Liječnici specijalisti opće bolnice Vinkovci

UPRAVA BOLNICE
Telefon uprave:032/ 349-605 i 349-610
Ime i prezime
Dubravko Korenika, mag.oec. - Sanacijski upravitelj
Dr.Marija Bekavac, spec.transfuziolog - Zamjenik sanacijskog upravitelja
Marina Žeko, bacc.med.techn.,v.d. glavna sestra bolnice
Mirela Živanović, mag.oec. – pomoćnik sanacijskog upravitelja za financijsko poslovanje bolnice
Povratak na početakODJEL ZA UNUTARNJE BOLESTI
Telefon odjela:032/349-712
Ime i prezime
dr. Zdravko Faletar, specijalist interne medicine – subspecijalist kardiolog - voditelj odjela
dr. sc. dr. Davorin Pezerović,specijalist interne medicine – subspecijalist gastroenterolog
dr. Ljubica Mogoš-Lagator,specijalist interne medicine
dr. sci. dr. Mirna Krajina-Andričević, specijalist interne medicine – subspecijalist kardiolog
dr. Katica Tominac-Liška, specijalist interne medicine – subspecijalist endokrinolog i dijabetolog
dr. Dajana Sidorov, specijalist interne medicine – subspecijalist kardiolog
dr. Ivana Delaš, specijalist interne medicine
dr. Silvija Juzbašić, specijalist interne medicine
dr. Marina Vidosavljević, specijalist interne medicine
dr. Vladimir Trtolja, specijalist interne medicine
dr. sci. dr. Valentina Ćorić Martinović, specijalist interne medicine – subspecijalist nefrolog
dr. Goran Galić, specijalist interne medicine
dr. Adam Ilić, specijalist interne medicine
dr.Ivana Ivanković Pavelka, specijalist interne medicine
ŽELJKO TEKLIĆ bacc.med.teh. – glavni tehničar odjela
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Martina Škvarić
dr. Tomislav Kremer
ODSJEK DERMATOLOGIJE
Telefon odjela:032/349-304
Ime i prezime
dr. Vesna Filipović,specijalist dermatologije i venerologije voditeljica odsjeka
dr. Emelina Škoro, specijalist dermatologije i venerologije
ODSJEK PULMOLOGIJE
Telefon odjela:032/349-645
Ime i prezime
SPECIJALISTI:
dr. Boško Škoro,specijalist internista- subspecijalist PULMOLOG
dr. Ivana Nebrigić, specijalist internista
Povratak na početak

ODJEL ZA ZARAZNE BOLESTI
Telefon odjela:032/349-420
Ime i prezime
dr. Željko Mišetić, specijalist infektolog - voditelj odjela
dr. Jadranka Korda, specijalist infektolog i,pomoćnica ravnatelja za kontrolu zdravstvene zaštite
Marija Panić, bacc.med.sestra - glavna sestra odjela
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Nela Čaović
Povratak na početak

ODJEL ZA ŽIVČANE BOLESTI
Telefon odjela:032/349-267
Ime i prezime
dr. Ljiljana Čengić,specijalist neurologije - voditelj odjela
dr. Jasika Korda Klementina, specijalist neurologije
dr. Denis Kuljanić, specijalist neurologije
dr. Danijel Vajš, specijalist neurologije
dr. Marija Delaš, specijalist neurologije
dr. Branko Miličić, specijalist neurologije
Zrinka Hrgovčić, bacc. med.sestra - glavna sestra
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Iva Bakalar
Povratak na početak

ODJEL ZA DUŠEVNE BOLESTI
Telefon odjela:032/309-272
Ime i prezime
dr. Astrid Periškić-Marković, specijalist psihijatrije - voditelj odjela
dr. Nedjeljka Lesandrić, specijalist psihijatrije
dr. Dinka Crnaić-Koščić, specijalist psihijatrije
dr. Nikola Drobnjak, specijalist psihijatrije – subspecijalist socijalne psihijatrije
dr. Goran Grizelj, specijalist psihijatrije
dr. Slaven Tadić, specijalist psihijatrije
dr. Vlado Divković, specijalist psihijatrije
Ivana Lovaković, bacc.med.techn. – glavna sestra odjela
Hrvoje Vilupek, psiholog
Anica Prkačin, socijalni radnik
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Dalibor Matijević
dr. Danijela Matanović
Povratak na početak

