ODJELI
Dokumenti:
UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
- Mato Puljić, dipl.oec.
ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA
- Gabrijel Šokičić, dipl. iur. univ. spec. oec.
- Hrvoje Niče, mag. oec.
- Domagoj Marinić, dr. med.
- Gordana Kucljak
Povratak na početak

A.1. RAVNATELJSTVO
NAZIV ODJELA
RAVNATELJ
ZAMJENIK RAVNATELJA
POMOĆNIK RAVNATELJA ZA KVALITETU
POMOĆNIK RAVNATELJA ZA PRAVNE POSLOVE
POMOĆNIK RAVNATELJA ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE
POMOĆNIK RAVNATELJA ZA SESTRINSTVO – GLAVNA SESTRA BOLNICE
Povratak na početak

JEDINICA ZA KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Povratak na početak

B.1. SLUŽBA KIRURŠKIH DJELATNOSTI
NAZIV ODJELA
B.1.1. Odjel za abdominalnu kirurgiju
B.1.2. Odjel za opću kirurgiju i urologiju
B.1.3. Odjel za ortopediju i traumatologiju
B.1.4. Odjel za otorinolaringologiju i oftalmologiju
B.1.5. Operacijski blok i sterilizacija, poliklinika i dnevna bolnica
Povratak na početak

B.2. SLUŽBA INTERNISTIČKIH DJELATNOSTI
NAZIV ODJELA
B.2.1. Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom
B.2.2. Odjel za gastroenterologiju
B.2.3. Odjel za endokrinologiju i dijabetologiju,nefrologiju i hemodijalizu
B.2.4. Odjel za pulmologiju, infektologiju, dermatologiju i venerologiju
Povratak na početak

B.3. ODJEL ZA PEDIJATRIJU
NAZIV ODJELA
Povratak na početak

B.4. ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
Povratak na početak

B.5. ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU,REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE
Povratak na početak

B.6. ODJEL ZA PSIHIJATRIJU
Povratak na početak

B.7. ODJEL ZA NEUROLOGIJU
Povratak na početak

B.8. ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU
Povratak na početak

B.9. ODJEL ZA RADIOLOGIJU
Povratak na početak

B.10. ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Povratak na početak

B.11. ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Povratak na početak

B.12. ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU
Povratak na početak

B.13. BOLNIČKA LJEKARNA
Povratak na početak

B.14. CENTAR ZA HITNU MEDICINU – OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM
Povratak na početak

C.1. ODJEL ZA EKONOMSKE– FINANCIJSKE POSLOVE
NAZIV ODJELA
C.1.1. Odsjek za nabavu
C.1.2. Odsjek za obračun prihoda, plan i analizu
C.1.3. Odsjek za računovodstvene – financijske poslove
Povratak na početak

C.2. ODJEL ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE
NAZIV ODJELA
C.2.1. Odsjek za opće i pravne poslove
C.2.2. Odsjek za kadrovske poslove
Povratak na početak

C.3. ODJEL TEHNIČKIH, USLUŽNIH I INFORMATIČKIH POSLOVA
NAZIV ODJELA
C.3.1. Odsjek za tehničke poslove i održavanje
C.3.2. Odsjek informatike
C.3.3. Odsjek zaštite na radu
C.3.4. Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove
C.3.5. Odsjek za pranje i održavanje rublja
C.3.6. Odsjek za dijetetiku i prehranu
Povratak na početak