ODJELI
Dokumenti:
SANACIJSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK SANACIJSKOG VIJEĆA
- Jasminka Hlupić, dr.med
ČLANOVI SANACIJSKOG VIJEĆA
- Branko Vladetić, dipl.oec.
- dr.sc. Mirna Krajina Andričević, dr. med.
Povratak na početak

A.1. SANACIJSKA UPRAVA
NAZIV ODJELA
SANACIJSKI UPRAVITELJ
ZAMJENIK SANACIJSKOG UPRAVITELJA
POMOĆNIK SANACIJSKOG UPRAVITELJA ZA KVALITETU
POMOĆNIK SANACIJSKOG UPRAVITELJA ZA PRAVNE POSLOVE
POMOĆNIK SANACIJSKOG UPRAVITELJA ZA FINANCIJSKE POSLOVE
POMOĆNIK SANACIJSKOG UPRAVITELJA ZA SESTRINSTVO – GLAVNA SESTRA BOLNICE
Povratak na početak

JEDINICA ZA KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Povratak na početak

B.1. SLUŽBA KIRURŠKIH DJELATNOSTI
NAZIV ODJELA
B.1.1. Odjel za abdominalnu kirurgiju
B.1.2. Odjel za opću kirurgiju i urologiju
B.1.3. Odjel za ortopediju i traumatologiju
B.1.4. Odjel za otorinolaringologiju i oftalmologiju
B.1.5. Operacijski blok i sterilizacija, poliklinika i dnevna bolnica
Povratak na početak

B.2. SLUŽBA INTERNISTIČKIH DJELATNOSTI
NAZIV ODJELA
B.2.1. Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom
B.2.2. Odjel za gastroenterologiju
B.2.3. Odjel za endokrinologiju i dijabetologiju,nefrologiju i hemodijalizu
B.2.4. Odjel za pulmologiju, infektologiju, dermatologiju i venerologiju
Povratak na početak

B.3. ODJEL ZA PEDIJATRIJU
NAZIV ODJELA
Povratak na početak

B.4. ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
Povratak na početak

B.5. ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU,REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
Povratak na početak

B.6. ODJEL ZA PSIHIJATRIJU
Povratak na početak

B.7. ODJEL ZA NEUROLOGIJU
Povratak na početak

B.8. ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU
Povratak na početak

B.9. ODJEL ZA RADIOLOGIJU
Povratak na početak

B.10. ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Povratak na početak

B.11. ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Povratak na početak

B.12. ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU
Povratak na početak

B.13. BOLNIČKA LJEKARNA
Povratak na početak

B.14. CENTAR ZA HITNU MEDICINU – OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM
Povratak na početak

C.1. ODJEL ZA EKONOMSKE– FINANCIJSKE POSLOVE
NAZIV ODJELA
C.1.1. Odsjek za nabavu
C.1.2. Odsjek za obračun prihoda, plan i analizu
C.1.3. Odsjek za računovodstvene – financijske poslove
Povratak na početak

C.2. SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE
NAZIV ODJELA
C.2.1. Odsjek za opće i pravne poslove
C.2.2. Odsjek za kadrovske poslove
Povratak na početak

C.3. ODJEL TEHNIČKIH, USLUŽNIH I INFORMATIČKIH POSLOVA
NAZIV ODJELA
C.3.1. Odsjek za tehničke poslove i održavanje
C.3.2. Odsjek informatike
C.3.3. Odsjek zaštite na radu
C.3.4. Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove
C.3.5. Odsjek za pranje i održavanje rublja
C.3.6. Odsjek za dijetetiku i prehranu
Povratak na početak