Barice”
 • 1963. izgrađena i otvorena poliklinička zgrada
 • 1970. useljeni interni, pedijatrija, ORL i ginekologija s rodilištem
 • 1972. useljena je kirurgija, urologija okulistika
 • U staroj zgradi ostali su plućni, zarazni, neuropsihijatrija
 • početkom Domovinskog rata 505 kreveta i sve odjele koje ima i danas

Bolnica prije, za i poslije domovinskog rata

Stanje prije domovinskog rata
 • Medicinski centar Vinkovci – 1065 zaposlenika
 • 1990. BO dani 148.759
 • 1990. sredstvima samodoprinosa bivše općine Vinkovci izgrađena je zgrada u kojoj se nalaze zarazni, plućni interni i uprava, a građevina skelet ostaje nedovršena…
Domovinski rat
 • početkom 02. 05. 1991. – prvi ranjenici iz Borava Sela – 10 poginulih obrađeno je na patologiji
 • prvi minobacački napad na grad Vinkovce 19. 07. 1991. i slijedeći 22. 07. 1991.
 • prvo preseljenje pacijenata u podrumske prostorije – potom vraćanje odjela na katove
 • u ljeto 1991. počinju pripreme svih podrumskih prostorija za rad, s bolnicama u odmičnici (OŠ u Starim Mikanovcima, Domovi zdravlja u Županji i Đakovu)
 • 14. 09. 1991. prelazak na ratnu shemu rada, operacijski trakt i pacijenti sele se u podrume
 • u studenom 1991. podrum robne kuće “Nama” organiziran je sa svim sadržajima kao bolnica u slučaju izmještanja postojeće
Stalna obnova i u ratu
 • prvo primirje 02. 01. 1992., a u drugoj polovici siječnja počinje obnova zgrade starog rodilišta i stare bolnice
 • na Dan grada Vinkovaca, 1992., uselili smo odjele na privremene lokacije (dječji, ginekologija, rodilište – današnja psihijatrija), interni, neurologija, neuropsihijatrija, plućni, zarazni – zgrada stare bolnice
 • sve ostalo je bilo u podrumu “Name” koja je pretvorena u polikliniku sa svim ambulantama
Obnova!
 • 1992. godine počinju pregovori s mogućim projektantima
 • Ministarstvo zdravstva izabire tvrtku za izradu projekta – ZO-Invest Zagreb
 • projekt je koštao 1.000.000 DEM
 • Etapna obnova
 • Službeno obnova počela 30. 09. 1994.
 • 1996 – 97. ugovori za energetski kanal, trafostanicu, kotlovnicu
 • 1998. ugovori za diletaciju 3 i E
 • 1999. ugovor za uređenje okoliša
Danas
 • danas su u funkciji dilatacije: 1, 2, 3, E-poliklinika, kotlovnica i okoliš s cjelovitom infrastrukturom
 • potpuno obnovljen i opremljen centralni operacijski trakt
 • rađaonski i operacijski trakt ginekologije
 • radiologija i prateće dijagnostike
 • centralni kompjuterizirani laboratorij
 • kuhinja
 • ležeći kapaciteti za bolesnike
 • poliklinika s najsuvremenijom dijagnostikom
180 godina Vinkovačke bolnice – PDF knjiga

180 godina Vinkovačke bolnice