Izjava o pristupačnosti

Opća županijska bolnica Vinkovci nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu ustanove www.obvk.hr.

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019) zbog neusklađenosti koji su navedeni u nastavku, a prema 4 osnovna zahtjeva za osiguravanje pristupačnosti (mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost:

1. Mogućnost opažanja
– Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice, neki dijelovi obrasca, tablice)
– Pojedine poveznice nemaju alt tekst
– Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
– Postoje poveznice na PDF i Word dokumente.
– Neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
– Korištene su tablice za postizanje vizualnog rasporeda na stranici
– Krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta
– Korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta,
– Ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta kontrast teksta i fotografija na određenim dijelovima stranice nije potpuno adekvatan za osobe s poteškoćama

2. Operabilnost
– Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama.
– Glavna navigacija je neintuitivna za upravljanje sa tipkovnicom

3. Stabilnost
– Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova izjava pripremljena je 14. rujna 2020. godine u skladu sa Odlukom Komisije (EU) 2018/1523 od 11. listopada 2018. godine, kojom se utvrđuje predložak Izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Evaluacija usklađenosti mrežne stranice sa zahtjevima iz Direktive (EU) 2016/2102 utemeljena je na samoprocjeni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Za sve povratne informacije o neusklađenostima, te za traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive možete se obratiti Odsjeku za informatiku Opće županijske bolnice Vinkovci na sljedeće načine:

e-mail: help.desk@obvk.hr
telefon: 099 3700 207, 099 3700 273
pošta: Opća županijska bolnica Vinkovci, Odsjek za informatiku, Zvonarska 57, 32100 Vinkovci

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili poslani zahtjev, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje na telefon 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.