ODJEL ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODNIŠTVO
Telefon odjela:032/349-403
Ime i prezime
dr. Ivan Vorgić,specijalist ginekologije i opstetricije - voditelj odjela
dr. Zvonimir Juzbašić, specijalist ginekologije i opstetricije
dr. Tomislav Ćavar, specijalist ginekologije i opstetricije
dr. Nikola Kolak, specijalist ginekologije i opstetricije
dr. Martina Dojčinović, specijalist ginekologije i opstetricije
Ružica Rimac, bacc.med.sestra - glavna sestra odjela
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Marko Jovanovac
dr. Sanja Malić
dr. Ksenija Dragaljević
dr. Vlatka Drašković
Povratak na početak

ODJEL ZA RADIOLOGIJU
Telefon odjela:032/349-254
Ime i prezime
dr. Dragica Matić, specijalist radiologije - voditeljica odjela
mr. sci. dr. Aleksandar Trajer, specijalist radiologije
dr. Dina Rukavina Sokol, specijalist radiologije
dr. Dragana Vilušić-Dujmović, specijalist radiologije
dr. Dinka Smital, specijalist radiologije
dr. Ružica Ivelj, specijalist radiologije
Biljana Sabljak, bacc.med.radiologije - glavni tehničar odjela
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Ivan Kuharić
dr. Adrijana Perkunić
dr. Marija Beljo
dr. Damir Troha
Povratak na početak

ODJEL ZA TRANSFUZIJU
Telefon odjela:032/349-367
Ime i prezime
dr. Marija Bekavac, specijalist transfuziolog – voditelj odjela
dr. Smiljana Podrug, specijalist transfuziolog
Martina Jularić, bacc. med.sestra - glavna sestra odjela
Povratak na početak

ODJEL ZA DJEČJE BOLESTI
Telefon odjela:032/349-222
Ime i prezime
dr. Tereza Krmek, specijalist pedijatrije-subspecijalist pedijatrijske pulmologije voditelj odjela
dr. Mira Zobenica,specijalist pedijatrije –subspecijalist pedijatrijske neurologije
dr. Zvonko Jukić, specijalist pedijatrije
dr. Helena Karnaš, specijalist pedijatrije
dr. Marija Jurković, specijalist pedijatrije
dr. Ivana Seibl, specijalist pedijatrije
dr. Branka Smital-Zore, specijalist pedijatrije
dr. Milica Tomić, specijalist pedijatrije
dr. Ariana Čapkun-Šilić, specijalist pedijatrije
dr. Sanja Marinković, specijalist pedijatrije
Kata Škarica, bacc.med.sestra – glavna sestra odjela
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Lidija Lučić
Povratak na početak

ODJEL ZA OČNE BOLESTI
Telefon odjela:032/349-270
Ime i prezime
dr. Vesna Čorluka, specijalist oftalmologije - voditelj odjela
dr. sc. Ivan Dulić, specijalist oftalmologije
dr. Krešimir Parat, specijalist oftalmologije
dr. Domagoj Ivan Rašić, specijalist oftalmologije
Senka Kubica, bacc. med.sestra - glavna sestra odjela
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Bojan Puzić
Povratak na početak

ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
Telefon odjela:032/349-344
Ime i prezime
dr. Krunoslav Šporčić, anesteziolog, specijalist intenzivne medicine - voditelj odjela
dr. Tomislav Mišković, specijalist anest.reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. Iva Rašić-Džanić, specijalist anest.reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. Branka Tutiš-Župarić, specijalist anest.reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. Maja Mustač, specijalist anest.reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. Elvira Župančić-Vučinić, specijalist anest.reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. Tatjana Čičak, specijalist anest.reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. Ivana Plivelić, specijalist anest.reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. Nevenka Stojanović, specijalist anest.reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. Tomislav Mišković, specijalist anes.reanimatologije i intenzivnog liječenja
Mirela Budimir, bacc.med.sestra – glavna sestra odjela
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Barbara Palković
dr. Josip Jelić
Povratak na početak

ODJEL ZA BOLESTI UHA, GRLA I NOSA
Telefon odjela:032/349-267
Ime i prezime
dr. Martin Božić, specijalist otolaringolog - voditelj odjela
dr. Anica Mišković, specijalist otolaringolog - subspecijalist audiologije
dr. Domagoj Marinić, specijalist otolaringolog
Andrea Lamut, bacc. med.techn. - glavna sestra odjela
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Tena Vujnovac Čalić
dr. Bojan Karaica
LOGOPEDSKA AMBULANTA
BRANKA ERCEG, profesor logoped
IVANA SLUNJSKI, profesor logoped
Povratak na početak

