ODJELI
Dokumenti:
A.0. SANACIJSKA UPRAVA
NAZIV ODJELA
PREDSJEDNIK SANACIJSKOG VIJEĆA
- Jasminka Hlupić, dr.med
ČLANOVI SANACIJSKOG VIJEĆA
- Branko Vladetić, dipl.oec.
- mr.sc. Aleksandar Trajer
Povratak na početak

A.1. RAVNATELJSTVO
NAZIV ODJELA
RAVNATELJ
ZAMJENIK RAVNATELJA
POMOĆNIK RAVNATELJA ZA KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I NADZOR
POMOĆNIK RAVNATELJA ZA SESTRINSTVO – GLAVNA SESTRA BOLNICE
Povratak na početak

B.1. ODJEL ZA OPĆU KIRURGIJU S TRAUMATOLOGIJOM
NAZIV ODJELA
B.1.1. Odsjek opće kirurgije
B.1.2. Odsjek abdominalne kirurgije
B.1.3. Odsjek traumatologije
B.1.4. Odsjek kirurške operacije - operacijski trakt
B.1.5. Odsjek specijalističkih kirurških ambulanti
Povratak na početak

B.2. ODJEL ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODNIŠTVO
NAZIV ODJELA
B.2.1. Odsjek ginekologije
B.2.2. Odsjek za porodništvo
Povratak na početak

B.3. ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTEZIVNO LIJEČENJE
NAZIV ODJELA
B.3.1. Odsjek za anesteziologiju i reanimatologiju
B.3.2. Odsjek za intezivno liječenje
Povratak na početak

B.4. ODJEL ZA BOLESTI UHA, GRLA I NOSA
B.4.1. LOGOPEDSKA AMBULANTA
Povratak na početak

B.5. ODJEL ZA ORTOPEDIJU
Povratak na početak

B.6. ODJEL ZA UROLOGIJU
Povratak na početak

B.7. ODJEL ZA OČNE BOLESTI
Povratak na početak

B.8. ODJEL ZA DJEČJE BOLESTI
NAZIV ODJELA
B.8.1. Odsjek neonatologije
Povratak na početak

B.9. ODJEL ZA UNUTARNJE BOLESTI
NAZIV ODJELA
B.9.1. Odsjek kardiologije
B.9.2. Odsjek gastroenterologije
B.9.3. Odsjek nefrologije i hemodijalize
B.9.4. Odsjek endokrinologije, hematologije i reumatologije
B.9.5. Odsjek pulmologije
B.9.6. Odsjek dermatologije
B.9.7. Odsjek specijalističkih internističkih ambulanti
Povratak na početak

B.10. ODJEL ZA DUŠEVNE BOLESTI
Povratak na početak

B.11. ODJEL ZA ŽIVČANE BOLESTI
Povratak na početak

B.12. ODJEL ZA ZARAZNE BOLESTI
Povratak na početak

B.13. ODJEL ZA RADIOLOGIJU
Povratak na početak

B.14. ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Povratak na početak

B.15. ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU
Povratak na početak

B.16. ODJEL ZA TRANSFUZIJU
Povratak na početak

B.17. ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU
Povratak na početak

B.18. ODJEL BOLNIČKE LJEKARNE
Povratak na početak

B.19. ODJEL ZA HITNI PRIJEM
Povratak na početak

C.1. SLUŽBA ZA EKONOMSKE POSLOVE
NAZIV ODJELA
C.1.1. Odjel za ekonomske poslove
   C.1.1.1. Odsjek zdravstvene administracije
   C.1.1.2. Odsjek plana, analize i informatike
C.1.2. Odjel za financije i računovodstvo
   C.1.2.1. Odsjek financija
   C.1.2.1. Odsjek računovodstva
Povratak na početak

C.2. SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE
NAZIV ODJELA
C.2.1. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove
C.2.2. Odjel za sigurnost i zaštitu na radu
   C.2.2.1. Odsjek obrane i fizičke zaštite
Povratak na početak

C.3. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU I TEHNIČKE POSLOVE
NAZIV ODJELA
C.3.1. Odjel za javnu nabavu
   C.3.1.1. Odsjek nabave
C.3.2. Odjel za uslužno-tehničke poslove
   C.3.2.1. Odsjek za održavanje i prijevoz
   C.3.2.2. Odsjek kotlovnice i spalionice
   C.3.2.3. Odsjek prehrane
   C.3.2.4. Odsjek praonice rublja
   C.3.2.5. Odsjek sterilizacije i higijene
Povratak na početak