ODJEL ZA ORTOPEDIJU
Telefon odjela:032/349-262
Ime i prezime
dr. Stjepan Troha,specijalist ortoped -¸voditelj odjela
dr. Dinko Raič, specijalist ortoped
dr. Antun Martinović, specijalist ortoped
Smilja Kalaica, bacc. med.sestra - glavna sestra odjela
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Krešimir Majdančić
dr. Antun Šumanovac
Povratak na početak

ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Telefon odjela:032/349-229
Ime i prezime
dr. Željka Kolak, specijalist fizikalne medicine i rahabilitacije - voditeljica odjela
dr. Margareta Čalić, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
dr. Tamara Đurić-Tuša, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Jadranka Radović, bacc.physioth. - glavni tehničar
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Josipa Marić-Sabadoš
dr. Gabrijela Holik
Povratak na početak

ODJEL ZA OPĆU KIRURGIJU S TRAUMATOLOGIJOM
Telefon odjela:032/349-415
Ime i prezime
dr. Josip Kiš, voditelj odjela, specijalist kirurg, subspecijalist abdominalne kirurgije voditelj odjela
dr. Marija Švagelj,specijalist kirurg, subspecijalist abdominalne kirurgije
dr. Vjekoslav Čuljak, specijalist kirurgije
mr. sci. dr. Mirjana Petrović-Lukačević, specijalist kirurgije
dr. Mirjana Stažić, specijalist kirurgije
dr. Miroslav Kasić, specijalist kirurg, subspecijalist traumatolog
dr. Tomislav Čačić, specijalist kirurgije
dr. Davor Raić, specijalist kirurgije
dr. Simon Slaven, specijalist kirurgije
dr. Davor Šimundić, specijalist kirurg, subspecijalist plastične kirurgije
dr. Kristina Edelinski-Paljušaj, specijalist kirurgije
mr.sc Antun Matić, specijalist kirurgije
dr. Ana Štanfel, specijalist kirurgije
Dragica Ivezić, bacc.med.sestra – glavna sestra odjela
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Pejo Ivelj
dr. Tomislav Abramović
dr. Zvonimir Rašić
Povratak na početak

ODJEL ZA UROLOGIJU
Telefon odjela:032/349-415
Ime i prezime
dr. Ivan Pripužić, specijalist urolog voditelj odjela
dr. Ali Chreki, specijalist urolog
dr. Velimir Terzić, specijalist urolog
dr. Višnja Lanc–Damjanović, specijalist urolog
Kata Plavšić, bacc. med.sestra - glavna sestra odjela
Povratak na početak

ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU
Telefon odjela:032/349-244
Ime i prezime
doc. dr. sc. Dražen Švagelj, specijalist patologije, voditelj odjela
dr. Mirta Cvrković, specijalist patologije
dr. Iva Mardešić, specijalist kliničke citologije
Hrvoje Jurković, dipl.ing.laboratorijske dijagnostike – glavni tehničar odjela
NA SPECIJALIZACIJI:
dr. Ljiljana Podrug
dr. Monika Kolarić
Povratak na početak

ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU
Telefon odjela:032/349-432
Ime i prezime
mag. Višnja Jureša, specijalist medicinske biokemije - voditelj odjela
mag. Đurđa Winkler, specijalist medicinske biokemije
dipl. ing. Ivka Mandura, dipl.ing.kemije
Mato Veselčić, bacc.laboratorijske dijagnostike - glavni tehničar
NA SPECIJALIZACIJI:
Sandra Drmić
Povratak na početak

ODJEL BOLNIČKE LJEKARNE
Telefon odjela:032/349-202
Ime i prezime
Katarina Jurić-Pavković, magistar farmacije – voditelj
Ana Orešković, magistar farmacije
Povratak na početak


ODJEL ZA HITAN PRIJEM
Telefon odjela:
Ime i prezime
Mr.sci. Mirjana Petrović Lukačević, specijalist kirurgije – voditelj odjela
dr. Krešimir Golubović, doktor medicine
Danijela Marković, dipl.med.techn. - glavna sestra odjela
Povratak na početak